Author: admin

Coronavirus update: ABOAGORA 2020: Water

COVID-19 crisis and the exceptional circumstances caused by it are felt globally. However, the preparations for ABOAGORA 2020 are proceeding with hopeful wishes that the Symposium could be held this summer for the 10th time between August 19th and 21st. We are considering and discussing different options concerning the event. Health and safety are at the very heart of everything we do.

We think it is important to have something inspiring and exciting in the future, and it can also provide support in this difficult situation. So, we continue to work hard on the preparations of ABOAGORA 2020: Water. Hopefully, we will see you all in August in the Sibelius Museum!

Aboagora is sending best wishes and calming thoughts to everyone! Let’s take care of each other!

CFP: ABOAGORA Pre-Symposium for Doctoral researchers and Art students 17–18 August 2020, Turku, Finland

ABOAGORA – Between Arts and Sciences invites doctoral candidates and art students from Finland and other Nordic countries to investigate the shifting borders of water and land in the Pre-Symposium event in Turku Archipelago. The theme of ABOAGORA in 2020 is Water, while the Pre-Symposium focuses on the significance of place in research and artistic practices. What are the different senses of place in the work of a researcher or an artist? What do we bring with us, take away and leave behind? How are our practices making their mark on the environment, and how does the environment affect our practices?

In 2020, ABOAGORA Pre-Symposium is a research retreat directed by curator and researcher Taru Elfving (CAA Contemporary Art Archipelago), organized in collaboration with the Archipelago Research Institute of Turku on the island of Seili, a 2-hour boat ride from Turku in the Archipelago Sea. 

Read more about the Pre-Symposium and how to apply: https://aboagora.fi/pre-symposium/

Pre-Symposium participants in ABOAGORA 2019: Earth.

Save the date: Aboagora: Water on 19-21 August 2020!

Save the date: On 19–21 August 2020 Aboagora will dive into the element of Water! 

In 2020, Aboagora continues the thematic plan “The Five Rings” and moves from the heavy and concrete Earth to the more liquid and flowing element, water. Water is the beginning of life according to numerous mythological and religious cosmologies. God “made from water every living thing,” as this nomadic conception is formulated in the Qur’an. This is a point where scientific theories of evolution and religious narratives agree: water is the primordial element. Up to 60 % of the adult human body is water, which makes it a vital aspect of medical and physiological research. However, water is rapidly becoming one of the most contested natural resources of our time. Will the basic human need for water cause wars and conflicts in the future, or will it serve as a uniting element that opens our eyes to our common humanity and the need to work together across borders of states, creeds, and ideologies to secure clean water supplies for all in the future? Will water, in the end, prove to be thicker than blood?

In 2020, Aboagora cooperates closely with the multidisciplinary Strategic Research Area Havet/Meri (The Sea), which is carried out as a collaborative effort between the University of Turku and Åbo Akademi University. This opens up aspects to water relating not only to ecology and maritime biology but also to the sea as a lived environment and a site of governance, commerce, international relations, philosophy and ethics.

Aboagora söker en praktikant för kommunikation och evenemangsproduktion! Aboagora etsii tuotanto- ja viestintäharjoittelijaa!

(Suomeksi alla)

Aboagora är ett internationellt, mångvetenskapligt och mångkonstnärligt symposium som skapar nya slags samarbetsmöjligheter mellan forskare och konstnärer. Evenemanget ordnas årligen under tre dagar i slutet av augusti i Åbo. Första Aboagora ordnades år 2011 då Åbo var kulturhuvudstad. Arrangörer är ämnet kulturhistoria vid Åbo universitet, Åbo Akademi, Donnerska institutet vid Stiftelsen för Åbo Akademi, och Konstakademin vid Åbo yrkeshögskola. Därtill samarbetar Aboagora med flera konstnärliga aktörer intresserade av utforskande arbetssätt, såsom den mångkonstnärliga gruppen Tredje rummet och ArtTeatro. Varje år medverkar både finländska och utländska högt profilerade forskare, konstnärer och samhällspåverkare, bland dem filosofen Gianni Vattimo, filmregissören Peter Greenaway, journalisten Umayya Abu-Hanna, samt psykiatern, politikern och musikern Claes Andersson och senast film- och teaterregissören, manusförfattaren Pauliina Feodoroff.

