News

Covid-19 Safety

We want to make participation in the ABOAGORA Symposium as pleasant and safe as possible. For safety reasons and to comply with the current restrictions and guidelines, we are taking the following measures:

1) The number of audience members at the Sibelius Museum will be limited to 30 and the total number of people, including performers and staff, will be limited to 50. 

To ensure that it is possible to maintain safe distances to others throughout the event, we will monitor the number of people at the venue during each session. The number of audience members will be limited to 30 and seats will be filled on a first come, first served basis. The total number of people, including performers and staff, will be limited to 50. 

If all of the seats are already taken, you can follow the session online instead. We apologize in advance for any inconvenience and thank you for your patience and understanding in these difficult circumstances!

2) Cleaning at the Museum is enhanced

Our staff will clean the microphones and surfaces regularly.

3) Coffee and refreshments will be served outdoors and the Closing Reception will also take place outdoors. 

In case it rains, the coffee/refreshments and the Reception will be moved indoors.

***

We also ask that all of our participants do their own part in making this a safe event for everyone. If you are going to join us at the Sibelius Museum, please read and follow these instructions carefully:

1) Wearing a mask is strongly recommended!

There will be masks available at the Museum, but if you have masks of your own, we recommend using them. Please wear a mask even if you have been fully vaccinated against the coronavirus. Masks are recommended also outdoors in situations where keeping a 2-metre distance to others is difficult. Further instructions on using masks are available on the website of the Finnish institute for health and welfare (THL).

2) Keep your hands clean

Please make sure your hands are clean when you come to the museum. Wash your hands regularly or use hand sanitizer provided at the site. Do not touch surfaces unnecessarily. Cough and sneeze into your elbow and clean your hands after wiping your nose.

3) Always keep a 2-metre safety distance to others

Inside the museum as well as outside, whether lining up for registration, coffee or using other services, please keep a safety distance of 2 metres to others. 

4) Come to the Museum only if you are feeling well

If you have any symptoms, please go get tested for coronavirus and otherwise stay at home/your accommodation. You can follow the event via livestream. All registered participants receive instructions for participating online. If you are an audience member, you don’t need to inform us if you can’t make it to the Sibelius Museum.

5) Please note that changes in the programme and Symposium arrangements are possible

We are monitoring the COVID-19 situation closely and will adhere to the orders and guidelines of the Government and health authorities. We reserve the right to changes.

We will keep you informed of any changes via e-mail, and you will always find the latest information on our website at https://aboagora.fi/frequently-asked-questions/

Stay safe, stay well!

Viisi sanaa maailmasta

Maa, Vesi, Tuli, Tuuli ja Tyhjyys ovat olleet vuosituhansia maailmaa kuvaavia universaaleja sanoja. Aboagoran harjoittelija Johanna Juupaluoma luki läpi Miyamoto Musashin klassikkokirjan ja pohtii tässä tekstissä, mitä nämä sanat merkitsivät 1600-luvun samuraille ja mitä niihin puolestaan sisältyy 2020-luvun Turussa.

Maa, Vesi, Tuli, Tuuli ja Tyhjyys – vain viisi sanaa, joihin saa mahtumaan hyvin paljon.  Niiden avulla on kehitetty strategioita, luotu luokitteluja ja esitetty eri asioiden välisiä suhteita ja ominaisuuksia. Samoja sanoja on pidetty sen verran osuvina, että niitä on käytetty kuvastamaan jotain suurta niin tuhansia vuosia sitten kuin vielä nykypäivänäkin.

Ne muodostavat myös Aboagoran parhaillaan käynnissä olevan viisivuotisen The Five Rings -teemakokonaisuuden, jonka puolivälissä nyt ollaan. Elokuussa tarkastellaan Tuleen liittyviä aiheita ja ilmiöitä eri tieteen- sekä taiteenalojen keinoin. Teema on ollut tänä kesänä valitettavan ajankohtainen ympäristön kannalta, kun poikkeuksellinen helleaalto ja metsäpalot ovat aiheuttaneet tuhoja muun muassa Pohjois-Amerikassa ja Siperiassa. Vaikka tapahtumassa tulen tuhovoima ja vaikutus ympäristöön ovat mukana, tulta käsitellään myös muista kulmista. Tulta löytyy ulkoavaruudesta maanuumeniin, se on energian- ja lämmönlähde ja sitä käytetään kuvastamaan eri tunteita.

Lue lisää vuoden 2021 ohjelmasta

Aboagorassa kunkin tapahtuman teemaa on käsitelty sekä hyvin kirjaimellisella että abstraktilla tasolla. Vuonna 2019 teemana oli Maa, jonka olemusta käytiin läpi esimerkiksi Etelä-Afrikan eläinten, geologian, kasvien äänten, paikkasidonnaisuuden ja saamelaisuuden kautta. Viime vuonna maailmanlaajuisen covid-19-pandemian takia ensikertaa hybridimuodossa järjestetyssä tapahtumassa matkattiin Veden mukana. Se vei lähelle Seilin saarelle, ammattisukeltajien mukaan ja merien takaa kuultiin etäyhteyksien avulla puheenvuoro esimerkiksi viihteen luomasta hai-ilmiöstä. Laajoja aiheita on varmasti myös luvassa, kun sarjaa jatkavat ensi vuonna Tuuli ja vuonna 2023 sen päättää lähes käsittämätön Tyhjyys. Sen jälkeen siirrytään jonkin aivan toisen kokonaisuuden pariin.

Näiden viiden elementin eli Maan, Veden, Tulen, Tuulen ja Tyhjyyden varaan on jaoteltu eri asioita jo kauan ennen ensimmäistä Aboagoraa. Yksi niihin ajattelunsa perustanut oli japanilainen samurai Miyamoto Musashi (1584­­­­–1645), jonka kendo-miekkailutaitoa käsittelevä oppikirja The Five Rings (Go rin no sho) tunnetaan nykyaikanakin.  Suomeksi se on käännetty Maa, Vesi, Tuli, Tuuli ja Tyhjyys (Otava 2009). Kun Aboagoran nykyistä teemakokonaisuutta suunniteltiin, Musashin kirja valittiin sen lähtökohdaksi. Päätin myös lukea tämän kirjan, kun tänä kesänä tulin mukaan tekemään Aboagoraa ensimmäistä kertaa.

Myamoto Musashin muotokuva Edo-kaudelta (tekijä tuntematon). Kuva: Kumamoto Prefectural Museum of Art (Wikimedia Commons).

