Author: admin

Mediatiedote / Pressmeddelande 18.8.2023

Tiede- ja taidetapahtuma Aboagora ”Void” Turussa 23.–25.8. – tule kuulemaan, mitä kaikkea tyhjyydestä voi ammentaa!

Tiede- ja taidetapahtuma Aboagoran teemana on tänä vuonna tyhjyys. Tapahtuman pääesiintyjiä ovat fyysikko ja tieteenfilosofi Karen Barad, filosofi Hans Ruin sekä historioitsija Dolly Jørgensen. Ohjelman pääpuheenvuorot sekä kaksi konserttia ovat maksuttomia ja avoimia kaikille.

Aboagora on vuosittain Turussa järjestettävä kansainvälinen tiede- ja taidetapahtuma, joka sisältää monenlaisia tieteen ja taiteen muotoja ja näkökulmia yhdisteleviä esityksiä. Tänä vuonna Aboagora ”Void” tuo tutkijat, taiteilijat ja yleisön tyhjyyden ääreen pyrkien kuitenkin paljastamaan sen mukanaan tuomat mahdollisuudet. Kolmipäiväinen symposium järjestetään Sibelius-museossa 23.25. elokuuta 2023.

Tyhjyys-teemaan huipentuu Aboagoran vuonna 2019 alkanut viisivuotinen The Five Rings -kokonaisuus (maa, vesi, tuli, tuuli, tyhjyys), jonka lähtökohdat ovat japanilaisen samurain ja filosofin Miyamoto Musashin kirjassa The Book of Five Rings (Go Rin no Sho, 1645). Tapahtumassa käsitellään tyhjyyden moninaista luonnetta eri tieteen- ja taiteenalojen kautta. Tyhjyyden voi käsittää olevan olemattomuutta, havaittavien elementtien täydellistä puuttumista – päätepiste, mutta myös uuden alku.


Yleisölle avoimia luentoja ja esityksiä

Aboagoran AGORA-osuudet eli pääpuheenvuorot ovat maksuttomia ja avoimia kaikille, eivätkä vaadi ennakkoilmoittautumista.

Pääpuhujia eli agoristeja on tänä vuonna kolme. Feministisen tutkimuksen, filosofian ja tietoisuuden historian professori Karen Barad (University of California at Santa Cruz) luennoi kosketuksesta ja toiseudesta keskiviikkona 23.8. etäyhteyksin.

Torstaina 24.8. filosofian professori Hans Ruin (Södertörn University) saapuu puhumaan muutoksesta, olemisesta ja olemattomuudesta esisokraattisessa filosofiassa. Erityisesti kreikkalaisen filosofin Herakleitoksen ajatuksista ammentaen Ruin keskustelee jatkuvan muutoksen mahdollisuuksista tyhjyyden viitekehyksessä.

Kolmas AGORA-puheenvuoro kuullaan perjantaina 25.8., kun historian professori Dolly Jørgensen (University of Stavanger) kertoo lajien sukupuutoista sekä niiden aiheuttamista tyhjiöistä. Tulisiko huomiomme painottua tyhjiöön vai siihen, mitä siinä kerran oli?

AGORA-luentojen lisäksi ohjelmassa on myös kaksi kaikille avointa konserttia. Moniääninen Void iteration – If I close my eyes, do I hear? avaa tapahtuman jo tiistai-iltana 22.8. Sibelius-museossa. Ulf Långbackan tuore Void – searching, staring, leaping -teos yhdistelee ääntä ja visuaalisuutta ja muuntautuu konsertin jälkeen installaatioksi, jonka kävijät voivat myöhemmin tapahtuman aikana kokea Sibelius-museon alakerrassa.

Vokaaliyhtye Ensemble MMXX:n avoin konsertti Void puolestaan järjestetään torstai-iltana 24.8. Turun Tuomiokirkossa. Tämä musiikillinen sukellus tyhjyyden teemaan, poissaoloon ja kaipuuseen sisältää sävellyksiä aina renessanssista nykyaikaan.

Katso koko ohjelma: https://aboagora.fi/programme/


Aboagoran toteuttavat yhteistyössä Turun yliopiston kulttuurihistorian oppiaine, Åbo Akademin säätiön yhteydessä toimiva Donner-instituutti, Åbo Akademi sekä Turun AMK:n Taideakatemia. Hanketta rahoittavat vuonna 2023 Koneen Säätiö, Svenska kulturfonden, Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Tieteellisten seurain valtuuskunta, William Thurings stiftelse, Konstsamfundet, Turun yliopisto, Åbo Akademi sekä Åbo Akademin säätiö.

Lisätietoja

suunnittelija Malla Lehtonen
aboagora@utu.fi  
puh. 050 570 4017

Valokuvia medialle: https://seafile.utu.fi/d/c11d07c004124856ade1/


Snart är konst– och vetenskapsevenemanget ABOAGORA här!

Temat för årets Aboagora är tomhet. Huvudtalare vid evenemanget är fysikern och vetenskapsfilosofen Karen Barad, filosofen Hans Ruin och historikern Dolly Jørgensen. Huvudtalen är kostnadsfria och öppna för alla.

Aboagora “Void” för forskare, konstnärer och publiken till tomrummet, samtidigt som den försöker avslöja dess potential. Det tre dagar långa symposiet äger rum på Sibeliusmuseet den 23.-25. augusti 2023.

Tomhet avslutar Aboagoras femåriga temahelhet The Five Rings (jord, vatten, eld, vind, tomhet), som inleddes 2019 och baserar sig på boken The Book of Five Rings (Go Rin no Sho, 1645) av den japanske samurajen och filosofen Miyamoto Musashi. Evenemanget utforskar tomhetens mångfacetterade natur genom olika discipliner och konstarter. Tomhet kan förstås som ingenting, den totala frånvaron av förnimbara element – slutpunkten, men också början på något nytt.


Öppna föreläsningar och framträdanden

Aboagora är ett internationellt konst- och vetenskapsevenemang som ordnas årligen i Åbo. Symposiet består av olika evenemang som byggs upp kring en rik variation av vetenskapliga och konstnärliga arbetssätt och perspektiv. Huvudföredragen, de s.k. AGORA-evenemangen, är avgiftsfria och öppna för alla och kräver inte förhandsanmälan.

I år har Aboagora tre huvudtalare. Karen Barad, professor i feministiska studier, filosofi och medvetandets historia (University of California at Santa Cruz), kommer att föreläsa på distans onsdag 23.8 om beröring och annanhet.

Torsdag 24.8 kommer Hans Ruin, professor i filosofi (Södertörn University), att tala om förändring, varande och icke-varande i den försokratiska filosofin. Med utgångspunkt i framför allt Herakleitos idéer kommer Ruin att diskutera möjligheterna till kontinuerlig förändring inom ramen för tomhet.

Den tredje AGORA-presentationen äger rum fredagen 25.8, då historieprofessor Dolly Jørgensen (University of Stavanger) diskuterar utrotning av arter och de vakuum som de skapar. Ska vi lägga vårt fokus på vakuumet eller på vad som en gång fanns i stället för den?

Förutom AGORA-föreläsningarna kommer två konserter att vara öppna för alla i år. Void iteration – If I close my eyes, do I hear? öppnar Aboagora-evenemanget redan på tisdagskväll 22.8. på Sibeliusmuseet. Ulf Långbackas nya verk Void – searching, staring, leaping kombinerar ljud och bild, och den förvandlas efter konserten till en installation som besökarna kan uppleva senare under evenemanget på Sibeliusmuseets bottenvåning.

Vokalgruppen Ensemble MMXX:s öppna konsert Void äger rum på torsdagskväll 24.8. i Åbo domkyrka. Denna musikaliska djupdykning i teman som tomhet, frånvaro och längtan innehåller kompositioner allt från renässansen till nutid.

Se hela programmet: https://aboagora.fi/programme/

Aboagora förverkligas i ett samarbete mellan ämnet för kulturhistoria vid Åbo universitet, Donnerska institutet vid Stiftelsen för Åbo Akademi, Åbo Akademi och Konstakademin vid Åbo yrkeshögskola. Projektet finansieras år 2023 av Konestiftelsen, Svenska kulturfonden, Jenny och Antti Wihuris stiftelse, Vetenskapliga samfundens delegation, William Thurings stiftelse, Konstsamfundet, Åbo universitet, Åbo Akademi och Stiftelsen för Åbo Akademi.

Information:

planerare Malla Lehtonen
aboagora@utu.fi
tfn. 050 570 4017

Bilder: https://seafile.utu.fi/d/c11d07c004124856ade1/

Musiikillinen luento “Silenzio!” 14.8. Sibelius-museolla – vapaa pääsy!

”Silenzio!” – Mitä tapahtuu hiljaisuudelle, kun nimeämme sen?

Laura Kokko (puhe, viulu, luuppaus)

Ma 14.8. klo 16:00–17:00

Sibelius-museo, Piispankatu 17

Hänessä aukenee kuin hiljainen ahdistava hätä. Mistä on tämä kaiuton autio hetki? – – Onko hän tyhjä? Tyhjä? Mitätön aalto, jota kevyet tuulet heiluttelevat.

(Volter Kilpi: Parsifal, 1902)

Ajatuksia hiljaisuuden kuuntelemisesta, luovuudesta sekä hiljaisuuksista historiassa.

Merkitseekö luovan työn katkeaminen luovuuden lakkaamista? Puheenvuoron keskiössä seikkailee musiikkia taidemuotona ihaillut, nuoruudestaan saakka huonokuuloinen kirjailija Volter Kilpi, jonka julkisen kaunokirjallisen tuotannon alku- ja loppupuolen välillä on kolmenkymmenen vuoden mittainen vaikenemisen kuilu. 