År 2020 fortsätter Aboagora på den femåriga tematiska helheten The Five Rings (Jord, Vatten, Eld, Vind och Tomhet). Temat för årets Aboagora den 19–21.8.2020 är Vatten – Vesi – Water, då vi dyker ner i vattnet både symboliskt och konkret. Vatten utgör livets början i många sagor och trosföreställningar, men även inom vetenskapen har man konstaterat att vattnet är ett grundläggande villkor för allt liv man känner till. I Aboagora reflekterar vi över hav och sjöar, livet under vatten, och gränsen mellan land och jord med perspektiv ur marinbiologi, performanskonst, miljöhistoria, litteratur och arkeologi. Läs mer om Aboagora här: www.aboagora.fi

Aboagora söker en praktikant som hjälper till med kommunikation och evenemangsproduktion fr.o.m. juni för 2 till 3 månader. I valet av praktikant betonas språkkunskaper (finska, svenska, engelska), erfarenhet av kommunikation i sociala medier, samt intresse för dialog och samverkan mellan vetenskaper och konst.

Praktikantens arbetsuppgifter kan anpassas enligt praktikantens önskemål och kunnande. Till praktikantens huvudsakliga uppgifter hör att hjälpa till med Aboagoras kommunikation, särskilt i sociala medier (Facebook, Twitter, Instagram och Youtube) samt kring evenemangsproduktion. 

Praktikantens lön är 1300 € i månaden. 

Om du blev intresserad av praktik för Aboagora, fyll i ansökan och skicka din meritförteckning (en sida) och ett fritt formulerat motivationsbrev (en sida) där du berättar om ditt kunnande och varför du är intresserad av Aboagora. Ansökan skickas in senast 27.2. via Åbo universitets eRekry-ansökningssystem: https://www.utu.fi/fi/yliopisto/tule-meille-toihin/avoimet-tehtavat. Valet av praktikant meddelas innan slutet av april.

För mer information kan du vända dig till Aboagoras projektkoordinator Liisa Lalu, aboagora@utu.fi /+358 50 570 4017

Aboagora on vuosittain elokuun lopussa Turussa järjestettävä kansainvälinen, monitieteinen ja -taiteinen kolmipäiväinen symposium, joka luo uudenlaisia yhteistyömahdollisuuksia tieteen- taiteentekijöiden välille. Aboagora käynnistettiin Turun kulttuuripää-kaupunkivuonna 2011, ja sen ytimen muodostavat Turun yliopiston kulttuurihistorian oppiaine, Åbo Akademi ja Åbo Akademin säätiön yhteydessä toimiva uskontotieteellinen Donner-instituutti sekä Turun Taideakatemia. Lisäksi Aboagora tekee yhteistyötä useiden tutkimuksellisista lähestymistavoista kiinnostuneiden taiteen toimijoiden, kuten monitaiteisen Kolmas Tila -ryhmän sekä ArtTeatron kanssa. Symposiumissa on vuosittain esiintynyt korkean profiilin tutkijoita, taiteilijoita ja yhteiskunnallisia vaikuttajia sekä Suomesta että ulkomailta, kuten filosofi Gianni Vattimo, elokuvaohjaaja Peter Greenaway, journalisti Umayya Abu-Hanna, psykiatri, poliitikko ja muusikko Claes Andersson sekä viimeisimpänä elokuva- ja teatteriohjaaja, käsikirjoittaja Pauliina Feodoroff. 

Vuonna 2020 Aboagora jatkaa viisivuotista The Five Rings -teemakokonaisuutta (Maa, Vesi, Tuli, Tuuli ja Tyhjyys) ja elokuussa 2020 Aboagoran teemana on Vesi – Water – Vatten. 19.–21.8.2020 Aboagorassa uppoudutaankin veteen sekä kuvainnollisesti että konkreettisesti. Vesi on elämän alku lukuisissa taruissa ja uskomuksissa, mutta myös tiede on todennut veden olevan kaiken tunnetun elämän perusehto. Aboagorassa merta ja järviä, vedenalaista maailmaa sekä maan ja veden rajaa pohditaan muun muassa meribiologian, performanssitaiteen, ympäristöhistorian, kirjallisuuden ja arkeologian keinoin. Lisätietoa löytää Aboagoran kotisivuilta www.aboagora.fi  

Aboagora etsii harjoittelijaa kesäkuusta alkaen 2-3 kuukaudeksi avustamaan viestinnässä sekä tuotannollisissa tehtävissä. Harjoittelijaa valitessa painotetaan kielitaitoa (suomi, ruotsi, englanti), kokemusta sosiaalisen median viestinnästä sekä kiinnostusta tieteiden ja taiteiden väliseen dialogiin ja yhteistyöhön. 