Suurin yhdistävä tekijä Musashin teoksen ja Aboagoran välillä on siinä, että kummassakin tapauksessa viisi elementtiä jakavat kokonaisuuden osiin ja luovat punaisen langan, jota seurata. Musashin käyttötarkoitus elementeille on kuitenkin eri kuin Aboagorassa. Hän on soveltanut ja yhdistänyt niitä kehoon, miekkailuun ja samuraina elämiseen. Musashi on jaottelut taistelun osat Maan, Veden, Tulen, Tuulen ja Tyhjyyden mukaan, joista Tuli merkitsee varsinaista taistelutilannetta.

Elementit tuntuvat kuvastavan Musashille ensisijaisesti samurain henkistä puolta, ja ne on yhdistetty ajatukseen taistelijan kehosta ja toiminnasta. Kirjassa kerrotaan kuinka nimessä oleva Go rin merkitsee viittä kehää, ja se tarkoittaa buddhalaisuudessa ihmisruumiin viittä osaa: päätä, kumpaakin kyynärpäätä sekä kumpaakin polvea.

Musashin viestin voi tiivistää vaikka näin: Taistelussa on oltava strategia, jota keho ja mieli yhdessä noudattavat, tai muuten tuhoutuu. Hänelle tuon oikeaan päämäärään vievän strategian muodostaa käsitys viidestä elementistä. Niihin sisältyy Musashin mukaan kaikki tarvittava.

Musashin oppien leviämiseen yhtenä syynä on pidetty sitä, että niitä on myöhemmin hyödynnetty muilla elämän osa-alueilla, kuten liike-elämässä. Kun länsimaissa kiinnostuttiin Japanin liike-elämän strategioista, kiinnostus heräsi myös Musashin teokseen samaan tapaan kuin se oli herännyt huomattavasti varhaisempaan kiinalaisen Sunzin Sodankäynnin taitoon (400 eaa).

Varsinaista elementtien syvintä olemusta ja mitä ne tarkalleen ottaen merkitsevät, Musashi käsittelee melko lyhyesti ainakin kirjan suomenkielisessä käännöksessä. Ehkä hän on olettanut, että lukijalle niiden merkitys on tuttu.  Japanilaisessa kulttuurissa varsinkin tuohon aikaan ne hyvin todennäköisesti olivatkin, sillä ajatus viidestä elementistä ei ole Musashin oma.

Oikeastaan elementti-ilmiö tunnetaan universaalisti, vaikkakin hieman eri muodoissa. Varsinkin Itä-Aasian maissa tällainen ajattelu ulottuu laajalle eri elämän osa-alueisiin ja sitä on sovellettu moniin tarkoituksiin.

Musashin käyttämä jaottelu on sellaisenaan peräisin japanilaisesta buddhalaisuudesta, jossa jako niin ikään tunnetaan kosmoksen muodostaviin maahan, veteen, tuleen, tuuleen ja tyhjyyteen. Siitä voidaan käyttää sekä nimeä Go dai eli viisi suurta että Go rin eli viisi kehää. Hyvin karkeasti tiivistettynä Go dain mukaan viisi elementtiä voivat kuvastaa esimerkiksi seuraavia asioita, jotka tuntuvan olevan myös Musashin kirjoitusten taustalla:

MAA

Pysyvyyttä ja fyysisyyttä. Kaipuuta siihen, että asiat pysyvät ennallaan, muuttumattomina.

VESI

Mukautumista ja joustavuutta tilanteiden mukaan.

TULI

Asioita aikaansaava ja eteenpäin vievä voima, motivaatio ja intohimo.

TUULI

Kasvua, oppimista ja laajentumista. Jonkinlaista avointa mieltä sekä itseään että muita kohtaan.

TYHJYYS

Tila, josta esimerkiksi energia ja luovuus kumpuavat. Kuvastaa asioita järjen ulottumattomissa ja maailman joskus paradoksista tai harhanomaista luonnetta.

Kontekstista riippuen elementtien merkitykset ja sisällöt vaihtelevat. Usein puhutaan esimerkiksi klassisista peruselementeistä, kun niihin viitataan. Yhteistä eri uskonto- ja kulttuuritaustoista kumpuaville elementtijaoille on siinä, että ne ­ovat muodostaneet rungon jonkinlaiselle maailmankaikkeuden ja muiden suurten kokonaisuuksien filosofiselle jäsentelylle jo vuosituhansien ajan. Tieteellisinä totuuksina niitä ei voi kuitenkaan pitää nykyaikana.

Elementit yhdistävät erityisesti idän uskontoja kuten hindulaisuutta ja buddhalaisuutta, mutta jo pelkästään niiden sisällä variaatioita on useita. Yksi tunnetuimmista on Kiinassa Han-dynastian (200 eaa.) aikana leviämään lähtenyt Wuxing, jolla on vahva vaikutus vieläkin kiinalaiseen ajattelutapaan, uskomuksiin ja kulttuuriin. Siihen perustuvat esimerkiksi kiinalainen lääketiede, astrologia ja fengshui, mutta se näkyy myös hyvin arkisissa asioissa kuten ruuanlaitossa ja väreissä. Tuulen ja tyhjyyden tilalta siinä viiden elementin (tai vaiheen) joukkoon kuuluvat puu ja metalli. Intiassa ja hindulaisuudessa maa, vesi, tuli, ilma ja avaruus tunnetaan puolestaan nimellä Pancha Bhoota.

Samat elementit olivat läsnä myös antiikin Kreikassa sekä muissa sen ajan kulttuureissa, kuten Persiassa. Antiikin Kreikassa neljän elementin jaottelun kehittäjänä pidetään filosofi Empedoklesta, jonka ajatuksia Aristoteles myöhemmin täydensi muun muassa lisäämällä siihen tyhjyyden (eetterin) käsitteen.

Mitä syvemmin eri uskontojen ja kulttuuritaustojen elementtijaotteluihin tutustuu, sitä enemmän yksityiskohtia ja tasoja huomaa niihin sisältyvän. Jaottelua on sovellettu niin kirjallisuuteen, ennustamiseen kuin taistelulajeihinkin. Sen vaikutuksesta jälkiä voi löytää renessanssiajan eurooppalaisesta kuvataiteesta, japanilaisesta nykyarkkitehtuurista tai vaikkapa tietokonepeleistä. Tiivistettynä viittä elementtiä voi pitää yhtenä esimerkkinä siitä, kuinka eri kulttuureissa ja uskonnoissa saatetaan näennäisesti puhua samoista asioista ja kysyä samoja kysymyksiä, mutta voidaan päätyä eri lopputuloksiin ja ymmärtää samoja asioita monin tavoin.

