Avant Aboagora 2023: Totalitarismin kulttuurinen perintö

Vuonna 2023 Aboagora toteutti ennakkotapahtuma Avant Aboagoran yhdessä pitkäaikaisen yhteistyökumppanin Kolmas Tilan kanssa.

Lauantaina 4.3. Manillan Vanhalla viinatehtaalla (Itäinen rantakatu 64) klo 14.00 alkaen sukellettiin ensin tieteen vapauden, totalitarismin ja ajan kysymyksiin sekä suomalaisen tähtitieteen historiaan monitaiteellisen Kolmas Tila -ryhmän Raumzeit-näyttämöteoksen myötä.

Esityksen jälkeen klo 16.45–17.45 yleisö kutsuttiin syventymään totalitarismin teemaan avoimessa keskustelutilaisuudessa ”Totalitarismin kulttuurinen perintö”, jossa pohdittiin seuraavia kysymyksiä: Mitä on tieteen vapaus ja miten se muuttuu? Millä tavoilla Euroopan totalitaristinen pimeä perintö elää edelleen? Mistä aineksista syntyy totalitarismin houkuttelevuus ja lumovoima?  Kuinka tätä lumoa voidaan käsitteellistää ja purkaa taiteellisen työn avulla?

Keskustelijoina olivat Raumzeitin käsikirjoittaja Seppo Parkkinen ja näyttelijä Katja Küttner sekä dosentti Kari Kallioniemi (musiikkitiede, Turun yliopisto) ja teatteriohjaaja Fiikka Forsman, jotka molemmat ovat tieteellis-taiteellisen ”Fasismin lumo ja affektiivinen perintö suomalaisessa kulttuurissa” –hankkeen jäseniä. Keskustelua moderoi hankkeen johtaja, dosentti Kimi Kärki (kulttuurihistoria, Turun yliopisto & kulttuurinen musiikintutkimus, Taideyliopisto).

Totalitarismin kulttuurinen perintö oli osa Avant Aboagora -ennakkotapahtumien sarjaa, joka pohjusti elokuista Aboagora “Void” -symposiumia.

Raumzeit

Teos käsittelee fysiikan ja tähtitieteen historiaa 1900-luvun alkuvuosikymmenillä. Dokumentaarisuutta ja fiktiota yhdistävä teos tutkii totalitarismin ja tieteellisen ajattelun suhteita, tieteen vapautta, ajan ongelmaa ja suomalaisen tähtitieteen historiaa. Kuinka miellämme olemassaoloa ja aikaa, kuinka niitä on fysiikassa tutkittu, mitä niistä on ajateltu ja mitä niistä tiedetään? Miten ideologinen ajattelu tunkeutui tieteeseen, millaisia muotoja oikeistoradikalismi sai akateemisessa maailmassa 1930-luvun aikana Euroopassa? Raumzeit tarkastelee myös, mitä spekulatiivinen fiktio mahdollistaa totalitarismin ajassa.

Teoksen fiktiivinen kehys sijoittuu huhtikuiseen yöhön vuonna 1943 Turun Iso-Heikkilän observatoriossa. Tästä kehyksestä liikutaan vaihtoehtoisiin todellisuuksiin, kuviteltuihin ja tosiin. Katsojat seuraavat esitystä kuulokkeet päässä, immersiivinen auditiivinen kokemus on kuin äänilavastus.

Kolmas Tila on monitaiteellinen ryhmä, jonka keskeinen tavoite on taiteen ja tieteen vuoropuhelu ja tutkimus, joka voi nostaa esiin yhteiskunnallisesti ja filosofisesti tärkeitä aiheita.

Fasismin lumo ja affektiivinen perintö suomalaisessa kulttuurissa

Koneen Säätiön rahoittama ja International Institute for Popular Culture (IIPC) -tutkimuskeskukseen sijoittuva projekti yhdistää tiedettä ja taidetta. Sen seitsemän jäsentä tarkastelevat aihetta kukin omista näkökulmistaan.

Projekti keskittyy suomalaisen fasismin toisen maailmansodan jälkeiseen kulttuuriseen perintöön ja erityisesti sen affektiivisuuteen, jonka avulla fasistisen materiaalin kierrätys on synnyttänyt tunneilmaston, jossa isänmaallisuuden, patriotismin, fasismin ja kansallisuusaatteen eri ilmenemismuodot sekoittuvat keskenään. Projekti kysyy, millaisia nämä affektiiviset strategiat ja niiden ilmenemismuodot (pelko, inho, mahtipontisuus, koomisuus, parodia, groteski) tutkituissa aineistoissa (lehtiaineistot, pornografia, elokuvat, musiikki, sarjakuvat, dokumentit) ovat ja miten niillä vaikutetaan vastaanottajiin.

Projektin taiteellinen osuus niveltyy suoraan tutkimustyöhön. Esityssarja He sanoivat: Rajat kiinni läpileikkaa suomalaisuuden ‘pimeää kulttuuriperintöä’. Teos etsii vastausta siihen, miksi fasismi kiehtoo ihmisiä, miksi radikaalia ideologiaa ihannoidaan ja miksi ihminen valitsee hyvän sijaan pahan. Teos tarjoaa aiheesta uutta tietoa ja herättää pohtimaan ilmiötä analyyttisesti. Tieteellisen analyysin jatkotyöstö taiteen keinoin paitsi popularisoi projektin tutkimusteemoja, myös asettaa ne uuteen ja yllättävään tulkintakehykseen, jossa yleisö pääsee affektiivisten kokemusten osaksi ja prosessoimaan tätä perintöä.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.