Harjoittelijan tehtäväkuvaa voidaan osittain sovittaa harjoittelijan toiveiden ja osaamiseen mukaan. Harjoittelija pääasiallisiin tehtäviin kuuluu Aboagoran viestinnässä avustaminen erityisesti sosiaalisessa mediassa (Facebook, Twitter, Instagram ja Youtube) sekä erilaisia tuotannollisia tehtäviä.

Harjoittelijan palkka on 1300 euroa kuukaudessa. 

Jos kiinnostuit harjoittelusta Aboagorassa, täytä hakemus ja lähetä ansioluettelosi (1 sivu) sekä vapaamuotoinen motivaatiokirje (1 sivu), jossa kerrot osaamisestasi sekä miksi ja mistä erityisesti olet kiinnostunut Aboagorasta. Hakemukset tulee lähettää 27.2. mennessä Turun yliopiston eRekry järjestelmässä. Ks. https://www.utu.fi/fi/yliopisto/tule-meille-toihin/avoimet-tehtavatIlmoitamme harjoittelijan valinnasta huhtikuun loppuun mennessä. 

Lisätietoja tehtävästä antaa Aboagoran projektikoordinaattori Liisa Lalu, aboagora@utu.fi /+358 50 570 4017

Aboagora 2019 is here!

It is Aboagora-time again and this time Aboagora will be streamed live!

This year Arts Academy at Turku University of Applied Sciences is offering a chance to follow Aboagora’s program even if you are not able to make it to Sibelius Museum, Turku. Most of the AGORA-lectures and workshops (excluding Third Space: The Romantic Mind, the performance-lecture of mirko nikolić and the concert of E-musikgruppe Lux Ohr) are streamed on Aboagora’s YouTube-channel.

Please note that Aboagora is photographed and filmed. If you don’t want to be filmed or photographed, please consult the staff.

Also please note that there is a construction work going on in front of the Sibelius Museum. Be aware that there is limited parking space for cars in the streets.

 

ABOAGORA REGISTRATION DEADLINE EXTENDED TO THURSDAY, 15 AUGUST!

Aboagora’s registration deadline has been extended to Thursday, August 15, 2019!

Registration fee (40 €, students 25 €) covers all presentations, performances and workshops.

All Agora Keynote Lectures are free. Also Thursday night concert (Fern Orchestra: Vox Herbārium – Plant Series) is free of charge and open to public.

The registration can be done here!

Read more on this year’s intriguing AGORA-lectures and fascinating workshops and performances! The full program can be found here: Aboagora_programme

Registration for Aboagora 2019 is open!

ABOAGORA – BETWEEN ARTS AND SCIENCES

The Five Rings: Earth

August 21-23, 2019

Sibelius Museum, Turku, Finland

Registration Deadline on  August 9!

We are excited to announce that registration for Aboagora 2019: “Earth” is now open and the preliminary programme available at https://aboagora.fi/programme/ !

Registered participants will have admission to all keynote lectures and workshops, and will be offered coffee/tea with small snacks during breaks and the Closing Reception on Friday, August 23.

Registration fee is 40€ (25€ for students and doctoral candidates).

The keynote lectures (“AGORA”) are free of charge and open to the public, as well as the concert of Fern Orchestra on Thursday evening, August 22.

DEADLINE EXTENDED: Aboagora Pre-Symposium 2019

DEADLINE EXTENDED

ABOAGORA 2019: The Earth, 21st– 23rd August

Pre-Symposium for Doctoral Candidates and 

Art students 19th and 20th August 2019, Turku, Finland

The Earth – Planet Tellus, on which we live – is the center of human life, spanning the past as well as present situation, and our hopes for the future. The element of Earth and human-earth interaction are dealt with in numerous different scientific disciplines, e.g. biology, archaeology and geology and engaging fields such as eco-theology, environmental history, literature, geography and political sciences to illuminate the fundamental groundedness of humanity in soil and dust. Minerals, clay and soil are used as raw materials for artists in different fields, but the earth can also work as inspiration and a metaphor within the arts, a concrete evolutionary process – and as something that demands our care and indebtedness.