Universaalin ulottuvuuden takia elementit ovat sopineet myös Aboagoran teemoiksi, sillä maailma eri muodoissaan kulttuureineen ja uskontoineen on ollut Aboagorassa läsnä ensimmäisestä tapahtumasta lähtien. Aiempi Aboagoran monivuotinen teemakokonaisuus vuosilta 2016–2018 niin ikään ammensi teemansa historiasta, kun se sai inspiraationsa norjalaisesta mytologiasta.

Mutta jos Musashi valjasti elementit kuvaamaan jotain olennaista samuraina olemisen sisäistämisestä buddhalaisessa kontekstissa, Aboagorassa tarkoituksena ei ole kuitenkaan tarkastella elementtejä yhden uskonnon, ideologian tai perinteen mukaisesti vaan päinvastoin. Maa, vesi, tuli, tuuli ja tyhjyys toimivat kukin vuorollaan temaattisina lähtökohtina, joista käsin tiedettä ja taidetta yhdistämällä tutkitaan maailmaa sen eri puolineen.

Teksti: Johanna Juupaluoma (Aboagoran tuotanto- ja viestintäharjoittelija 2021)

Lähteet:

Miyamoto Musashi: Maa, vesi, tuli, tuuli ja tyhjyys, Otavan Kirjapaino Oy 2009 (Alkuperäisteos Go rin no sho, 1645. Suomennoksen perustana A Book of Five Rings, Victor Harris 1974)

Encyclopedia Britannica

Philip Ball: The Elements – A Very Short Introduction, Oxford University Press 2004

Stanford Encyclopedia of Philosophy, Stanford University

Tiedote/pressmeddelande

Tiede- ja taidetapahtuma ABOAGORA on elokuussa tulen äärellä – Tutustu tapahtuman ohjelmaan

Tieteitä ja taiteita yhdistävä ABOAGORA hohkaa tänä vuonna tulen lämpöä. Kolmipäiväisessä symposiumissa tulta tarkastellaan sekä kirjaimellisesti että kuvaannollisesti muun muassa kulttuurintutkimuksen, luonnontieteiden, kirjallisuuden, kuvataiteen, musiikin sekä esittävän taiteen keinoin. ABOAGORA: Fire järjestetään Sibelius-museossa ja verkkotapahtumana 18.–20. elokuuta 2021.

Tänä vuonna kymmenvuotias ABOAGORA siirtyy tulen ääreen. Tapahtuma jatkaa tuli-teemallaan viisivuotista The Five Rings -kokonaisuutta (maa, vesi, tuli, tuuli ja tyhjyys), ja se järjestetään toistamiseen hybridimuodossa Sibelius-museolla sekä verkkotapahtumana.

Tuli on arvaamaton ja mullistava elementti. Se tuhoaa luontoa, mutta synnyttää myös uutta, tuo lämpöä koteihin ja on monessa asiassa tärkeä työkalu. Tuli liitetään myös kuvaannollisesti ilmaisemaan eri tunteita rakkaudesta raivoon. Elokuussa symposiumissa syvennytään tähän tulen kaksijakoiseen luonteeseen ja pohditaan sen eri ilmenemismuotoja. 

Tapahtuman ohjelmaa pääsee seuraamaan etänä retkinuotionkin ääreltä. Tapahtumaan otetaan yleisöä myös paikan päälle elokuussa voimassa olevien koronarajoitusten ja -ohjeistusten mukaan. 

Yleisölle avoimia luentoja ja esityksiä 

ABOAGORA-tapahtuma rakentuu kaikille avoimista AGORA-osuuksista sekä erilaisista esityksistä, jotka yhdistelevät tieteen ja taiteen työmuotoja ja näkökulmia. 

Tämän vuoden pääpuhujia eli agoristeja ovat Finlandia-palkittu kirjailija ja taiteilija Rosa Liksom, taiteilija, aktivisti ja bostonilaisen NuLawLab-yksikön taiteellinen johtaja Jules Rochielle Sievert (Northeastern University School of Law) ja johtaviin tulitutkijoihin kuuluva tulen maantieteen (pyrogeography) professoriDavid Bowman (University of Tasmania), joka omassa AGORA-luennossaan käsittelee sitä, kuinka tuli muokkaa maailmaa ja vaikuttaa ihmislajiin. 

Agoristeihin kuuluvat myös laulaja-lauluntekijä, tutkija ja kirjailija Astrid Swan ja SELMA-tutkimuskeskuksen johtaja, yleisen kirjallisuustieteen professori Hanna Meretoja (Turun yliopisto), jotka keskustelevat leirinuotiohengessä muun muassa sairauden tuomasta epävarmuudesta, äitiydestä, kirjoista ja tutkijan urasta. Lisäksi tapahtumassa kuullaan uutta musiikkia Astrid Swanin syksyllä julkaistavalta levyltä D/other.

Muissa esityksissä tuli on läsnä intohimon lähteenä, ihmisten liikuttajana ja luonnonvoimana. Teemaa käsitellään niin Turun palon, Islannin tulivuorien, eurooppalaisten raitiovaunujen kuin esoteerisuudenkin kautta. Symposiumissa nähdään esimerkiksi solubiologi Cecilia Sahlgrenin ja animaatiotaiteilija Antonia Ringbominyhteistyönä syntynyt animaatioteos sekä keskustellaan siitä, miten tuli yhdistää työssä insinööriä ja keraamikkoa.

Monitieteinen ja -taiteinen ABOAGORA järjestettiin ensimmäisen kerran Turun kulttuuripääkaupunkivuonna 2011.  Vuodesta 2019 lähtien käynnissä on ollut The Five Rings -teemakokonaisuus, jonka lähtökohdat ovat japanilaisen Miyamoto Musashin (宮本 武蔵, n. 1584–1645) ajattelussa. Musashi oli filosofi, kirjailija, miekkailija ja rōnin – isännätön samurai. Musashin elämänfilosofiaa ja kenjutsua käsittelevä The Book of Five Rings (Go Rin no Sho, 1645) jakautuu viiteen kirjaan, joista jokainen tarkastelee yhtä taistelun ja elämän elementtiä: maa, vesi, tuli, tuuli ja tyhjyys. 

