Etsimme harjoittelijaa – Vi söker en praktikant!

Turun yliopiston historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksessa on haettavana Aboagoran tuotanto- ja viestintäharjoittelijan määräaikainen työsopimussuhteinen tehtävä kesälle 2024.

Aboagora on vuosittain elokuussa Turussa järjestettävä kansainvälinen, monitieteinen ja -taiteinen kolmipäiväinen symposium, joka luo uudenlaisia yhteistyömahdollisuuksia tieteen- taiteentekijöiden välille. Aboagora käynnistettiin Turun kulttuuripääkaupunkivuonna 2011, ja sen ytimen muodostavat Turun yliopiston kulttuurihistorian oppiaine, Åbo Akademi ja Åbo Akademin säätiön yhteydessä toimiva uskontotieteellinen Donner-instituutti sekä Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemia. Lisäksi Aboagora tekee yhteistyötä useiden tutkimuksellisista lähestymistavoista kiinnostuneiden taiteen toimijoiden kanssa. Symposiumissa on vuosittain esiintynyt korkean profiilin tutkijoita, taiteilijoita ja yhteiskunnallisia vaikuttajia sekä Suomesta että ulkomailta, esimerkiksi filosofi Gianni Vattimo, elokuvaohjaaja Peter Greenaway, journalisti Umayya Abu-Hanna, psykiatri, poliitikko ja muusikko Claes Andersson sekä laulaja-lauluntekijä ja tutkija Astrid Swan.  

Vuonna 2024 Aboagora aloittaa uuden seitsenvuotisen teemakauden The Planets. Planeetoista ensimmäisenä on vuorossa Mars, sodan tuoja. Mars, the bringer of war -tapahtuma järjestään Sibelius-museossa 28.–30. elokuuta 2024. The Planets -teemakokonaisuus on saanut innoitusta Gustav Holstin samannimisestä sävellyssarjasta. Symposiumin esityksissä teemaa lähestytään sekä kirjaimellisesti että metaforisesti eri tieteen- ja taiteenalojen keinoin.

Aboagora etsii kesäksi 2024 harjoittelijaa avustamaan symposiumin viestinnässä ja tuotannollisissa tehtävissä. Harjoittelijaa valitessa painotetaan kielitaitoa (suomi, ruotsi, englanti), kokemusta sosiaalisen median viestinnästä sekä kiinnostusta tieteiden ja taiteiden väliseen dialogiin ja yhteistyöhön. Tehtävään voidaan valita vain perustutkinto-opiskelija. 

Harjoittelijan tehtävänkuvaa voidaan osittain sovittaa harjoittelijan toiveiden ja osaamisen mukaan. Harjoittelijan pääasiallisiin tehtäviin kuuluu Aboagoran viestinnässä avustaminen erityisesti sosiaalisessa mediassa (Facebook, X, Instagram ja YouTube) sekä erilaisia tuotannollisia tehtäviä. 

Harjoittelun ajankohta sijoittuu kesä-elokuulle 2024 niin, että harjoittelujakson pituus on yhteensä kaksi (2) kuukautta täysiaikaista työaikaa. Harjoittelujakson tai -jaksojen sijoittumisesta kesä-elokuulle sovitaan valittavan hakijan kanssa erikseen. Aboagora pidetään 28.–30.8.2024 Turun Sibelius-museolla.

Harjoittelijan palkka on 1399 euroa kuukaudessa.  

Jos kiinnostuit harjoittelusta Aboagorassa, hae tehtävään viimeistään torstaina 11. huhtikuuta 2024, klo 16.00 (Europe/Helsinki) yliopiston sähköisellä hakulomakkeellaLinkki lomakkeeseen löytyy ilmoituksen yläosasta kohdasta ”Täytä hakemus”. Hakemuksen liitteeksi tulee ansioluettelo ja opintorekisteriote.

Lisätietoja tehtävästä antaa Aboagoran tuottaja Petra Piiroinen, +358 50 570 4017 / aboagora@utu.fi  

Åbo universitet (Institutionen för historia, kultur- och konstforskning) lediganslår en befattning som praktikant för konst- och vetenskapsevenemanget Aboagora till sommaren 2024. 

Aboagora är ett internationellt, mångvetenskapligt och mångkonstnärligt symposium som skapar nya slags samarbetsmöjligheter mellan forskare och konstnärer. Evenemanget ordnas årligen under tre dagar i slutet av augusti i Åbo. Aboagora ordnades första gången år 2011 då Åbo var kulturhuvudstad. Arrangörer är ämnet kulturhistoria vid Åbo universitet, Åbo Akademi, Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning i anslutning till Stiftelsen för Åbo Akademi, samt Konstakademin vid Åbo yrkeshögskola. Därtill samarbetar Aboagora med flera konstnärliga aktörer som intresserar sig för forskande arbetssätt. Varje år har både finländska och utländska högt profilerade forskare, konstnärer och samhällspåverkare medverkat i Aboagora, bland annat filosofen Gianni Vattimo, filmregissören Peter Greenaway, journalisten Umayya Abu-Hanna, samt psykiatern, politikern och musikern Claes Andersson samt artisten och forskaren Astrid Swan. 

År 2024 börjar Aboagora en ny sjuårig temahelhet The Planets. Den första av planeterna att träda fram är Mars, krigsbringaren. Evenemanget Mars, the bringer of war hålls i Sibeliusmuseum 28–30 Augusti 2024. Temahelheten The Planets baserar sig på Gustav Holsts orkestersvit med samma namn. Symposiets presentationer undersöker temat både bokstavligt och metaforiskt genom en mängd olika discipliner och konster.

Aboagora söker nu en praktikant till sommaren 2024 som kan hjälpa till med kommunikation och evenemangsproduktion. I valet av praktikant betonas språkkunskaper (finska, svenska, engelska), erfarenhet av kommunikation i sociala medier, samt intresse för dialog och samverkan mellan vetenskap och konst. Endast en studerande kan väljas till tjänsten. 

Praktikantens arbetsuppgifter kan anpassas enligt praktikantens önskemål och kunnande. Till praktikantens huvudsakliga uppgifter hör att hjälpa till med Aboagoras kommunikation, särskilt i sociala medier (Facebook, X, Instagram och Youtube) och att hjälpa till med evenemangsproduktionen.

Praktikens längd är totalt två (2) månaders heltidsarbetstid, som ska utföras mellan juni och augusti 2024. Arbetsperioden/-erna kommer att överenskommas med den valda kandidaten. Aboagora hålls den 28–30 augusti 2024 på Sibeliusmuseum i Åbo.

Praktikantens lön är 1399 € i månaden.  

Om du är intresserad av att jobba som praktikant för Aboagora, fyll i ansökan senast torsdag 11.4.2024 klockan 16:00 via universitetets elektroniska ansökningsblankettLänken till blanketten hittar du högst upp under ”Täytä hakemus” (Fyll i ansökan). Till ansökan bifogas en meritförteckning och studieprestationsutdrag.

För mer information kan du vända dig till Aboagoras producent Petra Piiroinen +358 50 570 4017 / aboagora@utu.fi  

Posted on: March 22, 2024, by :
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.