Photo of Laura Kokko
Photo: Cata Portin

Viulisti ja kulttuurihistorioitsija Laura Kokon työskentelyä kuvaa yhtäältä tarve syventyä tiettyjen teemojen äärelle, toisaalta monimuotoisuus ja mielenkiinto uusia asioita kohtaan. Kokko on toiminut Sinfonia Lahdessa viulistina vuodesta 2005. Hän on esiintynyt kamarimuusikkona (Turun musiikkijuhlat, Katrina kammarmusik, Kallion nykymusiikkipäivät, Klang-konserttisarja, Sinfonia Lahti Chamber Ensemble) ja barokkimuusikkona (mm. Helsingin barokkiorkesteri), sekä toiminut taiteellisena johtaja muun muassa Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikolla (2010–2013). Kokko on harjaantunut elektronisen luuppaustekniikan käytössä työskennellessään tanssijoiden kanssa sekä yhteistyössä runoilija Dorothea Grünzweigin kanssa lukuisilla esiintymisillä Suomessa ja Saksassa.

Lukemista ja kirjoittamista rakastava Kokko on toimittanut Volter Kilven ja Hilja Vanhakartanon kirjeenvaihtoa vuosilta 1905–1907 (Kirjapaja, 2013) ja kirjoittanut vuonna 2022 ilmestyneen palkitun elämäkerran kirjailija Volter Kilvestä (SKS). Kokko valmistui musiikin maisteriksi Budapestin Liszt-akatemiasta vuonna 2004 ja barokkiviulistiksi Novia-ammattikorkeakoulusta vuonna 2019. Filosofian maisterin tutkinnon hän suoritti Turun yliopistoon vuonna 2019 ja valmistelee siellä nyt kulttuurihistorian alaan kuuluvaa väitöskirjaa. 

Puheenvuoro järjestetään Aboagora-hankkeen sekä Turun Musiikkijuhlien yhteistyönä. Tilaisuus on pääsymaksuton ja avoin kaikille.

Lyhytelokuva Interludes – välisoittoja elämästä klo 15:00

Ennen luentoa, klo 15:00, Sibelius-museolla nähdään Taideakatemian opinnäytetyönä valmistunut Interludes – välisoittoja elämästä -lyhytelokuva. Elokuva kertoo aloittelevan kapellimestarin kipuilusta luovien paineiden ja piinaavien muistojen ristiaallokossa, ja sukeltaa klassisen musiikin maailmaan nuorten muusikoiden näkökulmasta käsin. Elokuvanäytös on pääsymaksuton ja avoin kaikille. 

Hiljaisuus-konsertti klo 18:00

Illan päätteeksi klo 18:00–19:15 Sibelius-museolla kuullaan vuodet 2019–2022 Turun musiikkijuhlien taiteellisena johtajana toimineen kapellimestari Klaus Mäkelän suunnittelema Hiljaisuus-konsertti, joka kysyy: voiko sävellys olla pelkkää taukoa? Vastauksia antavat Erwin Schulhoff vuonna 1919 valmistuneen jazz-vaikutteisen Fünf Pittoresken -sarjan osassa ”In futurum” sekä kaikkien aikojen tunnetuimman taukosävellyksen 4’33” luoja John Cage. Sodan kauhean hiljaisuuden koki Olivier Messiaen, jonka vaikuttava kamarimusiikkiteos Aikojen lopun kvartetto syntyi ja kantaesitettiin natsien vankileirillä Puolan Görlitzissä tammikuussa 1941.

Konsertin lisätiedot: https://turunmusiikkijuhlat.fi/tapahtuma/hiljaisuus 

ABOAGORA ”Void” -tapahtumaan rekisteröityneet voivat ostaa konserttilipun alennettuun 16 € hintaan (norm. 20 €). Rekisteröityneet ABOAGORA-osallistujat saavat linkin alennushintaisten konserttilippujen ostoon suoraan sähköpostiinsa. Rekisteröidy ABOAGORAan täällä.

Avant Aboagora 4.3.2023: Raumzeit & Totalitarismin kulttuurinen perintö

Tänä vuonna Aboagora toteuttaa ennakkotapahtuma Avant Aboagoran yhdessä pitkäaikaisen yhteistyökumppanin Kolmas Tilan kanssa!

Lauantaina 4.3. Manillan Vanhalla viinatehtaalla (Itäinen rantakatu 64) klo 14.00 alkaen sukelletaan ensin tieteen vapauden, totalitarismin ja ajan kysymyksiin sekä suomalaisen tähtitieteen historiaan monitaiteellisen Kolmas Tila -ryhmän Raumzeit-näyttämöteoksen myötä.

Esityksen jälkeen klo 16.45–17.45 yleisö kutsutaan syventymään totalitarismin teemaan avoimessa keskustelutilaisuudessa ”Totalitarismin kulttuurinen perintö”, jossa pohditaan seuraavia kysymyksiä: Mitä on tieteen vapaus ja miten se muuttuu? Millä tavoilla Euroopan totalitaristinen pimeä perintö elää edelleen? Mistä aineksista syntyy totalitarismin houkuttelevuus ja lumovoima?  Kuinka tätä lumoa voidaan käsitteellistää ja purkaa taiteellisen työn avulla?

Keskustelijoina ovat Raumzeitin käsikirjoittaja Seppo Parkkinen ja näyttelijä Katja Küttner sekä dosentti Kari Kallioniemi (musiikkitiede, Turun yliopisto) ja teatteriohjaaja Fiikka Forsman, jotka molemmat ovat tieteellis-taiteellisen ”Fasismin lumo ja affektiivinen perintö suomalaisessa kulttuurissa” –hankkeen jäseniä. Keskustelua moderoi hankkeen johtaja, dosentti Kimi Kärki (kulttuurihistoria, Turun yliopisto & kulttuurinen musiikintutkimus, Taideyliopisto).

Huom: Keskustelutilaisuus on kaikille avoin ja maksuton, Raumzeit-näytökseen lipunmyynti Lippu.fi:

Jos Raumzeitin on ehtinyt nähdä jo aiemmin, voi 4.3. osallistua vain keskustelutilaisuuteen.

Totalitarismin kulttuurinen perintö on osa Avant Aboagora -ennakkotapahtumien sarjaa, joka pohjustaa elokuista Aboagora-symposiumia, joka järjestetään tänä vuonna 23.–25.8. Sibelius-museossa teemalla “Void”.

Raumzeit

Teos käsittelee fysiikan ja tähtitieteen historiaa 1900-luvun alkuvuosikymmenillä. Dokumentaarisuutta ja fiktiota yhdistävä teos tutkii totalitarismin ja tieteellisen ajattelun suhteita, tieteen vapautta, ajan ongelmaa ja suomalaisen tähtitieteen historiaa. Kuinka miellämme olemassaoloa ja aikaa, kuinka niitä on fysiikassa tutkittu, mitä niistä on ajateltu ja mitä niistä tiedetään? Miten ideologinen ajattelu tunkeutui tieteeseen, millaisia muotoja oikeistoradikalismi sai akateemisessa maailmassa 1930-luvun aikana Euroopassa? Raumzeit tarkastelee myös, mitä spekulatiivinen fiktio mahdollistaa totalitarismin ajassa.

Teoksen fiktiivinen kehys sijoittuu huhtikuiseen yöhön vuonna 1943 Turun Iso-Heikkilän observatoriossa. Tästä kehyksestä liikutaan vaihtoehtoisiin todellisuuksiin, kuviteltuihin ja tosiin. Katsojat seuraavat esitystä kuulokkeet päässä, immersiivinen auditiivinen kokemus on kuin äänilavastus.

Kolmas Tila on monitaiteellinen ryhmä, jonka keskeinen tavoite on taiteen ja tieteen vuoropuhelu ja tutkimus, joka voi nostaa esiin yhteiskunnallisesti ja filosofisesti tärkeitä aiheita.

Fasismin lumo ja affektiivinen perintö suomalaisessa kulttuurissa

Koneen Säätiön rahoittama ja International Institute for Popular Culture (IIPC) -tutkimuskeskukseen sijoittuva projekti yhdistää tiedettä ja taidetta. Sen seitsemän jäsentä tarkastelevat aihetta kukin omista näkökulmistaan.

Projekti keskittyy suomalaisen fasismin toisen maailmansodan jälkeiseen kulttuuriseen perintöön ja erityisesti sen affektiivisuuteen, jonka avulla fasistisen materiaalin kierrätys on synnyttänyt tunneilmaston, jossa isänmaallisuuden, patriotismin, fasismin ja kansallisuusaatteen eri ilmenemismuodot sekoittuvat keskenään. Projekti kysyy, millaisia nämä affektiiviset strategiat ja niiden ilmenemismuodot (pelko, inho, mahtipontisuus, koomisuus, parodia, groteski) tutkituissa aineistoissa (lehtiaineistot, pornografia, elokuvat, musiikki, sarjakuvat, dokumentit) ovat ja miten niillä vaikutetaan vastaanottajiin.

Projektin taiteellinen osuus niveltyy suoraan tutkimustyöhön. Esityssarja He sanoivat: Rajat kiinni läpileikkaa suomalaisuuden ‘pimeää kulttuuriperintöä’. Teos etsii vastausta siihen, miksi fasismi kiehtoo ihmisiä, miksi radikaalia ideologiaa ihannoidaan ja miksi ihminen valitsee hyvän sijaan pahan. Teos tarjoaa aiheesta uutta tietoa ja herättää pohtimaan ilmiötä analyyttisesti. Tieteellisen analyysin jatkotyöstö taiteen keinoin paitsi popularisoi projektin tutkimusteemoja, myös asettaa ne uuteen ja yllättävään tulkintakehykseen, jossa yleisö pääsee affektiivisten kokemusten osaksi ja prosessoimaan tätä perintöä.