Symposiumin pääsymaksu on 20 € / opiskelijoille ja tohtorikoulutettaville 10 €. Katso koko ohjelma ja ohjeet rekisteröitymiseen: https://aboagora.fi/programme/

ABOAGORAn toteuttavat yhteistyössä Turun yliopiston kulttuurihistorian oppiaine, Åbo Akademin säätiön yhteydessä toimiva Donner-instituutti, Åbo Akademi sekä Turun AMK:n Taideakatemia. Hanketta rahoittavat Koneen Säätiö, Svenska Kulturfonden sekä tänä vuonna myös William Thuringin säätiö, ja tapahtuman rahoituksen takaavat Turun yliopisto, Åbo Akademi ja Åbo Akademin säätiö. 

Turku viettää Euroopan kulttuuripääkaupungin kymmenvuotisjuhlaa vuonna 2021. ABOAGORA: Fire toteutetaan osana merkkivuoden ohjelmaa.

Kuvia medialle: 

ABOAGORA: Fire -mainoskuva (kuva: Pekko Vasantola, graafinen suunnittelu Frida Backman) https://apps.utu.fi/media/tiedotteet/aboagora_fire.jpg

Tutkijat Nina Tynkkynen ja Magnus Hellström sekä kuraattori ja tutkija Taru Elfving ABOAGORA 2020. (kuva: Pekko Vasantola) https://apps.utu.fi/media/tiedotteet/ABOAGORA2020.jpg

Tutkija, kirjailija ja toimittaja Mia Rönkä ABOAGORA 2020. (kuva: Pekko Vasantola) https://apps.utu.fi/media/tiedotteet/ABOAGORA2020_2.jpg

Lisätietoa: 

suunnittelija Malla Lehtonen 
aboagora@utu.fi, p. 050 570 4017


Konst- och vetenskapsevenemanget ABOAGORA handskas med elden i augusti – bekanta dig med programmet

ABOAGORA, som förenar konst och vetenskaper, glöder i år av eldens värme. Det tre dagar långa symposiet granskar elden både bokstavligen och i överförd bemärkelse bl.a. ur kulturforskningens, naturvetenskapernas, litteraturens, bildkonstens, musikens och den performativa konstens perspektiv. ABOAGORA: Fire ordnas i Sibeliusmuseet och som online-evenemang den 18–20 augusti 2021. 

I år tar sig det tioåriga ABOAGORA an elden, som är det tredje temat i den femåriga temahelheten Five Rings (jord, vatten, eld, vind och tomhet). Evenemanget ordnas nu för andra gången i hybridform i Sibeliusmuseet och som online-evenemang. 

Elden är ett oberäkneligt och omvälvande element. Den förstår naturen men skapar nytt, den ger värme i hemmen och är också ett viktigt arbetsredskap i många sammanhang. Elden förknippas dessutom bildligt med att uttrycka känslor från kärlek till ursinne. I augusti fördjupar sig evenemanget i eldens dubbla natur och diskuterar dess olika former.

Programmet kan följas framför en lägereld eller hemma vid brasan, men publiken är också välkommen att delta på plats i enlighet med de coronarestriktioner och anvisningar som gäller i augusti.

Öppna föreläsningar och framträdanden

ABOAGORA-programmet består av AGORA-evenemang som är öppna för allmänheten och därtill olika programpunkter, som sammanför konstens och vetenskapernas arbetssätt och synvinklar.

Årets huvudtalare, eller agorister, är den Finlandiapris-belönade författaren och konstnären Rosa Liksom, konstnären, aktivisten Jules Rochielle, konstnärlig ledare för NuLawLab i Boston (Northeastern University School of Law), samt en av världen ledande forskare inom eldens geografi (pyrogeography), professor David Bowman (University of Tasmania). Bland agoristerna finns också sångaren och låtskrivaren, forskaren och författaren Astrid Swan tillsammans med forskningscentret SELMAs ledare, professorn i litteraturvetenskap Hanna Meretoja (Åbo universitet). I lägereldens anda kommer de två sistnämnda att diskutera bl.a. om den osäkerhet som en allvarlig sjukdom för med sig, om moderskap, böcker och forskaryrket. Evenemanget bjuder också på ny musik från skivan D/other som Astrid Swan ger ut i höst.

I de övriga framförandena är elden närvarande som passionens källa, som människans drivkraft och som en naturkraft. Temat belyses ur flera olika synvinklar, såsom Åbo brand, Islands vulkaner, europeiska spårvagnar och esoterism. Vid evenemanget visas också ett animationsverk som skapats som ett samarbete mellan cellbiologen Cecilia Sahlgren och animationskonstnären Antonia Ringbom och vi får höra hur elden sammanför ingenjörer och keramiker i deras arbete. 

Det mångvetenskapliga och -konstnärliga evenemanget ABOAGORA ordnades för första gången under Åbos kulturhuvudstadsår 2011. År 2019 inleddes den fem år långa tematiska helhet The Five Rings som har sin utgångspunkt i den japanska filosofen Miyamoto Musashis (宮本 武蔵, ca 1584–1645) tankevärld. Musashi var filosof, författare och rōnin – en herrelös samuraj. Hans verk The Book of Five Rings (Go Rin no Sho, 1645), som handlar om livsfilosofi och kenjutsu, är uppdelad i fem böcker. I var och en av dem granskas ett av stridens och livets element: jord, vatten, eld, luft och tomrum. 

Symposiets inträdesavgift är 20 € / för studerande och doktorander 10 €. Hela programmet och anvisningar för registreringen hittas här: https://aboagora.fi/programme/

ABOAGORA förverkligas som ett samarbete mellan ämnet kulturhistoria vid Åbo universitet, Donnerska institutet vid Stiftelsen för Åbo Akademi, Åbo Akademi och Konstakademin vid Åbo yrkeshögskola. Evenemanget finansieras av Kone-stiftelsen och Svenska kulturfonden samt i år även av William Thurings stiftelse. Som finansiella garanter för evenemanget fungerar Åbo universitet, Åbo Akademi och Stiftelsen för Åbo Akademi. 

Åbo firar i år tioårsjubileet av det europeiska kulturhuvudstadsåret 2011. ABOAGORA: Fire förverkligas som en del av jubileumsårets program. 