Aboagora – Between Arts and Sciences -symposia invites Doctoral Candidates and Art students from Finland and other Nordic Countries to a Pre-Symposium event to discuss and develop ideas about the Earth. Aboagora Pre-Symposium combines presentation training, a lecture and discussion on ethics for artists and scientists, and a visualization workshop. The aim is to explore connections between the arts, sciences, and academic thinking, and to learn engaging ways to present scientific and artistic work and knowledge. Participants will also be able to present their work in Aboagora Symposium 21st  – 23rd August in Sibelius Museum, Turku.

How to apply:

  • Send your short CV (max 1 page) and a motivation letter (max 1 page) explaining how your work is related to the theme, Earth, to aboagora(at)utu.fi
  • The new deadline for applications is Friday 17 May 2019!

For more information see aboagora.fi/pre-symposium/

Aboagora söker en eller flera praktikanter! Aboagora etsii harjoittelijaa tai harjoittelijoita!

Aboagora söker en eller flera praktikanter inom evenemangsproduktion och kommunikation

(Suomeksi alempana)

Aboagora är ett internationellt, mångvetenskapligt och mångkonstnärligt symposium som skapar nya slags samarbetsmöjligheter mellan forskare och konstnärer. Evenemanget ordnas årligen under tre dagar i slutet av augusti i Åbo. Första Aboagora ordnades år 2011 då Åbo var kulturhuvudstad. Arrangörer är ämnet kulturhistoria vid Åbo universitet, Åbo Akademi och Donnerska institutet vid Stiftelsen för Åbo Akademi. Till våra nya samarbetspartners hör Konstakademin vid Åbo yrkeshögskola. Därtill samarbetar Aboagora med flera konstnärliga aktörer intresserade av utforskande arbetssätt, såsom den mångkonstnärliga gruppen Tredje rummet och ArtTeatro. Varje år medverkar både finländska och utländska högt profilerade forskare, konstnärer och samhällspåverkare, bland dem filosofen Gianni Vattimo, filmregissören Peter Greenaway, journalisten Umayya Abu-Hanna, samt psykiatern, politikern och musikern Claes Andersson.

I år inleder Aboagora en ny tematisk helhet som sträcker sig över fem år: Five Rings (jord, vatten, eld, vind och tomhet). Årets tema Jord – Earth strävar efter att utforska förhållandet mellan jord och människa, jordens situation och framtid ur ett mångvetenskapligt och mångkonstnärligt perspektiv, genom arkeologi, geologi, filosofi, och poesi, litteratur och konstinstallationer.

Aboagora söker en eller flera praktikanter som hjälper till i evenemangsproduktion, kommunikation och grafisk planering fr.o.m. juni för 2 till 3 månader. I valet av praktikant betonas språkkunskaper (finska, svenska, engelska), intresse för dialog mellan vetenskaper och konstformer samt evenemangsproduktion.

Praktikantens arbetsuppgifter kan anpassas enligt praktikantens kunnande och intresse. Till praktikantens möjliga uppgifter hör:

  • Att hjälpa till i evenemangsproduktion, praktikanten kan vid intresse få ansvar över att ordna en viss evenemangshelhet.
  • Att hjälpa till i Aboagoras kommunikation, speciellt i sociala medier (Facebook, Twitter, Instagram och andra möjliga kommunikationskanaler).
  • Att göra Aboagoras programblad, planscher samt grafiskt material för övrig kommunikation.

Praktikantens lön är 1300 € i månaden.

Om du blev intresserad av praktik för Aboagora, fyll i ansökan och skicka din meritförteckning (en sida) och ett fritt formulerat motivationsbrev (en sida) där du berättar om ditt kunnande och varför du är intresserad av Aboagora. Ansökan skickas in senast 11.4 via Åbo universitets eRekry-ansökningssystem. Praktikanten väljs inom april.