Tiedote / pressmeddelande 8.8.2022

Tiede- ja taidetapahtuma ABOAGORA ”Wind” on pian täällä – Ilmoittaudu 17.8. mennessä!

Tiede- ja taidetapahtuma ABOAGORAssa puhuttaa tänä vuonna tuuli. Pääpuhujia Sibelius-museossa 24.–26.8.2022 järjestettävässä tapahtumassa ovat fysiikan professori Andrew Coates, taiteilija ja aktivisti Joan Sullivan sekä taidehistorioitsija Hanna Johansson. Ohjelman pääpuheenvuorot ovat maksuttomia ja avoimia kaikille.

ABOAGORA ”Wind” kuljettaa tutkijoita, taiteilijoita ja yleisöä tuulen mukana, kun kolmipäiväinen symposium järjestetään Sibelius-museossa 24.–26. elokuuta 2022.

Tuuli-teema jatkaa ABOAGORAn vuonna 2019 alkanutta viisivuotista The Five Rings -kokonaisuutta (maa, vesi, tuli, tuuli ja tyhjyys), jonka lähtökohdat ovat japanilaisen samurain ja filosofin Miyamoto Musashin kirjassa The Book of Five Rings (Go Rin no Sho, 1645). Tapahtumassa käsitellään tuulen moninaista luonnetta eri tieteen- ja taiteenalojen kautta. Ilma on elämälle välttämätön peruselementti, ja samalla myös energian ja inspiraation lähde sekä jatkuvasti virtaava muutoksen mahdollistaja.

Yleisölle avoimia luentoja ja esityksiä

ABOAGORA on vuosittain Turussa järjestettävä kansainvälinen tiede- ja taidetapahtuma, joka rakentuu monenlaisista tieteen ja taiteen työmuotoja ja näkökulmia yhdistelevistä esityksistä. Rekisteröitymällä 17.8.2022 mennessä ja maksamalla pääsymaksun ennakkoon pääsee seuraamaan kaikkia luentoja ja esityksiä. AGORA-osuudet eli pääpuheenvuorot ovat maksuttomia ja avoimia kaikille, eivätkä vaadi ennakkoilmoittautumista.

Pääpuhujia on tänä vuonna kolme. Useiden avaruuslentojen toteuttamiseen osallistunut fysiikan professori Andrew Coates (University College London) puhuu keskiviikkona 24.8.2022 aurinkotuulen liikkeistä ja vaikutuksista usein tyhjäksi käsittämässämme avaruudessa. Lisäksi päästään kuulemaan vierailla planeetoilla nauhoitettujen tuulten ja plasmainteraktioiden ääniä.

Myöhemmin samana päivänä valokuvaaja, kirjailija ja aktivisti Joan Sullivan syventyy käsittelemään niin menneiden kuin nykyisten energiasiirtymien luonnetta välitiloina. Navigointi kohti fossiilivapaata tulevaisuutta helpottuu, jos meillä on viisautta oppia menneestä. Sekä Andrew Coates että Joan Sullivan osallistuvat tapahtumaan etäyhteyksin.

Kolmas AGORA-puheenvuoro kuullaan torstaina 25.8.2022, kun taidehistorioitsija ja Taideyliopiston dekaani Hanna Johansson kertoo kuvataiteen tavoista ja keinoista esittää ja edustaa ilmaa elementtinä. Kuinka näennäisesti näkymätön ilma tuodaan visuaalisuuden ja aistillisuuden piiriin?

Tänä vuonna AGORA-luentojen lisäksi myös runoutta ja musiikkia yhdistävä Många Röster – Many Voices -performanssi on avoin kaikille. Yhteiskuntatieteilijä Nanuli Silagadzen sekä säveltäjä, laulaja ja teologi Frank Bergerin yhteistyöstä syntynyt teos käsittelee demokratian ja diktatuurin teemoja. Mukana nähdään lisäksi katuteatteriryhmä Street Theatre VIR, joka yhdistelee esityksissään katuteatterin perinteitä ja dramaattisia juonenkäänteitä. Teos esitetään torstaina 25.8.2022 Arken-rakennuksen (Tehtaankatu 2) sisäpihalla.

ABOAGORAn muissa esityksissä tuulta lähestytään niin hengityksen moninaisten merkitysten, epävakaiden aikojen kuin ilmakehästä huolehtimisen näkökulmista. Yhdysvaltalainen performanssiryhmä Every house has a door esittää Carnival of the animals –projektistaan luvun Fossils, joka lähestyy erilaisten lähdemateriaalien kautta ylösnousemusta ”taaksepäin puhaltavana tuulena”.

Tapahtuma huipentuu perjantaina 26.8.2022 ArtTeatron sirkustaideshow’hun Air, jossa on luvassa muun muassa tasapainoilua, hiuksista roikkumista ja levitaatiota. Show toteutetaan ArtTeatron tiloissa Kustavissa, jonne yleisölle on järjestetty tilausbussikuljetus.

Symposiumin pääsymaksu on 40 € / opiskelijoille ja väitöskirjatutkijoille 20 €. Katso koko ohjelma ja ohjeet rekisteröitymiseen: https://aboagora.fi/programme/

ABOAGORAn toteuttavat yhteistyössä Turun yliopiston kulttuurihistorian oppiaine, Åbo Akademin säätiön yhteydessä toimiva Donner-instituutti, Åbo Akademi sekä Turun AMK:n Taideakatemia. Hanketta rahoittavat Koneen Säätiö, Svenska kulturfonden, Turun yliopisto, Åbo Akademi ja Åbo Akademin säätiö.

Kuvia medialle: https://seafile.utu.fi/d/19cc755026fe464ca12a/  (kuvaajan nimi tiedostonimessä sulkeissa)

Lisätietoa: suunnittelija Malla Lehtonen, aboagora@utu.fi, p. 050 570 4017


Snart är konst– och vetenskapsevenemanget ABOAGORA här – anmäl dig före 17.8!

Konst- och vetenskapsevenemanget ABOAGORA handlar i år om vind. Huvudtalare vid evenemanget i Sibeliusmuseet 24-16. 8 2022 är fysikprofessorn Andrew Coates, konstnären och aktivisten Joan Sullivan samt konsthistorikern Hanna Johansson. De här huvudprogrampunkterna är avgiftsfria och öppna för alla.

Vinden bär forskare, konstnärer och publiken genom årets ABOAGORA ”Wind” som ordnas under tre dagar i Sibeliusmuseet, 24–26 augusti 2022.

Vinden är det fjärde temat i ABOAGORAS femåriga temahelhet The Five Rings (jord, vatten, eld, vind och tomhet), som utgår från den japanska samurajen och filosofen Miyamoto Musashis bok The Book of Five Rings (Go Rin no Sho, 1645). Under evenemanget behandlas vinden som ett mångskiftande element via olika vetenskaps- och konstformer. Luft är ett livsnödvändigt grundelement som är både konstant och dynamiskt: det förändras och innefattar även möjligheter till nyskapande.

Öppna föreläsningar och framträdanden

ABOAGORA är ett internationellt konst- och vetenskapsevenemang som årligen ordnas i Åbo. Det består av olika evenemang som byggs upp kring en rik variation av vetenskapliga och konstnärliga arbetssätt och perspektiv. Genom att registrera dig och betala deltagaravgiften senast den 17.8 2022 kan du delta i alla föreläsningar och framträdanden. Huvudföredragen, de s.k. AGORA-evenemangen, är avgiftsfria och öppna för alla och kräver inte förhandsanmälan.

I år har ABOAGORA tre huvudtalare. Professorn i fysik Andrew Coates (University College London), som deltagit i förvekligandet av flera rymdfärder, talar på onsdag 24.8 2022 om solvindarnas rörelser och inverkan på rymden, som vi ofta felaktigt föreställer oss som tom. Coates kommer också att dela med sig av ljudinspelningar som avslöjar hur vindar och plasmainteraktioner låter på andra planeter.

Senare samma dag fördjupar sig fotografen, författaren och aktivisten Joan Sullivan i en analys av historiska och samtida energiövergångar och deras karaktär som ett slags mellanrum. Navigeringen mot en fossilfri framtid underlättas om vi är kloka nog att lära oss av historien. Såväl Andrew Coates som Joan Sullivan deltar i evenemanget på distans.

Det tredje AGORA-evenemanget äger rum torsdagen den 25.8.2022 då konsthistorikern, professorn i samtidskonst och dekanen vid Konstuniversitetets Bildkonstakademi Hanna Johansson berättar om bildkonstens sätt och medel att presentera och representera luftelementet. Hur förs den till synes osynliga luften in i konstens visuella och estetiska rum?

Förutom AGORA-evenemangen är i år även framträdandet Många Röster – Many Voices, som kombinerar poesi, musik och teater, öppet för alla. Samarbetet mellan forskaren i samhällsvetenskaper Nanuli Silagadze och kompositören, sångaren och teologen Frank Berger har lett till ett verk som behandlar demokrati och diktatur. Även gatuteatergruppen Street Theatre VIR är med och sammanför i sitt framträdande gatuteaterns traditioner med dramatiska intriger. Verket framförs torsdagen den 25.8.2022 på Arkens innegård (Fabriksgatan 2).

I de andra framträdandena närmar ABOAGORA sig vinden via andningens många betydelser, tankar om osäkra tider och omvårdnaden om atmosfären. Den amerikanska performansgruppen Every house has a door framför avsnittet Fossils ur sitt projekt Carnival of the animals, som via olika källmaterial närmar sig uppståndelsen ”som en bakåtblåsande vind”.

Symposiets kulminerar fredagen den 26.8 2022 i ArtTeatros cirkuskonstshow Air, i vilken utlovas balansgång, hängande i hår och levitation. Cirkuskonstshowen äger rum i ArtTeatros lokaler i Gustavs. Busstransport ordnas till och från Gustavs.