Bilder för medierna:

ABOAGORA: Fire -reklambild (foto: Pekko Vasantola, grafisk design Frida Backman) https://apps.utu.fi/media/tiedotteet/aboagora_fire.jpg

Forskarna Nina Tynkkynen och Magnus Hellström samt kuratorn och forskaren Taru Elfving ABOAGORA 2020. (Foto: Pekko Vasantola) https://apps.utu.fi/media/tiedotteet/ABOAGORA2020.jpg

Forskaren, författaren och redaktören Mia Rönkä ABOAGORA 2020. (foto: Pekko Vasantola) https://apps.utu.fi/media/tiedotteet/ABOAGORA2020_2.jpg

Information: 

planerare Malla Lehtonen 
aboagora@utu.fi, tfn. 050 570 4017

Registration open for ABOAGORA: “Fire”

This year, we continue our thematic plan “The Five Rings” with the element of Fire.

Join us on 18–20 August at the Sibelius Museum or online!

ABOAGORA: “Fire” will bring together viewpoints from social sciences, cultural studies, natural sciences, literature, music, and visual and performance arts to explore fire as both a literal and a metaphorical element.

The event consists of keynote lectures (AGORAs) and performative sessions that combine scholarly and artistic viewpoints. This year’s presentations will examine topics such as esotericism, urban transport, global warming and the current environmental crisis, volcanoes, different uses of fire in science and in art, the Great Fire of Turku, and many more! Check out the line-up at https://aboagora.fi/programme/ .

The symposium will be organised as a hybrid event, taking place both at the Sibelius Museum (Piispankatu 17, Turku) and online via livestream. By paying the registration fee, you will have access to all of the sessions and performances at the Museum/via livestream, and you can choose freely, whether to attend in person or online.

Registration is open until August 11 at https://konsta.utu.fi/Default.aspx?tabid=88&tap=10820

The registration fee is 20 € / for students and doctoral candidates 10 €.

As you register, you will be asked whether you plan to attend online or on-site. We will contact you to confirm/update your plans in August.

Depending on the Covid-19 situation, we may need to limit the number of on-site participants at the Sibelius Museum in accordance with the restrictions in place at the time. Please note that seats at the Museum will be filled in the order of registration. We will adhere to the orders and guidelines of the Government and health authorities regarding physical distance, masks, hygiene, and other relevant matters. We are monitoring the situation closely and reserve the right to any changes.

If you have any questions, please contact us at: aboagora[at]utu.fi.

Have a wonderful summer and see you in August!

Call Open for ABOAGORA Pre-symposium 2021, Apply by May 17!

The call is now open for the fourth annual ABOAGORA Pre-symposium!

What?

 • A two-day research retreat directed by curator and researcher Taru Elfving (CAA Contemporary Art Archipelago).
 • A great opportunity to share ideas with artists and researchers from different fields and backgrounds, perhaps even a prospect for new collaborations!
 • The Pre-symposium will be structured around talks, walks and workshops addressing the impacts of global warming on the Archipelago Sea Biosphere area, its marine ecosystem and cultural contexts. The programme includes presentations and workshops that offer scientific and artistic insights into the area.
 • The aim is to reflect together also on what fuels our journeys, research, and conversations. How to draw together diverse knowledges, skills and wisdoms needed to feed the flame of sustainable transformations? What kinds of narratives for alternative futures might arise out of the ashes of past fires? What might be the fires needed as sign posts and beacons for a safe route?
 • Participants will also discuss their work in a joint panel session on August 19 at the ABOAGORA Symposium at the Sibelius Museum in Turku. The Symposium brings together viewpoints from social sciences, cultural studies, natural sciences, and the arts to explore fire as both a literal and a metaphorical element.

For whom?

 • Doctoral Candidates from all fields in the arts, humanities, and sciences, and MA Art Students.

Where?

When?

 • 16–17 August, 2021.

How can I apply?

 • Read the full Call for Papers at https://aboagora.fi/pre-symposium/
 • Submit your short CV (max 1 page) and a motivation letter (max 1 page) to aboagora@utu.fi by Monday, May 17. 
 • Notification of acceptance will be given by the end of May. 

Please note: Health and safety are at the heart of everything we do! The Pre-symposium is a small event with fewer than 10 participants and organised in a peaceful environment. We are monitoring the COVID-19 situation closely and follow the guidelines laid by official authorities and health experts.

Aboagora hakee harjoittelijaa! Aboagora söker en praktikant!

Turun yliopiston historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksessa on haettavana Aboagoran tuotanto- ja viestintäharjoittelijan määräaikainen työsopimussuhteinen tehtävä 1.6.–31.8.2021

Vuonna 2021 Aboagora jatkaa temaattista The Five Rings -kokonaisuutta (Maa, Vesi, Tuli, Tuuli jaTyhjyys) teemalla Tuli – Fire – Eld. Tapahtuma järjestetään Sibelius-museossa 18.–20.8.2021. Lisätietoa teemasta täällä.

Aboagora etsii harjoittelijaa kesäkuusta alkaen 3 kuukaudeksi avustamaan viestinnässä sekä tuotannollisissa tehtävissä. Harjoittelijaa valitessa painotetaan kielitaitoa (suomi, ruotsi, englanti), kokemusta sosiaalisen median viestinnästä sekä kiinnostusta tieteiden ja taiteiden väliseen dialogiin ja yhteistyöhön.

Tehtävänkuvaa voidaan osittain sovittaa harjoittelijan toiveiden ja osaamisen mukaan. Harjoittelijan pääasiallisiin tehtäviin kuuluu Aboagoran viestinnässä avustaminen erityisesti sosiaalisessa mediassa (Facebook, Twitter, Instagram ja Youtube) sekä erilaisia tuotannollisia tehtäviä.

Harjoittelijan palkka on 1300 euroa kuukaudessa.

Jos kiinnostuit, täytä hakemus ja lähetä ansioluettelosi (1 sivu) sekä vapaamuotoinen motivaatiokirje (1 sivu), jossa kerrot osaamisestasi sekä miksi erityisesti olet kiinnostunut Aboagorasta.

Hakemukset tulee jättää viimeistään maanantaina 1.3.2021 kello 23.59 yliopiston sähköisellä hakulomakkeella.

Lisätietoja tehtävästä antaa Aboagoran suunnittelija Malla Lehtonen, +358 50 570 4017 / aboagora[at]utu.fi


Åbo universitet (Institutionen för historia, kultur- och konstforskning) lediganslår en befattning som praktikant för konst- och vetenskapsevenemanget Aboagora för tiden 1.6.–31.8.2021

År 2021 fortsätter Aboagora på den femåriga tematiska helheten The Five Rings (Jord, Vatten, Eld, Vind och Tomhet). Temat för årets Aboagora den 18–20.8.2021 är Eld – Tuli – Fire. Läs mer om temat här.