För mer information kan du vända dig till Aboagoras projektkoordinator Liisa Lalu lhlalu@utu.fi / +358 50 570 4017

 

Aboagora etsii tuotanto- ja viestintäharjoittelijaa tai -harjoittelijoita

Aboagora on vuosittain elokuun lopussa Turussa järjestettävä kansainvälinen, monitieteinen ja -taiteinen kolmipäiväinen symposium, joka luo uudenlaisia yhteistyömahdollisuuksia tieteen- taiteentekijöiden välille. Aboagora käynnistettiin Turun kulttuuripää-kaupunkivuonna 2011, ja sen ytimen muodostavat Turun yliopiston kulttuurihistorian oppiaine sekä Åbo Akademin säätiön yhteydessä toimiva uskontotieteellinen Donner-instituutti. Uusi yhteistyökumppani on Turun Taideakatemia, jonka lisäksi Aboagora tekee yhteistyötä useiden tutkimuksellisista lähestymistavoista kiinnostuneiden taiteen toimijoiden, kuten monitaiteisen Kolmas Tila -ryhmän sekä ArtTeatron kanssa. Symposiumissa on vuosittain esiintynyt korkean profiilin tutkijoita, taiteilijoita ja yhteiskunnallisia vaikuttajia sekä Suomesta että ulkomailta, kuten filosofi Gianni Vattimo, elokuvaohjaaja Peter Greenaway, journalisti Umayya Abu-Hanna sekä viimeisimpänä psykiatri, poliitikko ja muusikko Claes Andersson.

Tänä vuonna Aboagora aloittaa uuden viisivuotisen teemakokonaisuuden nimeltä Five Rings (Maa, Vesi, Tuli, Tuuli ja Tyhjyys). Vuoden 2019 Aboagoran teemana on siis Maa – Earth ja tapahtumassa maan ja ihmisen suhdetta sekä maapallon tilaa ja tulevaisuutta pohditaan monen tieteen- ja taiteenalan, kuten arkeologian, geologian ja filosofian sekä runouden, kirjallisuuden ja taideinstallaatioiden kautta.

Aboagora etsii harjoittelijaa/harjoittelijoita avustamaan tapahtuman tuotannossa, viestinnässä sekä graafisessa suunnittelussa kesäkuusta alkaen 2-3 kuukaudeksi. Harjoittelijaa valitessa painotetaan kielitaitoa (suomi, ruotsi, englanti) sekä kiinnostusta tieteiden ja taiteiden välisestä dialogista ja tapahtumatuotannosta.

Harjoittelijan tehtäväkuva voidaan sovittaa harjoittelijan osaamisen sekä kiinnostuksen mukaan. Harjoittelijan mahdollisiin tehtäviin sisältyy:

  • Tapahtuman tuotannollisissa tehtävissä avustaminen: harjoittelija voi halutessaan saada vastuulleen jonkun tietyn tapahtumankokonaisuuden järjestämisen
  • Aboagoran viestinnässä avustaminen erityisesti sosiaalisessa mediassa (Facebook, Twitter, Instagram ja muut mahdolliset viestintäkanavat)
  • Aboagoran ohjelmalehden, julisteiden ja muun viestinnän graafisen materiaalin teko

Harjoittelijan palkka on 1300 euroa kuukaudessa.

Jos kiinnostuit harjoittelusta Aboagorassa, täytä hakemus ja lähetä ansioluettelosi (1 sivu) sekä vapaamuotoinen motivaatiokirje (1 sivu), jossa kerrot osaamisestasi sekä miksi ja mistä erityisesti olet kiinnostunut Aboagorasta. Hakemukset tulee lähettää 11.4. mennessä Turun yliopisto eRekry järjestelmässä. Valitsemme harjoittelijan huhtikuun loppuun mennessä.

Lisätietoja tehtävästä antaa Aboagoran projektikoordinaattori Liisa Lalu,   lhlalu@utu.fi / +358 50 570 4017

Kuvat Otto-Ville Väätäinen

“The Five Rings” – A New Thematic Plan for Aboagora 2019–2023!

We are excited to announce that Aboagora is launching a new five-year thematic plan for 2019–2023 under the title The Five Rings.

The title refers to the book The Book of Five Rings, written in 1645 by Miyamoto Musashi, a Japanese philosopher, writer and rōnin – a samurai without a master. Many consider him the greatest swordsman that ever lived. Near the end of his life, Musashi retreated to live as a hermit in a cave, to meditate and write a manual of kenjutsu, Japanese swordmanship, and martial arts. This practical book extends towards a philosophy of life, aiming at simplicity and no-nonsense.

The Book of Five Rings is divided into five books, each examining a different element of battle, just as there are different physical elements in life in Eastern religions. These elements will serve as starting points for the five Aboagora symposia of 2019–2023: Earth, Water, Fire, Wind, and Void. Each three-day symposium will be organised at the Sibelius Museum in Turku at the end of August, and we will publish more information on the programmes closer to each event. See you there!

Read more about the thematic plan at https://aboagora.fi/programme/