Symposiets deltagaravgift är 40 € / för studerande och doktorander 20 €. Hela programmet och anvisningar för registreringen hittas här: https://aboagora.fi/programme/

ABOAGORA förverkligas som ett samarbete mellan ämnet kulturhistoria vid Åbo universitet, Donnerska institutet vid Stiftelsen för Åbo Akademi, Åbo Akademi och Konstakademin vid Åbo yrkeshögskola. Evenemanget finansieras av Kone-stiftelsen, Svenska kulturfonden, Åbo universitet, Åbo Akademi och Stiftelsen för Åbo Akademi.

Bilder för medierna: https://seafile.utu.fi/d/19cc755026fe464ca12a/  (namnet på fotografen i filnamnet inom parentes)

Information: Planerare Malla Lehtonen, aboagora@utu.fi, tfn. 050 570 4017

The Book of Wind and a call for open-mindedness

”In my doctrine, I dislike preconceived, narrow spirit. You must study this well.” This is what the Japanese swordsman, writer and samurai Miyamoto Musashi wrote in The Book of Wind in approximately 1645. These words might be almost 400 years old, but they still ring very true today and are especially applicable to ABOAGORA’s values of openness and open-mindedness. This begs the question of how much commonality is there between Musashi’s philosophy and ABOAGORA’s ideals, which is what ABOAGORA’s intern Julia Autio explores in this blog post.

Background photo by Cerys Lowe on Unsplash

Earth, water, fire, wind and void form ABOAGORA’s current thematic plan “The Five Rings” (2019–2023), taking inspiration from Miyamoto Musashi and his book. Musashi was a rōnin, a samurai without a master, and is largely considered to be the greatest swordsman in history with his undefeated record of 61 duel victories. During the last years of his life, he lived as a hermit and wrote The Book of Five Rings, which was directly addressed to one of his pupils as a guide to learn his Way of strategy.

The Book of Five Rings, like the name suggests, consists of five books (or scrolls) named after the abovementioned elements. Even though the five elements function as the basis of the book, Musashi does not write about the elements per se; instead they represent different sides or parts of battle. To read more about the five elements and what meaning they have been given in different cultures and times, you can check out Johanna Juupaluoma’s (ABOAGORA’s intern 2021) blog post “Viisi sanaa maailmasta” (in Finnish). In this text I will delve more in detail into The Book of Wind, and discuss how it does, or maybe doesn’t, correspond to ABOAGORA.

Before ABOAGORA, The Book of Five Rings has inspired many others throughout history. Musashi’s school, Niten Ichi-ryu, is still practiced today. Thus, quite expectedly, the students of the school have read and interpreted the book plenty. Musashi writes in a way that makes it possible for both a beginner and a master to study the book; the teachings are also applicable to both small-scale duels and larger battles. This writing style makes it possible to use the book for any situation where plans and tactics are used. Most notably, Musashi’s teachings have been applied in the context of business and leadership. However, because The Book of Five Rings allows for broader interpretation, it can be analyzed in a context of arts and sciences as well; which, of course, is what ABOAGORA has done.

“In strategy, you must know the Ways of other schools, so I have written about various other traditions of strategy in this, the Wind book.”

A self-portrait of Miyamoto Musashi. Photo: The Shimada Museum of Art (Wikimedia Commons)

From ABOAGORA’s point of view, The Book of Wind is especially interesting in that it specifically focuses on other schools and their ways of teaching. In a way, this creates a sort of dialogue between the different schools, which is obviously very similar to what ABOAGORA aims to do. Like Musashi, ABOAGORA offers an arena for different schools of thought to compare and combine their perspectives. The variety might be greater when it comes to ABOAGORA, but the basic idea is there. There is one major difference, however. By introducing the other schools, Musashi aims to prove why his Way is superior compared to them; thus, the goal is significantly different, even opposite of ABOAGORA’s objectives.

We have to remember, that despite different meanings given to it later on, The Book of Five Rings is first and foremost a guide for warriors. Its aim is to teach a winning strategy, which in the context was exceedingly important; duels and larger battles were  ‘kill or be killed’ situations. Thus, it is quite understandable that being knowledgeable of different viewpoints also serves the purpose of defeating one’s opponent. ABOAGORA, on the contrary, does not seek to prove the superiority of any field of study or art. Instead, ABOAGORA aims to create dialogue and break barriers. One of the base convictions, however, is the goal of comprehensive problem-solving of current social challenges. Thus, one could maybe say that ABOAGORA also aims to win; but the winner is the whole of humanity and not a single person or army in a battle. This is obviously a bit of a stretch; essentially Musashi’s and ABOAGORA’s goals are very different.

“In as much as men’s opinions differ, so there must be differing ideas on the same matter. Thus no one man’s conception is valid for any school.”

On the other hand, the reason why Musashi sees other schools as inferior to his, is because he considers them to be too narrow in their way of thinking. Some schools think a long sword is better, others prefer a short sword; some schools consider speed to be of key importance; and others put emphasis on written pledges and regulations. Whatever it may be, the thing Musashi criticizes is how the other schools are too set in their ways and focus mostly on surface level details. They are not open to other perspectives and think they have found the superior Way in a specific technique. Musashi sees strategy as something broader than just skillful sword-fencing and dexterity.

Combining different perspectives is thus at the root of both Musashi’s and ABOAGORA’s thinking. This is seen throughout The Book of Five Rings, as Musashi draws examples from other professions and arts. In fact, Musashi himself was also a master of ink painting and produced works of metal. He guided his followers to ‘study all professions’ and to ‘become acquainted with every art’ and thus saw the value of extensive knowledge and a broad mindset. In order to learn his Way, one should know other schools and other professions; and once one has learnt his Way, it can be seen in all aspects of life. The goal might be to win battles, but the method of achieving that is an all-encompassing philosophy. This might be a loose interpretation of what Musashi actually meant. However, it is the takeaway I was able to get.

Bringing together the arts, humanities and sciences is what ABOAGORA, in turn, aims to do. Where Musashi focuses on a personal level, ABOAGORA’s objectives are broader. Obviously ABOAGORA offers individuals a chance to broaden their mindsets, but the aim is to break barriers between disciplines as well as between arts and sciences on a larger scale.

“By Wind, I mean old traditions, present-day traditions and family traditions of strategy.”

The reason Musashi wrote about other schools specifically in The Book of Wind is that he sees wind as a symbol for traditions. Wind is both ancient yet renewing; we breathe the same air our ancestors did, yet its composition is not exactly the same anymore. By introducing both old and new traditions of strategy, Musashi demonstrates the differences but also similarities between them and his school. Despite seeing his Way as superior, Musashi admits that it builds on traditions and thus it is not entirely different from all other schools. The strategy taught in The Book of Five Rings was a new tradition built on top of the old ones; being 400 years old, it has now become an old tradition itself.

Both the arts and sciences have traditions that are thousands of years old. Both also have very new traditions. The way they are presently separated could be considered a relatively new tradition compared to the long history of scientific and artistic activities being quite adjacent. ABOAGORA could be described as a melting pot of an immense amount of traditions. It’s a forum where a variety of artistic and scientific traditions can meet, merge and create new ones, while this forum itself is also an attempt to create a new tradition. For ABOAGORA, this is the goal itself, whereas for Musashi engaging with traditions was more of a means to another end. And this is perhaps where the biggest differences between them lie.

So, what can we conclude of the interconnectedness of Musashi and ABOAGORA? Both see the value in combining and being familiar with different perspectives. Both also aim to create new traditions on top of older ones. Despite being 400 years apart, we can still find kinship between the two. To me, that says something beautiful about humanity.

Written by Julia Autio (ABOAGORA’s intern 2022)

Sources:

  • Miyamoto Musashi (translated by Victor Harris): The Book of Five Rings, Arcturus 2018.
  • Kai Koskinen: Kaksi taivasta yhdessä. Miyamoto Musashin tie, Bookwell 2011.

All quotes are from the English translation mentioned above.

Tiedote / pressmeddelande 21.6.2022

Tiede- ja taidetapahtuma ABOAGORA antaa elokuussa tuulten kuljettaa – Tutustu tapahtuman ohjelmaan

Tieteitä ja taiteita yhdistävässä ABOAGORAssa puhaltavat tänä vuonna monenlaiset tuulet. Kolmipäiväisessä symposiumissa tuulta ja ilmaa tarkastellaan sekä kirjaimellisesti että kuvaannollisesti muun muassa luonnontieteiden, ihmistieteiden, valokuvauksen, musiikin sekä kuva- ja esittävän taiteen keinoin. ABOAGORA ”Wind” järjestetään Sibelius-museossa 24.–26. elokuuta 2022. 

Tänä vuonna jo kahdettatoista kertaa järjestettävä ABOAGORA jatkaa tuuli-teemallaan viisivuotista The Five Rings -kokonaisuutta (maa, vesi, tuli, tuuli ja tyhjyys).

Ilma on elämälle välttämätön peruselementti. Se on myös toiminut leikkikenttänä taitelijoille, jotka ovat tutkineet keveyttä ja läpinäkyvyyttä mitä moninaisimmin keinoin. Ilmastonmuutoksen ja saastumisen myötä puhtaasta hengitysilmasta, ilmavirroista ja lämpötilasta taas on tullut selviytymisen avainkysymyksiä. Ilma ei myöskään ole vakaa elementti; se muuttuu ja virtaa jatkuvasti ja tuo siten mukanaan mahdollisuuden muutokseen. Elokuussa symposiumissa syvennytään tähän ilman moninaiseen luonteeseen ja pohditaan tuulen eri ilmenemismuotoja.