Aboagora söker nu en praktikant som hjälper till med kommunikation och evenemangsproduktion fr.o.m. juni för 3 månader. I valet av praktikant betonas språkkunskaper (finska, svenska, engelska), erfarenhet av kommunikation i sociala medier, samt intresse för dialog och samverkan mellan vetenskap och konst.

Praktikantens arbetsuppgifter kan anpassas enligt praktikantens önskemål och kunnande. Till praktikantens huvudsakliga uppgifter hör att hjälpa till med Aboagoras kommunikation, särskilt i sociala medier (Facebook, Twitter, Instagram och Youtube) samt kring evenemangsproduktion.

Praktikantens lön är 1300 € i månaden.

Om du blev intresserad, fyll i ansökan och skicka din meritförteckning (en sida) och ett fritt formulerat motivationsbrev (en sida) där du berättar om ditt kunnande och varför du är intresserad av Aboagora.

Ansökningarna ska lämnas in senast måndagen den 1.3.2021 klockan 23.59 via universitetets elektroniska ansökningsblankett.

För mer information kan du vända dig till Aboagoras planerare Malla Lehtonen +358 50 570 4017 / aboagora[at]utu.fi

Aboagora hakee suunnittelijaa! Aboagora söker en planerare!

Turun yliopiston historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksessa on haettavana Aboagoran suunnittelijan määrä- ja osa-aikainen (60 %) työsopimussuhteinen tehtävä 1.1.2021–31.12.2022. Työ jatkuu mahdollisesti myös vuoteen 2023. 

Työn hoito-osuus on 60 %, mutta voi vaihdella sopimuksen mukaan, sillä työ painottuu kesä-elokuuhun.

Aboagora – Between Arts and Sciences on tieteiden ja taiteiden välistä vuoropuhelua edistävä, vuosittain elokuussa järjestettävä kansainvälinen symposium. Aboagora on Turun yliopiston, Åbo Akademin ja Åbo Akademin Säätiön sekä Turun AMK:n Taideakatemian yhteishanke. Vuosina 2021–2023 Aboagora jatkaa Koneen Säätiön tukemaa The Five Rings -teemakokonaisuutta. Tulevat tapahtumat ovat suunnitteluvaiheessa.

Suunnittelijan työtehtäviin kuuluu Aboagora tapahtumien koordinointi yhteistyössä järjestelytoimikunnan kanssa. Suunnittelija vastaa myös muista projektitoteutukseen liittyvistä tehtävistä: tiedotus, viestintä, kilpailutukset, neuvottelut, harjoittelijan ohjaaminen, sidosryhmä- ja yhteistyökumppaniviestintä ja budjettiseuranta.

Suunnittelijan tehtävää hakevalta edellytetään 

 • työkokemusta kansainvälisten (tieteellisten) tapahtumien järjestämisestä,
 • erinomaisia kommunikaatiotaitoja (erityisesti englanniksi),
 • kokemusta viestinnästä ja verkkojulkaisemista (lehdistötiedotteet, sosiaalisen median kanavat Facebook, Instagram, Twitter, YouTube sekä WordPress-pohjaisten kotisivujen päivitys),
 • organisaatiokykyä, 
 • kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä 
 • budjettiseurannan kokemusta. 

Ansioiksi luetaan kulttuurialan tuntemus ja kokemus tapahtumien järjestelytehtävistä. 

Työ tehdään suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Hae tehtävään torstaihin 29.10. mennessä Turun yliopiston sähköisellä lomakkkeella: https://www.utu.fi/fi/yliopisto/tule-meille-toihin/avoimet-tehtavat

Kirjallisuudentutkija ja sarjakuvataiteilija Maria Laakso kuvitti Aboagora 2020: Water -tapahtuman.

Åbo universitet (Institutionen för historia, kultur- och konstforskning) lediganslår en befattning (deltid 60%) som planerare för konst- och vetenskapsevenemanget Aboagora för tiden 1.1.2021-31.12.2022, med möjlighet till förlängning under år 2023.

Anställningen är på 60 % men arbetstiden kan variera enligt överenskommelse eftersom arbetsbördan är koncentrerad till månaderna juni-augusti.

Aboagora – Between Arts and Sciences är ett internationellt symposium som främjar dialogen mellan konst och vetenskap och ordnas årligen i augusti. Aboagora förverkligas som ett samarbete mellan Åbo universitet, Åbo Akademi, Stiftelsen för Åbo Akademi och Åbo yrkeshögskola. Under åren 2021–2023 fortsätter Aboagora att förverkliga The Five Rings-temahelheten med finansiellt understöd av Kone-stiftelsen. De kommande evenemangen är redan i planeringsskedet.

Till planerarens arbetsuppgifter hör att koordinera Aboagoras verksamhet tillsammans med arrangörskommittén. Planeraren ansvarar också för andra uppgifter relaterade till förverkligandet av projektet: information och kommunikation, upphandling, förhandlingar, praktikanthandledning, kommunikation med samarbetsgrupper och intressenter samt budgetuppföljning.

Av den sökande förutsätter vi:

 • Arbetserfarenhet från internationella (vetenskapliga) evenemang,
 • Utmärkt kommunikativ förmåga (speciellt på engelska och finska)
 • Erfarenheter av kommunikation och nätpublicering (pressmeddelanden, sociala medier som Facebook, Instagram, Twitter, YouTube och av att uppdatera WordPress-baserade webbsidor)
 • Organisationsförmåga
 • Förmåga till självständigt arbete
 • Erfarenhet av budgetuppföljning.

Ansökningarna ska lämnas in senast torsdagen den 29.10 2020 via universitetets elektroniska ansökningsblankett: https://www.utu.fi/fi/yliopisto/tule-meille-toihin/avoimet-tehtavat

WATER WALK

WATER WALK is an audio-performance and guided walk along the Turku riverside by artist Julia Kukkonen. It is an excellent way to spend approximately one hour after a long and inspiring day at ABOAGORA: Water!

WATER WALK is available on Soundcloud (in Finnish): https://soundcloud.com/user-78106663/waterwalk

***

WATER WALK on audioperformanssi ja ääniohjattu kävely Turun jokirannassa. Vesikävelyllä tutkitaan kaupungin vesijärjestelmiä ja opitaan vesiviisaan kiertotalouden ratkaisuista. Lisäksi päästään kokemaan osallisuuttamme maailmanlaajuiseen vesisysteemiin ja pohtimaan veden merkitystä elämässämme.

