Avant Aboagora

”Tuuli kertoo salaisuuksia” – Tieteen ja taiteen dialogeja

Ma 23.5. klo 18.00–20.00

TEHDAS Teatteri (Itäinen Rantakatu 64, Turku)

Ääniä eri aikatasoilta – tutkija päiväkirja-aineiston äärellä tieteen ja taiteen keinoin

Karoliina Sjö. Kuva: Hanna Oksala, Turun yliopisto.

Millainen kuva eletystä elämästä piirtyy esiin sata vuotta sitten kirjoitetuista päiväkirjoista, ja millaisin keinoin tuota mennyttä ja miljoonista sanoista muodostunutta elämää voikaan tutkia? Entä miten tavoittaa historian läsnäoloa tieteen ja taiteen välisen dialogin keinoin? Karoliina Sjö pohtii muun muassa tällaisia kysymyksiä ja kertoo päiväkirjojen parissa tekemästään tutkimuksesta sekä esittää päiväkirjojen pohjalta tekemiään spoken word -runoja.

Karoliina Sjö on kulttuurihistorian väitöskirjatutkija Turun yliopistossa. Tutkimuksessa Sjö on kiinnostunut erityisesti päiväkirjojen ja muiden omaelämäkerrallisten aineistojen kulttuurihistoriasta, elämäkertatutkimuksesta sekä elämän ja kertomisen välisistä yhteyksistä. Lisäksi hän on kiinnostunut tieteen ja taiteen välisistä suhteista ja mahdollisuuksista sekä uudenlaisista tavoista tuottaa tietoa menneestä.

Omakuva – työtä tieteen ja taiteen rajapinnoilla

Hanna-Reetta Schreck. Kuva: Maija Toivanen.

Tutkija ja kirjailija Hanna-Reetta Schreck on ollut vuodesta 2019 tieteellis-taiteellisen Omakuva-työryhmän jäsen. Puheenvuorossaan hän kertoo taiteellisen työn luomista mahdollisuuksista tieteellisen työn tekemiseen. Omakuva-ryhmä, johon Schreckin lisäksi kuuluu 2 näyttelijää, muusikko, skenografi ja valosuunnittelija, tekee ajan ja paikan mukaan muuntautuvaa näyttämöteosta kuvataiteilija Ellen Thesleffin Omakuva-teoksen ja elämän pohjalta. Teoksessa menneen ja nykyajan välinen dialogi tulee näkyväksi esittävän taiteen, historian tutkimuksen, skenografian, musiikin ja valojen välisessä vuoropuhelussa. Työ on myös osa Schreckin Turun yliopiston kulttuurihistorian oppiaineeseen valmistelemaa väitöskirjaa.

Hanna-Reetta Schreck on helsinkiläinen taiteentutkija, kirjailija, kuraattori ja kulttuurihistorian jatko-opiskelija Turun yliopistossa. Hänen kiinnostuksen kohteitaan ovat taidehistoria, modernin murros, 1800–1900-lukujen vaihteen virtaukset, elämäkerrallisuus ja naisten historia. Työssään häntä inspiroi tieteiden- ja taiteidenvälisyys erityisesti kuvataiteen, historian ja esittävien taiteiden rajapinnoilla. Hänen viimeisiä töitään ovat HAM Helsingin taidemuseoon kuratoitu Tanssi! Liikettä kuvataiteessa 1880–2020 näyttely sekä saman niminen esseekokoelma.

Omien puheenvuorojensa jälkeen Sjö ja Schreck pohtivat yhdessä tieteiden ja taiteiden sekä menneisyyden ja nykyhetken välisten dialogien ulottuvuuksia Turun yliopiston kulttuurihistorian professori (ma.) Maarit Leskelä-Kärjen johdolla.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.