Yleisölle avoimia luentoja ja esityksiä 

ABOAGORA-tapahtuma rakentuu kaikille avoimista AGORA-osuuksista sekä erilaisista esityksistä, jotka yhdistelevät tieteen ja taiteen työmuotoja ja näkökulmia. 

Tämän vuoden pääpuhujia eli agoristeja ovat useiden avaruuslentojen toteuttamiseen osallistunut fysiikan professori Andrew Coates (University College London), kanadalainen valokuvaaja, kirjailija ja aktivisti Joan Sullivan sekä taidehistorioitsija, nykytaiteen tutkimuksen professori ja Taideyliopiston Kuvataideakatemian dekaani Hanna Johansson

AGORA-luennoilla päästään muun muassa kuulemaan tuulen ääniä vierailta planeetoilta, pohtimaan niin menneiden kuin nykyisten energiasiirtymien luonnetta välitiloina ja tarkastelemaan sitä, kuinka eri tavoin kuvataiteissa on käsitelty ilmaa.

AGORA-luentojen lisäksi myös runoutta, musiikkia ja teatteria yhdistävä Många Röster – Many Voices -esitys on tänä vuonna avoin kaikille. Yhteiskuntatieteiden tutkija Nanuli Silagadzen sekä säveltäjä, laulaja ja teologi Frank Bergerin yhteistyöstä syntynyt teos käsittelee demokratian ja diktatuurin teemoja. Mukana nähdään lisäksi katuteatteriryhmä Street Theatre VIR, joka yhdistelee esityksissään katuteatterin perinteitä ja dramaattisia juonenkäänteitä.

Muissa esityksissä tuulta lähestytään niin hengityksen moninaisten merkitysten, epävakaiden aikojen kuin ilmakehästä huolehtimisen näkökulmista. Yhdysvaltalainen performanssiryhmä Every house has a door esittää Carnival of the animals –projektistaan luvun Fossils, joka lähestyy erilaisten lähdemateriaalien kautta ylösnousemusta ”taaksepäin puhaltavana tuulena”. Tapahtuma huipentuu ArtTeatron sirkustaideshow’hun Air, jossa on luvassa muun muassa tasapainoilua, hiuksista roikkumista ja levitaatiota.

Monitieteinen ja -taiteinen ABOAGORA järjestettiin ensimmäisen kerran Turun kulttuuripääkaupunkivuonna 2011. Vuodesta 2019 lähtien käynnissä on ollut The Five Rings -teemakokonaisuus, jonka lähtökohdat ovat japanilaisen Miyamoto Musashin (宮本 武蔵, n. 1584–1645) ajattelussa. Musashi oli filosofi, kirjailija, miekkailija ja rōnin – isännätön samurai. Musashin elämänfilosofiaa ja kenjutsua käsittelevä The Book of Five Rings (Go Rin no Sho, 1645) jakautuu viiteen kirjaan, joista jokainen tarkastelee yhtä taistelun ja elämän elementtiä: maa, vesi, tuli, tuuli ja tyhjyys. 

Symposiumin pääsymaksu on 40 € / opiskelijoille ja väitöskirjatutkijoille 20 €. Katso koko ohjelma ja ohjeet rekisteröitymiseen: https://aboagora.fi/programme/

ABOAGORAn toteuttavat yhteistyössä Turun yliopiston kulttuurihistorian oppiaine, Åbo Akademin säätiön yhteydessä toimiva Donner-instituutti, Åbo Akademi sekä Turun AMK:n Taideakatemia. Hanketta rahoittavat Koneen Säätiö, Svenska Kulturfonden, Turun yliopisto, Åbo Akademi sekä Åbo Akademin säätiö.

Kuvia medialle: 

https://seafile.utu.fi/d/19cc755026fe464ca12a/  (kuvaajan nimi tiedostonimessä sulkeissa, mikäli tiedossa)

Lisätietoja:

Suunnittelija Malla Lehtonen, aboagora[at]utu.fi, +358 50 570 4017


Konst- och vetenskapsevenemanget ABOAGORA låter sig bäras av vinden i augusti – bekanta dig med programmet

På ABOAGORA, som förenar konst och vetenskaper, blåser det i år många slags vindar. Det tre dagar långa symposiet granskar vinden både bokstavligen och i överförd bemärkelse bl.a. ur naturvetenskapernas, människovetenskapernas, bildkonstens, musikens och den performativa konstens perspektiv. ABOAGORA: ”Wind” ordnas i Sibeliusmuseet den 24–26 augusti 2021.

ABOAGORA ordnas i år för tolfte gången och tar sig nu an vinden, som är det fjärde temat i den femåriga temahelheten The Five Rings (jord, vatten, eld, vind och tomhet). 

Luft är ett livsnödvändigt grundelement. Konstnärer har lekt med vind- och luftrelaterade teman som lätthet och genomskinlighet i varierande konstformer. I och med klimatförändringen och luftföroreningar har ren luft, luftströmmar och temperatur blivit centrala frågor för planetens överlevnad. Luften är emellertid inte ett stabilt element: den förändras och innefattar även möjligheter till nyskapande. På symposiet i augusti undersöks och diskuteras luftens skiftande natur och vindens många uttrycksformer.     

Öppna föreläsningar och framträdanden

ABOAGORA-programmet består av AGORA-evenemang, som är öppna för allmänheten, och därtill olika programpunkter som sammanför konstens och vetenskapernas arbetssätt och synvinklar.

Årets huvudtalare, eller agorister, är professorn i fysik Andrew Coates (University College London), som deltagit i förvekligandet av flera rymdfärder, den kanadensiska fotografen, författaren och aktivisten Joan Sullivan och konsthistorikern, professorn i samtidskonst och dekanen vid Konstuniversitetets Bildkonstakademi Hanna Johansson

På AGORA-föreläsningarna får man bland annat möjlighet att höra vindar från andra planeter, reflektera kring energiöverföring i både nutid och dåtid och granska hur luften har behandlats i olika former inom bildkonsten.

Förutom AGORA-föreläsningarna är även framträdandet Många Röster – Many Voices, som kombinerar poesi, musik och teater, öppet för alla. Samarbetet mellan forskaren i samhällsvetenskaper Nanuli Silagadzes och kompositören, sångaren och teologen Frank Berger har lett till ett verk som behandlar demokrati och diktatur. Även gatuteatergruppen Street Theatre VIR är med och sammanför i sitt framträdande gatuteaterns traditioner med dramatiska intriger.

I de andra framträdandena närmar ABOAGORA sig vinden via andningens många betydelser, tankar om osäkra tider och atmosfärens omvårdnad. Den amerikanska performansgruppen Every house has a door framför ur sitt projekt Carnival of the animals kapitlet Fossils, som via olika källmaterial närmar sig uppståndelsen ”som en bakåtblåsande vind”. Symposiets höjdpunkt blir ArtTeatros cirkuskonstshow Air, i vilken utlovas balansgång, hängande i hår och levitation. 

Det mångvetenskapliga och -konstnärliga evenemanget ABOAGORA ordnades för första gången under Åbos kulturhuvudstadsår 2011. År 2019 inleddes den fem år långa tematiska helhet The Five Rings som har sin utgångspunkt i den japanska filosofen Miyamoto Musashis (宮本 武蔵, ca 1584–1645) tankevärld. Musashi var filosof, författare och rōnin – en herrelös samuraj. Hans verk The Book of Five Rings (Go Rin no Sho, 1645), som handlar om livsfilosofi och kenjutsu, är uppdelad i fem böcker. I var och en av dem granskas ett av stridens och livets element: jord, vatten, eld, luft och tomrum.

Symposiets inträdesavgift är 40 € / för studerande och doktorander 20 €. Hela programmet och anvisningar för registreringen hittas här: https://aboagora.fi/programme/

ABOAGORA förverkligas som ett samarbete mellan ämnet kulturhistoria vid Åbo universitet, Donnerska institutet vid Stiftelsen för Åbo Akademi, Åbo Akademi och Konstakademin vid Åbo yrkeshögskola. Evenemanget finansieras av Kone-stiftelsen, Svenska Kulturfonden, Åbo universitet, Åbo Akademi och Stiftelsen för Åbo Akademi. 

Bilder för medierna:

https://seafile.utu.fi/d/19cc755026fe464ca12a/  (namnet på fotografen i filnamnet inom parentes, om känt)

Information: 

Planerare Malla Lehtonen, aboagora[at]utu.fi, tfn. 050 570 4017

Etsimme harjoittelijaa kesäksi, hae 7.3. mennessä!

Aboagora hakee tuotanto- ja viestintäharjoittelijaa ajalle 1.6.–31.8.2022

Aboagora 2021. Kuva: Pekko Vasantola

Vuonna 2022 Aboagora jatkaa temaattista The Five Rings -kokonaisuutta (Maa, Vesi, Tuli, Tuuli ja Tyhjyys) teemalla Tuuli – Wind. Tapahtuma järjestetään Sibelius-museossa 24.–26. elokuuta.  Symposiumin esityksissä tarkastellaan tuulta ja ilmaa sekä kirjaimellisesti että metaforisesti eri tieteen- ja taiteenalojen kautta. Ilma on elämän ja hengityksen peruselementti, sekä nautinnon ja ilon lähde. Taiteilijat ovat leikitelleet keveydellä ja läpinäkyvyydellä niin akrobatiassa kuin kuvataiteessa. Ilmastonmuutoksen myötä ilmavirtoihin ja lämpötilaan liittyvistä kysymyksistä on tullut keskeisiä selviytymisen kannalta ja saastuminen on johtanut tilanteeseen, jossa puhdasta ilmaa ei ole kaikkien saatavilla. Ilma ei kuitenkaan ole vakaa elementti: se muuttuu ja virtaa jatkuvasti, ja sisältää siten myös mahdollisuuden muutokseen.