Kävely alkaa Leijona-suihkulähteeltä Turun vanhan kirjaston edustalta (Brahenkadun ja Linnnankadun kulmalta), ja kestää noin 55 minuuttia.
Kävelyä matkalla tulee 1,5 kilometrin verran.

WATER WALK on osa Turussa elo-syyskuussa järjestettävää Kiertotalouskarnevaalia, jonka toteuttajana on Turun kaupunki ja rahoittajana Sitra. Teoksen on luonut performanssitaiteilija Julia Kukkonen.

Registration for ABOAGORA: Water is closed!

There has been a huge interest in ABOAGORA 2020: Water and we have reached the record amount of registered participants! Thank you for your interest and registration!

We have now sent all registered participants instructions to follow ABOAGORA online. We are going to use the conference tool Zoom to live stream ABOAGORA. We are also going to publish edited, high-quality versions of the live-stream recordings after the event on our YouTube-channel: https://www.youtube.com/user/Aboagora  

Whilst we are very happy to see so many of you want to join us at the Sibelius Museum, we reached the maximum capacity of at-site-participants soon and, unfortunately, not all of you who wanted to join us at the Museum will be able to do so. The waiting-list for the participation is long, and we can not let anyone who is not registered as at-site participant in the Museum. Due to the COVID-19 -situation and for your safety, the audience number at the Sibelius Museum is limited to 80.

We want to make your participation in the ABOAGORA Symposium as pleasant and as safe as possible. If you are going to join us at the Sibelius Museum, please remember following instructions so that you as well as all other guests can enjoy the event safely!

 • Keep a safe distance of at least 1 metre from others!
  When you are at the museum, whether queueing up for registration or using other services, please keep a safe distance from others. Our staff will also maintain a safe distance from the visitors. Keeping distance should be easy since coffee and snacks will be served outside and the number of participants is limited.

 • Keep your hands clean!
  Please make sure your hands are clean when you come to the museum. Wash your hands or use hand sanitiser provided at the site. Please be sure to cough and sneeze into your elbow. Avoid touching surfaces unnecessarily. Our staff will also practice good hand hygiene.

 • Wearing a mask is recommended!
  There are going to be masks available at the Museum, but if you have your own masks, we recommend using them.

 • Come to the Museum only if you are feeling well!
  You are most welcome to join us at the Sibelius Museum if you are in good health. If you are ill, please stay at home and follow Aboagora online.

 • .These instructions are subject to change!We are closely monitoring the COVID-19 situation and working out the best ways for ABOAGORA to take place while taking the health and safety of our audience and our staff into consideration. We will adhere to the orders and guidelines of the Government and the health authorities regarding physical distance and other relevant matters. Changes in theprogrammeand Symposium arrangements are possible. We reserve the right to changes.Please keep an eye on your e-mail! Registration for Aboagora is mandatory. Make sure you provide your up-to-date contact details during registration so we can keep you updated.You will always find the latest information on our website at www.aboagora.fi and on our social media channels. Like us on Facebook and follow us on Instagram and Twitter !

We look forward to seeing all of you!

 
ABOAGORA and the Sibelius Museum will adhere to the orders and guidelines of the Government and the health authorities regarding physical distance and other relevant matters. We follow the situation closely and reserve all rights to changes.

ABOAGORA: Water – Workshops, concerts and performances

In 19–21 August, the audience of ABOAGORA: Water will be treated with fascinating workshops and performances. There will be music, archaeobiology, poetry, marine biology, fine arts, folklore – and many more unexpected encounters and open-minded crossing over of different levels!

***

WORKSHOP I: Seili, Island of Life. Archaebiology, Biodiversity, History and Art 

WEDNESDAY, 19 AUGUST, 14:00 – 15:30 

The workshop “Seili, Island of Life. Archaeobiology, biodiversity, history and art” at ABOAGORA 2020: Water examines the importance of water to culture and biodiversity, bringing together biologists, archaeologists, historians, archaeobotanists, and artists. On the island of Seili, water has been both a separating and a connecting element for people and nature, shaping culture and framing the biodiversity on the island.

The Biodiversity Unit at the University of Turku is studying the Island of Seili within a time span of 500 years: In Seili, the lives of inhabitants and island biota have been intertwined and developed in tight interaction, forming biodiversity hot-spots in the form on cultural habitats and landscapes.

Ilari E. Sääksjärvi is a Professor of Biodiversity Research and director of the Biodiversity Unit at the University of Turku. His background is in tropical biodiversity research and he has e.g. discovered hundreds and named about 200 new animal species from Amazonia. Mia Rönkä (Ph.D.) is a researcher, science journalist, writer, poet and free time photographer, interested in particular in the relationship and interaction between man and other nature. Mia Lempiäinen-Avci holds a Ph.D. in archaeobotany. Her research interests include cultivation history, plant genetics, and archaeology. Ph.D., cultural historian Heta Lähdesmäki defended her thesis on human-wolf relations in January 2020. Lähdesmäki is interested in environmental history, human-animal studies, critical plant studies and posthumanism.

***

WORKSHOP II: Waterways – A Concert and Talk on the Forgetting of Colonialism

WEDNESDAY, 19 AUGUST, 16:00 – 17:30

The element of water that sustains life, also sustained death and violence over centuries through the European colonial expansion, the Atlantic slave trade and through colonization. Seas carried people, weapons and cargo. 

In this concert and talk historian and mezzo-soprano Marika Kivinen explores the forgetting and ignorance of European colonialism within classical song repertoire. These themes can seem far removed from classical music, partly because their presence often goes unseen or unnoticed. But this ignorance is part of colonial culture. Cultural theorist Paul Gilroy reminds us that “knowledge of the empire’s actual history is unevenly distributed across the globe. Descendants of the victims of past injustice are often more familiar with the bloody annals of colonial government than British subjects, safely insulated at home from any exposure to the violent details of conquest and expropriation.”

.

Marika Kivinen performs Finnish, German and French classical songs together with pianist Jenna Ristilä, flutist Anna-Sofia Kallio and cellist Teemu Mastovaara.

***

WORKSHOP III: Veden väelle – For the Water Sprites

THURSDAY, 21 AUGUST, 13:00 – 14:30

This workshop will explore the essence of the water element, combining cultural research and artistic work. In a post-human vein, we have adopted the animist approach that all natural elements and objects have an agency or a spiritual essence. This workshop invites the participants to learn about the forms and roles of water sprites in various cultures, to understand their link to sustainable water use and to imagine their presence in our own surroundings too. The artistic part establishes communication with the water sprites and applies the alchemist method by distilling the essence of the seas. What does the spiritual essence of the water element consist of? The workshop will discuss water’s wildness and life-giving force, as well as all the entities that it embraces: diverse living organisms and multicolour plastic.

Kaarina Koski, PhD, is a folklorist and folk belief scholar whose research topics include vernacular discourses and traditions concerning death, the Lutheran church and graveyards, supernatural beings, uncanny experiences and nightmares, as well as contemporary folklore such as Internet memes. Fine artist Elsa Salonen experiments with a range of poetic materials to create works that unite mysticism to science. From specific natural materials – from meteorites to colours distilled from plants – she prepares her own pigments according to the various conceptual requirements of each individual work.

***

WORKSHOP IV: The Sense(s) of Seili – Reflections from the Pre-Symposium

THURSDAY, 20 AUGUST, 15:00 – 16:30

In the spring 2020, ABOAGORA invited Art students and Doctoral researchers to investigate the shifting borders of water and land in the Pre-Symposium event in Turku Archipelago. This year, the Pre-Symposium is a research retreat directed by curator and researcher Taru Elfving (CAA Contemporary Art Archipelago), organized in collaboration with The Sea -research profile (ÅAU & TY) and the Archipelago Research Institute of Turku on the island of Seili, a 2-hour boat ride from Turku in the Archipelago Sea.

While the theme of ABOAGORA Symposium in 2020 is Water, the Pre-Symposium focuses on the significance of place in research and artistic practices. What are the different senses of place in the work of a researcher or an artist? What do we bring with us, take away and leave behind? How are our practices making their mark on the environment, and how does the environment affect our methodologies?

The island of Seili – or Själö in Swedish, name referring to seals and souls – may be approached as a microcosm of exclusion, enclosure and experimentation with its history of institutions, from a leprosy asylum and a women’s mental hospital to contemporary scientific research and nature conservation. Seili reminds us how an island is always connected through myriad flows – ecological, social, cultural and symbolic.

Taru Elfving is a curator and writer based in Helsinki. Her practice focuses on site-sensitive investigations at the intersections of ecological, feminist and decolonial thought. In this workshop, Elfving will introduce the idea of Pre-Symposium in conversation with the ABOAGORA Pre-Symposium participants (TBA).

***

CONCERT: Impressions of Water by The Water Project

THURSDAY, 20 AUGUST, 17:00 – 17:30

The Water Project is a trio consisting of Lubena Nova (vocals), Teemu Maastovaara (cello), and Ville Vihko (piano). The project was born out of Nova’s idea to make recordings of her poems, brought to life by the light and melancholic music of Ismo Savola. The poems are inspired by the Aura river, which runs through and adds to the beauty of Turku. As a tribute to the Aura river, the music project is one of a kind and thus of local significance.

Lubena Nova is a Bulgarian born singer, poet, and a vocal coach. She has performed with the Finnish National Opera Choir and at Savonlinna Opera Festivals, as well as published albums with her jazz band Fig Fable and art rock band July Blue. Teemu Mastovaara is a cellist and composer. He is a member of Ensemble for New Music Tallinn, and has collaborated with the Finnish doom metal band Swallow the Sun. Ville Vihko is a pianist, keyboardist and piano teacher. He has worked with a wide variety of bands, projects and ensembles in virtually any genre, including the professional big band Turku Jazz Orchestra.

***

The Art of Swimming 

THURSDAY, 20 AUGUST 19:30 – 

“Good Evening Ladies and Gentlemen and welcome to my performance. In order for it to work I will need you to imagine that I am Mercedes Gleitze: the first British woman to swim the English Channel. This I did in 1927 aged 26 and it took 15 hours and 15 minutes.” 


An intimate and compelling solo performance about long-distance swimming, celebrity, storytelling and time. A celebrated endurance swimmer in her day, Mercedes Gleitze set and broke many records, often years in advance of men in her field. Lynda Radley has found her in a faded photograph and been fascinated and frustrated ever since…

Originally conceived as a live theatre performance, this abridged digital version of The Art of Swimming has been created and filmed especially for the Symposium.   

The Art of Swimming, written and performed by Lynda Radley; Directed by Tom Creed; Music and sound by Michael John McCarthy; Edited by Maurice O’Brien.

Press quotes:

 • (Lynda Radley) manages to make a profound statement about the pressures that have faced women historically, before drawing this out into a bigger statement about humanity more generally speaking…that there is great joy to be found in the spontaneous and surreal facets of our living. **** WHATSONSTAGE on The Art of Swimming
 • Outstanding… Radley writes with style, humour and a flourish of poetic passion. ***** The Herald on The Art of Swimming
 • Haunting, and strangely eloquent **** The Scotsman on The Art of Swimming

***

WORKSHOP V: The Sea: A Living Lab

FRIDAY, 21 AUGUST, 13:00 – 14:30

The Sea provides us, humans, with a vast amount of goods and services, which nowadays often goes under the notion of ”Nature’s contribution to people”. These span from the food we fish and collect to other goods we harvest and hunt. It covers the fact that underwater and coastal environments, for example, provides stability against storms and circulate materials and nutrients. The sea provides a means for transportation and communication, and a place for cultural and spiritual activities. In order for us and nature to prosper, it is therefore of immense importance that we understand and appreciate what these contributions and relationships are in order to safeguard and govern our sea in a way that leads to the sustainable development of our society – but how do we do this? 

In the interdisciplinary research profile The Sea at Åbo Akademi University* we believe that solutions for such challenges are found when all actors with an interest and link to the challenge come together. That is, we strive to work as a Living Lab.  A Living Lab can be described as an “interaction space” in which public agencies, universities, companies, users and other stakeholders collaborate to assess, validate and test solutions in a real-life-context. 

In the true spirit of a Living Lab, this session examines what the sea provides us humans by applying the four main activities characterising work in a Living Lab, namely we will:

 1. Co-create a common maritime Lego landscape as a basis for discussion, 
 2. Explore how we humans interact with the sea, 
 3. Experiment with scenarios of environmental and/or societal change, 
 4. Evaluate the topics discussed and the concept of working as a Living Lab.

*The Sea is a research profile at Åbo Akademi University (www.abo.fi/sea), a joint collaboration with University of Turku under “Sea and Maritime Studies”.