Aboagora etsii harjoittelijaa kesäkuusta alkaen 3 kuukaudeksi avustamaan viestinnässä sekä tuotannollisissa tehtävissä. Harjoittelijaa valitessa painotetaan kielitaitoa (suomi, ruotsi, englanti), kokemusta sosiaalisen median viestinnästä sekä kiinnostusta tieteiden ja taiteiden väliseen dialogiin ja yhteistyöhön. Tehtävään voidaan valita vain perustutkinto-opiskelija.

Harjoittelijan tehtävänkuvaa voidaan osittain sovittaa harjoittelijan toiveiden ja osaamisen mukaan. Harjoittelijan pääasiallisiin tehtäviin kuuluu Aboagoran viestinnässä avustaminen erityisesti sosiaalisessa mediassa (Facebook, Twitter, Instagram ja YouTube) sekä erilaisia tuotannollisia tehtäviä.

Harjoittelijan palkka on 1300 euroa kuukaudessa.

Jos kiinnostuit harjoittelusta Aboagorassa, täytä hakemus ja lähetä ansioluettelosi (1 sivu) sekä vapaamuotoinen motivaatiokirje (1 sivu), jossa kerrot osaamisestasi sekä miksi erityisesti olet kiinnostunut Aboagorasta.

Hakemus tulee jättää viimeistään maanantaina 7.3.2022 kello 23.59 Turun yliopiston sähköisellä hakulomakkeella, jonka pääset täyttämään yliopiston verkkosivuilla:

Lisätietoja tehtävästä antaa Aboagoran suunnittelija Malla Lehtonen, +358 50 570 4017 / aboagora@utu.fi


Aboagora söker en praktikant för tiden 1.6.–31.8.2022

Aboagora 2021. Foton: Pekko Vasantola

År 2022 fortsätter Aboagora på den femåriga tematiska helheten The Five Rings (Jord, Vatten, Eld, Vind och Tomhet). Temat för årets Aboagora, 24.–26.8.2022, är Vind – Wind. Symposiets presentationer undersöker vind och luft både bokstavligt och metaforiskt genom en mängd olika discipliner och konster. Luft är en grundläggande del av liv och andning, samt en källa till njutning och glädje. Konstnärerna har lekt med lätthet och transparens från akrobatik till bildkonst. Med klimatförändringarna har frågor relaterade till luftflöden och temperatur blivit centrala för överlevnad och föroreningar har lett till en situation där ren luft inte är tillgänglig för alla. Luft är dock inte ett stabilt element: den förändras och flödar ständigt och innehåller därmed också potential för förändring.

Aboagora söker nu en praktikant som kan hjälpa till med kommunikation och evenemangsproduktion för 3 månader med början i juni. I valet av praktikant betonas språkkunskaper (finska, svenska, engelska), erfarenhet av kommunikation i sociala medier, samt intresse för dialog och samverkan mellan vetenskap och konst. Endast en studerande kan väljas till tjänsten.

Praktikantens arbetsuppgifter kan anpassas enligt praktikantens önskemål och kunnande. Till praktikantens huvudsakliga uppgifter hör att hjälpa till med Aboagoras kommunikation, särskilt i sociala medier (Facebook, Twitter, Instagram och Youtube) och att hjälpa till med evenemangsproduktionen.

Praktikantens lön är 1300 € i månaden.

Om du är intresserad av att jobba som praktikant för Aboagora, fyll i ansökan och skicka din meritförteckning (en sida) och ett fritt formulerat motivationsbrev (en sida) där du berättar om ditt kunnande och varför du är intresserad av Aboagora.

Ansökningarna ska lämnas in senast måndagen den 7.3.2022 klockan 23.59 via Åbo universitetets elektroniska ansökningsblankett på universitetets webbplats:

För mer information kan du vända dig till Aboagoras planerare Malla Lehtonen +358 50 570 4017 / aboagora@utu.fi

Viisi sanaa maailmasta

Maa, Vesi, Tuli, Tuuli ja Tyhjyys ovat olleet vuosituhansia maailmaa kuvaavia universaaleja sanoja. Aboagoran harjoittelija Johanna Juupaluoma luki läpi Miyamoto Musashin klassikkokirjan ja pohtii tässä tekstissä, mitä nämä sanat merkitsivät 1600-luvun samuraille ja mitä niihin puolestaan sisältyy 2020-luvun Turussa.

Maa, Vesi, Tuli, Tuuli ja Tyhjyys – vain viisi sanaa, joihin saa mahtumaan hyvin paljon.  Niiden avulla on kehitetty strategioita, luotu luokitteluja ja esitetty eri asioiden välisiä suhteita ja ominaisuuksia. Samoja sanoja on pidetty sen verran osuvina, että niitä on käytetty kuvastamaan jotain suurta niin tuhansia vuosia sitten kuin vielä nykypäivänäkin.

Ne muodostavat myös Aboagoran parhaillaan käynnissä olevan viisivuotisen The Five Rings -teemakokonaisuuden, jonka puolivälissä nyt ollaan. Elokuussa tarkastellaan Tuleen liittyviä aiheita ja ilmiöitä eri tieteen- sekä taiteenalojen keinoin. Teema on ollut tänä kesänä valitettavan ajankohtainen ympäristön kannalta, kun poikkeuksellinen helleaalto ja metsäpalot ovat aiheuttaneet tuhoja muun muassa Pohjois-Amerikassa ja Siperiassa. Vaikka tapahtumassa tulen tuhovoima ja vaikutus ympäristöön ovat mukana, tulta käsitellään myös muista kulmista. Tulta löytyy ulkoavaruudesta maanuumeniin, se on energian- ja lämmönlähde ja sitä käytetään kuvastamaan eri tunteita.

Lue lisää vuoden 2021 ohjelmasta

Aboagorassa kunkin tapahtuman teemaa on käsitelty sekä hyvin kirjaimellisella että abstraktilla tasolla. Vuonna 2019 teemana oli Maa, jonka olemusta käytiin läpi esimerkiksi Etelä-Afrikan eläinten, geologian, kasvien äänten, paikkasidonnaisuuden ja saamelaisuuden kautta. Viime vuonna maailmanlaajuisen covid-19-pandemian takia ensikertaa hybridimuodossa järjestetyssä tapahtumassa matkattiin Veden mukana. Se vei lähelle Seilin saarelle, ammattisukeltajien mukaan ja merien takaa kuultiin etäyhteyksien avulla puheenvuoro esimerkiksi viihteen luomasta hai-ilmiöstä. Laajoja aiheita on varmasti myös luvassa, kun sarjaa jatkavat ensi vuonna Tuuli ja vuonna 2023 sen päättää lähes käsittämätön Tyhjyys. Sen jälkeen siirrytään jonkin aivan toisen kokonaisuuden pariin.

Näiden viiden elementin eli Maan, Veden, Tulen, Tuulen ja Tyhjyyden varaan on jaoteltu eri asioita jo kauan ennen ensimmäistä Aboagoraa. Yksi niihin ajattelunsa perustanut oli japanilainen samurai Miyamoto Musashi (1584­­­­–1645), jonka kendo-miekkailutaitoa käsittelevä oppikirja The Five Rings (Go rin no sho) tunnetaan nykyaikanakin.  Suomeksi se on käännetty Maa, Vesi, Tuli, Tuuli ja Tyhjyys (Otava 2009). Kun Aboagoran nykyistä teemakokonaisuutta suunniteltiin, Musashin kirja valittiin sen lähtökohdaksi. Päätin myös lukea tämän kirjan, kun tänä kesänä tulin mukaan tekemään Aboagoraa ensimmäistä kertaa.

Myamoto Musashin muotokuva Edo-kaudelta (tekijä tuntematon). Kuva: Kumamoto Prefectural Museum of Art (Wikimedia Commons).

Suurin yhdistävä tekijä Musashin teoksen ja Aboagoran välillä on siinä, että kummassakin tapauksessa viisi elementtiä jakavat kokonaisuuden osiin ja luovat punaisen langan, jota seurata. Musashin käyttötarkoitus elementeille on kuitenkin eri kuin Aboagorassa. Hän on soveltanut ja yhdistänyt niitä kehoon, miekkailuun ja samuraina elämiseen. Musashi on jaottelut taistelun osat Maan, Veden, Tulen, Tuulen ja Tyhjyyden mukaan, joista Tuli merkitsee varsinaista taistelutilannetta.

Elementit tuntuvat kuvastavan Musashille ensisijaisesti samurain henkistä puolta, ja ne on yhdistetty ajatukseen taistelijan kehosta ja toiminnasta. Kirjassa kerrotaan kuinka nimessä oleva Go rin merkitsee viittä kehää, ja se tarkoittaa buddhalaisuudessa ihmisruumiin viittä osaa: päätä, kumpaakin kyynärpäätä sekä kumpaakin polvea.

Musashin viestin voi tiivistää vaikka näin: Taistelussa on oltava strategia, jota keho ja mieli yhdessä noudattavat, tai muuten tuhoutuu. Hänelle tuon oikeaan päämäärään vievän strategian muodostaa käsitys viidestä elementistä. Niihin sisältyy Musashin mukaan kaikki tarvittava.

Musashin oppien leviämiseen yhtenä syynä on pidetty sitä, että niitä on myöhemmin hyödynnetty muilla elämän osa-alueilla, kuten liike-elämässä. Kun länsimaissa kiinnostuttiin Japanin liike-elämän strategioista, kiinnostus heräsi myös Musashin teokseen samaan tapaan kuin se oli herännyt huomattavasti varhaisempaan kiinalaisen Sunzin Sodankäynnin taitoon (400 eaa).

Varsinaista elementtien syvintä olemusta ja mitä ne tarkalleen ottaen merkitsevät, Musashi käsittelee melko lyhyesti ainakin kirjan suomenkielisessä käännöksessä. Ehkä hän on olettanut, että lukijalle niiden merkitys on tuttu.  Japanilaisessa kulttuurissa varsinkin tuohon aikaan ne hyvin todennäköisesti olivatkin, sillä ajatus viidestä elementistä ei ole Musashin oma.

Oikeastaan elementti-ilmiö tunnetaan universaalisti, vaikkakin hieman eri muodoissa. Varsinkin Itä-Aasian maissa tällainen ajattelu ulottuu laajalle eri elämän osa-alueisiin ja sitä on sovellettu moniin tarkoituksiin.

Musashin käyttämä jaottelu on sellaisenaan peräisin japanilaisesta buddhalaisuudesta, jossa jako niin ikään tunnetaan kosmoksen muodostaviin maahan, veteen, tuleen, tuuleen ja tyhjyyteen. Siitä voidaan käyttää sekä nimeä Go dai eli viisi suurta että Go rin eli viisi kehää. Hyvin karkeasti tiivistettynä Go dain mukaan viisi elementtiä voivat kuvastaa esimerkiksi seuraavia asioita, jotka tuntuvan olevan myös Musashin kirjoitusten taustalla:

MAA

Pysyvyyttä ja fyysisyyttä. Kaipuuta siihen, että asiat pysyvät ennallaan, muuttumattomina.

VESI

Mukautumista ja joustavuutta tilanteiden mukaan.

TULI

Asioita aikaansaava ja eteenpäin vievä voima, motivaatio ja intohimo.

TUULI

Kasvua, oppimista ja laajentumista. Jonkinlaista avointa mieltä sekä itseään että muita kohtaan.

TYHJYYS

Tila, josta esimerkiksi energia ja luovuus kumpuavat. Kuvastaa asioita järjen ulottumattomissa ja maailman joskus paradoksista tai harhanomaista luonnetta.

Kontekstista riippuen elementtien merkitykset ja sisällöt vaihtelevat. Usein puhutaan esimerkiksi klassisista peruselementeistä, kun niihin viitataan. Yhteistä eri uskonto- ja kulttuuritaustoista kumpuaville elementtijaoille on siinä, että ne ­ovat muodostaneet rungon jonkinlaiselle maailmankaikkeuden ja muiden suurten kokonaisuuksien filosofiselle jäsentelylle jo vuosituhansien ajan. Tieteellisinä totuuksina niitä ei voi kuitenkaan pitää nykyaikana.

Elementit yhdistävät erityisesti idän uskontoja kuten hindulaisuutta ja buddhalaisuutta, mutta jo pelkästään niiden sisällä variaatioita on useita. Yksi tunnetuimmista on Kiinassa Han-dynastian (200 eaa.) aikana leviämään lähtenyt Wuxing, jolla on vahva vaikutus vieläkin kiinalaiseen ajattelutapaan, uskomuksiin ja kulttuuriin. Siihen perustuvat esimerkiksi kiinalainen lääketiede, astrologia ja fengshui, mutta se näkyy myös hyvin arkisissa asioissa kuten ruuanlaitossa ja väreissä. Tuulen ja tyhjyyden tilalta siinä viiden elementin (tai vaiheen) joukkoon kuuluvat puu ja metalli. Intiassa ja hindulaisuudessa maa, vesi, tuli, ilma ja avaruus tunnetaan puolestaan nimellä Pancha Bhoota.

Samat elementit olivat läsnä myös antiikin Kreikassa sekä muissa sen ajan kulttuureissa, kuten Persiassa. Antiikin Kreikassa neljän elementin jaottelun kehittäjänä pidetään filosofi Empedoklesta, jonka ajatuksia Aristoteles myöhemmin täydensi muun muassa lisäämällä siihen tyhjyyden (eetterin) käsitteen.

Mitä syvemmin eri uskontojen ja kulttuuritaustojen elementtijaotteluihin tutustuu, sitä enemmän yksityiskohtia ja tasoja huomaa niihin sisältyvän. Jaottelua on sovellettu niin kirjallisuuteen, ennustamiseen kuin taistelulajeihinkin. Sen vaikutuksesta jälkiä voi löytää renessanssiajan eurooppalaisesta kuvataiteesta, japanilaisesta nykyarkkitehtuurista tai vaikkapa tietokonepeleistä. Tiivistettynä viittä elementtiä voi pitää yhtenä esimerkkinä siitä, kuinka eri kulttuureissa ja uskonnoissa saatetaan näennäisesti puhua samoista asioista ja kysyä samoja kysymyksiä, mutta voidaan päätyä eri lopputuloksiin ja ymmärtää samoja asioita monin tavoin.

Universaalin ulottuvuuden takia elementit ovat sopineet myös Aboagoran teemoiksi, sillä maailma eri muodoissaan kulttuureineen ja uskontoineen on ollut Aboagorassa läsnä ensimmäisestä tapahtumasta lähtien. Aiempi Aboagoran monivuotinen teemakokonaisuus vuosilta 2016–2018 niin ikään ammensi teemansa historiasta, kun se sai inspiraationsa norjalaisesta mytologiasta.

Mutta jos Musashi valjasti elementit kuvaamaan jotain olennaista samuraina olemisen sisäistämisestä buddhalaisessa kontekstissa, Aboagorassa tarkoituksena ei ole kuitenkaan tarkastella elementtejä yhden uskonnon, ideologian tai perinteen mukaisesti vaan päinvastoin. Maa, vesi, tuli, tuuli ja tyhjyys toimivat kukin vuorollaan temaattisina lähtökohtina, joista käsin tiedettä ja taidetta yhdistämällä tutkitaan maailmaa sen eri puolineen.

Teksti: Johanna Juupaluoma (Aboagoran tuotanto- ja viestintäharjoittelija 2021)

Lähteet:

Miyamoto Musashi: Maa, vesi, tuli, tuuli ja tyhjyys, Otavan Kirjapaino Oy 2009 (Alkuperäisteos Go rin no sho, 1645. Suomennoksen perustana A Book of Five Rings, Victor Harris 1974)

Encyclopedia Britannica

Philip Ball: The Elements – A Very Short Introduction, Oxford University Press 2004

Stanford Encyclopedia of Philosophy, Stanford University

Tiedote/pressmeddelande

Tiede- ja taidetapahtuma ABOAGORA on elokuussa tulen äärellä – Tutustu tapahtuman ohjelmaan

Tieteitä ja taiteita yhdistävä ABOAGORA hohkaa tänä vuonna tulen lämpöä. Kolmipäiväisessä symposiumissa tulta tarkastellaan sekä kirjaimellisesti että kuvaannollisesti muun muassa kulttuurintutkimuksen, luonnontieteiden, kirjallisuuden, kuvataiteen, musiikin sekä esittävän taiteen keinoin. ABOAGORA: Fire järjestetään Sibelius-museossa ja verkkotapahtumana 18.–20. elokuuta 2021.

Tänä vuonna kymmenvuotias ABOAGORA siirtyy tulen ääreen. Tapahtuma jatkaa tuli-teemallaan viisivuotista The Five Rings -kokonaisuutta (maa, vesi, tuli, tuuli ja tyhjyys), ja se järjestetään toistamiseen hybridimuodossa Sibelius-museolla sekä verkkotapahtumana.

Tuli on arvaamaton ja mullistava elementti. Se tuhoaa luontoa, mutta synnyttää myös uutta, tuo lämpöä koteihin ja on monessa asiassa tärkeä työkalu. Tuli liitetään myös kuvaannollisesti ilmaisemaan eri tunteita rakkaudesta raivoon. Elokuussa symposiumissa syvennytään tähän tulen kaksijakoiseen luonteeseen ja pohditaan sen eri ilmenemismuotoja. 

Tapahtuman ohjelmaa pääsee seuraamaan etänä retkinuotionkin ääreltä. Tapahtumaan otetaan yleisöä myös paikan päälle elokuussa voimassa olevien koronarajoitusten ja -ohjeistusten mukaan. 

Yleisölle avoimia luentoja ja esityksiä 

ABOAGORA-tapahtuma rakentuu kaikille avoimista AGORA-osuuksista sekä erilaisista esityksistä, jotka yhdistelevät tieteen ja taiteen työmuotoja ja näkökulmia. 

Tämän vuoden pääpuhujia eli agoristeja ovat Finlandia-palkittu kirjailija ja taiteilija Rosa Liksom, taiteilija, aktivisti ja bostonilaisen NuLawLab-yksikön taiteellinen johtaja Jules Rochielle Sievert (Northeastern University School of Law) ja johtaviin tulitutkijoihin kuuluva tulen maantieteen (pyrogeography) professoriDavid Bowman (University of Tasmania), joka omassa AGORA-luennossaan käsittelee sitä, kuinka tuli muokkaa maailmaa ja vaikuttaa ihmislajiin. 

Agoristeihin kuuluvat myös laulaja-lauluntekijä, tutkija ja kirjailija Astrid Swan ja SELMA-tutkimuskeskuksen johtaja, yleisen kirjallisuustieteen professori Hanna Meretoja (Turun yliopisto), jotka keskustelevat leirinuotiohengessä muun muassa sairauden tuomasta epävarmuudesta, äitiydestä, kirjoista ja tutkijan urasta. Lisäksi tapahtumassa kuullaan uutta musiikkia Astrid Swanin syksyllä julkaistavalta levyltä D/other.

Muissa esityksissä tuli on läsnä intohimon lähteenä, ihmisten liikuttajana ja luonnonvoimana. Teemaa käsitellään niin Turun palon, Islannin tulivuorien, eurooppalaisten raitiovaunujen kuin esoteerisuudenkin kautta. Symposiumissa nähdään esimerkiksi solubiologi Cecilia Sahlgrenin ja animaatiotaiteilija Antonia Ringbominyhteistyönä syntynyt animaatioteos sekä keskustellaan siitä, miten tuli yhdistää työssä insinööriä ja keraamikkoa.

Monitieteinen ja -taiteinen ABOAGORA järjestettiin ensimmäisen kerran Turun kulttuuripääkaupunkivuonna 2011.  Vuodesta 2019 lähtien käynnissä on ollut The Five Rings -teemakokonaisuus, jonka lähtökohdat ovat japanilaisen Miyamoto Musashin (宮本 武蔵, n. 1584–1645) ajattelussa. Musashi oli filosofi, kirjailija, miekkailija ja rōnin – isännätön samurai. Musashin elämänfilosofiaa ja kenjutsua käsittelevä The Book of Five Rings (Go Rin no Sho, 1645) jakautuu viiteen kirjaan, joista jokainen tarkastelee yhtä taistelun ja elämän elementtiä: maa, vesi, tuli, tuuli ja tyhjyys. 

Symposiumin pääsymaksu on 20 € / opiskelijoille ja tohtorikoulutettaville 10 €. Katso koko ohjelma ja ohjeet rekisteröitymiseen: https://aboagora.fi/programme/

ABOAGORAn toteuttavat yhteistyössä Turun yliopiston kulttuurihistorian oppiaine, Åbo Akademin säätiön yhteydessä toimiva Donner-instituutti, Åbo Akademi sekä Turun AMK:n Taideakatemia. Hanketta rahoittavat Koneen Säätiö, Svenska Kulturfonden sekä tänä vuonna myös William Thuringin säätiö, ja tapahtuman rahoituksen takaavat Turun yliopisto, Åbo Akademi ja Åbo Akademin säätiö. 

Turku viettää Euroopan kulttuuripääkaupungin kymmenvuotisjuhlaa vuonna 2021. ABOAGORA: Fire toteutetaan osana merkkivuoden ohjelmaa.

Kuvia medialle: 

ABOAGORA: Fire -mainoskuva (kuva: Pekko Vasantola, graafinen suunnittelu Frida Backman) https://apps.utu.fi/media/tiedotteet/aboagora_fire.jpg

Tutkijat Nina Tynkkynen ja Magnus Hellström sekä kuraattori ja tutkija Taru Elfving ABOAGORA 2020. (kuva: Pekko Vasantola) https://apps.utu.fi/media/tiedotteet/ABOAGORA2020.jpg

Tutkija, kirjailija ja toimittaja Mia Rönkä ABOAGORA 2020. (kuva: Pekko Vasantola) https://apps.utu.fi/media/tiedotteet/ABOAGORA2020_2.jpg

Lisätietoa: 

suunnittelija Malla Lehtonen 
aboagora@utu.fi, p. 050 570 4017


Konst- och vetenskapsevenemanget ABOAGORA handskas med elden i augusti – bekanta dig med programmet

ABOAGORA, som förenar konst och vetenskaper, glöder i år av eldens värme. Det tre dagar långa symposiet granskar elden både bokstavligen och i överförd bemärkelse bl.a. ur kulturforskningens, naturvetenskapernas, litteraturens, bildkonstens, musikens och den performativa konstens perspektiv. ABOAGORA: Fire ordnas i Sibeliusmuseet och som online-evenemang den 18–20 augusti 2021. 

I år tar sig det tioåriga ABOAGORA an elden, som är det tredje temat i den femåriga temahelheten Five Rings (jord, vatten, eld, vind och tomhet). Evenemanget ordnas nu för andra gången i hybridform i Sibeliusmuseet och som online-evenemang. 

Elden är ett oberäkneligt och omvälvande element. Den förstår naturen men skapar nytt, den ger värme i hemmen och är också ett viktigt arbetsredskap i många sammanhang. Elden förknippas dessutom bildligt med att uttrycka känslor från kärlek till ursinne. I augusti fördjupar sig evenemanget i eldens dubbla natur och diskuterar dess olika former.

Programmet kan följas framför en lägereld eller hemma vid brasan, men publiken är också välkommen att delta på plats i enlighet med de coronarestriktioner och anvisningar som gäller i augusti.

Öppna föreläsningar och framträdanden

ABOAGORA-programmet består av AGORA-evenemang som är öppna för allmänheten och därtill olika programpunkter, som sammanför konstens och vetenskapernas arbetssätt och synvinklar.

Årets huvudtalare, eller agorister, är den Finlandiapris-belönade författaren och konstnären Rosa Liksom, konstnären, aktivisten Jules Rochielle, konstnärlig ledare för NuLawLab i Boston (Northeastern University School of Law), samt en av världen ledande forskare inom eldens geografi (pyrogeography), professor David Bowman (University of Tasmania). Bland agoristerna finns också sångaren och låtskrivaren, forskaren och författaren Astrid Swan tillsammans med forskningscentret SELMAs ledare, professorn i litteraturvetenskap Hanna Meretoja (Åbo universitet). I lägereldens anda kommer de två sistnämnda att diskutera bl.a. om den osäkerhet som en allvarlig sjukdom för med sig, om moderskap, böcker och forskaryrket. Evenemanget bjuder också på ny musik från skivan D/other som Astrid Swan ger ut i höst.

I de övriga framförandena är elden närvarande som passionens källa, som människans drivkraft och som en naturkraft. Temat belyses ur flera olika synvinklar, såsom Åbo brand, Islands vulkaner, europeiska spårvagnar och esoterism. Vid evenemanget visas också ett animationsverk som skapats som ett samarbete mellan cellbiologen Cecilia Sahlgren och animationskonstnären Antonia Ringbom och vi får höra hur elden sammanför ingenjörer och keramiker i deras arbete. 

Det mångvetenskapliga och -konstnärliga evenemanget ABOAGORA ordnades för första gången under Åbos kulturhuvudstadsår 2011. År 2019 inleddes den fem år långa tematiska helhet The Five Rings som har sin utgångspunkt i den japanska filosofen Miyamoto Musashis (宮本 武蔵, ca 1584–1645) tankevärld. Musashi var filosof, författare och rōnin – en herrelös samuraj. Hans verk The Book of Five Rings (Go Rin no Sho, 1645), som handlar om livsfilosofi och kenjutsu, är uppdelad i fem böcker. I var och en av dem granskas ett av stridens och livets element: jord, vatten, eld, luft och tomrum. 

Symposiets inträdesavgift är 20 € / för studerande och doktorander 10 €. Hela programmet och anvisningar för registreringen hittas här: https://aboagora.fi/programme/

ABOAGORA förverkligas som ett samarbete mellan ämnet kulturhistoria vid Åbo universitet, Donnerska institutet vid Stiftelsen för Åbo Akademi, Åbo Akademi och Konstakademin vid Åbo yrkeshögskola. Evenemanget finansieras av Kone-stiftelsen och Svenska kulturfonden samt i år även av William Thurings stiftelse. Som finansiella garanter för evenemanget fungerar Åbo universitet, Åbo Akademi och Stiftelsen för Åbo Akademi. 

Åbo firar i år tioårsjubileet av det europeiska kulturhuvudstadsåret 2011. ABOAGORA: Fire förverkligas som en del av jubileumsårets program. 

Bilder för medierna:

ABOAGORA: Fire -reklambild (foto: Pekko Vasantola, grafisk design Frida Backman) https://apps.utu.fi/media/tiedotteet/aboagora_fire.jpg

Forskarna Nina Tynkkynen och Magnus Hellström samt kuratorn och forskaren Taru Elfving ABOAGORA 2020. (Foto: Pekko Vasantola) https://apps.utu.fi/media/tiedotteet/ABOAGORA2020.jpg

Forskaren, författaren och redaktören Mia Rönkä ABOAGORA 2020. (foto: Pekko Vasantola) https://apps.utu.fi/media/tiedotteet/ABOAGORA2020_2.jpg

Information: 

planerare Malla Lehtonen 
aboagora@utu.fi, tfn. 050 570 4017

Registration open for ABOAGORA: “Fire”

This year, we continue our thematic plan “The Five Rings” with the element of Fire.

Join us on 18–20 August at the Sibelius Museum or online!

ABOAGORA: “Fire” will bring together viewpoints from social sciences, cultural studies, natural sciences, literature, music, and visual and performance arts to explore fire as both a literal and a metaphorical element.

The event consists of keynote lectures (AGORAs) and performative sessions that combine scholarly and artistic viewpoints. This year’s presentations will examine topics such as esotericism, urban transport, global warming and the current environmental crisis, volcanoes, different uses of fire in science and in art, the Great Fire of Turku, and many more! Check out the line-up at https://aboagora.fi/programme/ .

The symposium will be organised as a hybrid event, taking place both at the Sibelius Museum (Piispankatu 17, Turku) and online via livestream. By paying the registration fee, you will have access to all of the sessions and performances at the Museum/via livestream, and you can choose freely, whether to attend in person or online.

Registration is open until August 11 at https://konsta.utu.fi/Default.aspx?tabid=88&tap=10820

The registration fee is 20 € / for students and doctoral candidates 10 €.

As you register, you will be asked whether you plan to attend online or on-site. We will contact you to confirm/update your plans in August.

Depending on the Covid-19 situation, we may need to limit the number of on-site participants at the Sibelius Museum in accordance with the restrictions in place at the time. Please note that seats at the Museum will be filled in the order of registration. We will adhere to the orders and guidelines of the Government and health authorities regarding physical distance, masks, hygiene, and other relevant matters. We are monitoring the situation closely and reserve the right to any changes.

If you have any questions, please contact us at: aboagora[at]utu.fi.

Have a wonderful summer and see you in August!