Mediatiedote / Pressmeddelande 18.8.2023

Tiede- ja taidetapahtuma Aboagora ”Void” Turussa 23.–25.8. – tule kuulemaan, mitä kaikkea tyhjyydestä voi ammentaa!

Tiede- ja taidetapahtuma Aboagoran teemana on tänä vuonna tyhjyys. Tapahtuman pääesiintyjiä ovat fyysikko ja tieteenfilosofi Karen Barad, filosofi Hans Ruin sekä historioitsija Dolly Jørgensen. Ohjelman pääpuheenvuorot sekä kaksi konserttia ovat maksuttomia ja avoimia kaikille.

Aboagora on vuosittain Turussa järjestettävä kansainvälinen tiede- ja taidetapahtuma, joka sisältää monenlaisia tieteen ja taiteen muotoja ja näkökulmia yhdisteleviä esityksiä. Tänä vuonna Aboagora ”Void” tuo tutkijat, taiteilijat ja yleisön tyhjyyden ääreen pyrkien kuitenkin paljastamaan sen mukanaan tuomat mahdollisuudet. Kolmipäiväinen symposium järjestetään Sibelius-museossa 23.25. elokuuta 2023.

Tyhjyys-teemaan huipentuu Aboagoran vuonna 2019 alkanut viisivuotinen The Five Rings -kokonaisuus (maa, vesi, tuli, tuuli, tyhjyys), jonka lähtökohdat ovat japanilaisen samurain ja filosofin Miyamoto Musashin kirjassa The Book of Five Rings (Go Rin no Sho, 1645). Tapahtumassa käsitellään tyhjyyden moninaista luonnetta eri tieteen- ja taiteenalojen kautta. Tyhjyyden voi käsittää olevan olemattomuutta, havaittavien elementtien täydellistä puuttumista – päätepiste, mutta myös uuden alku.


Yleisölle avoimia luentoja ja esityksiä

Aboagoran AGORA-osuudet eli pääpuheenvuorot ovat maksuttomia ja avoimia kaikille, eivätkä vaadi ennakkoilmoittautumista.

Pääpuhujia eli agoristeja on tänä vuonna kolme. Feministisen tutkimuksen, filosofian ja tietoisuuden historian professori Karen Barad (University of California at Santa Cruz) luennoi kosketuksesta ja toiseudesta keskiviikkona 23.8. etäyhteyksin.

Torstaina 24.8. filosofian professori Hans Ruin (Södertörn University) saapuu puhumaan muutoksesta, olemisesta ja olemattomuudesta esisokraattisessa filosofiassa. Erityisesti kreikkalaisen filosofin Herakleitoksen ajatuksista ammentaen Ruin keskustelee jatkuvan muutoksen mahdollisuuksista tyhjyyden viitekehyksessä.

Kolmas AGORA-puheenvuoro kuullaan perjantaina 25.8., kun historian professori Dolly Jørgensen (University of Stavanger) kertoo lajien sukupuutoista sekä niiden aiheuttamista tyhjiöistä. Tulisiko huomiomme painottua tyhjiöön vai siihen, mitä siinä kerran oli?

AGORA-luentojen lisäksi ohjelmassa on myös kaksi kaikille avointa konserttia. Moniääninen Void iteration – If I close my eyes, do I hear? avaa tapahtuman jo tiistai-iltana 22.8. Sibelius-museossa. Ulf Långbackan tuore Void – searching, staring, leaping -teos yhdistelee ääntä ja visuaalisuutta ja muuntautuu konsertin jälkeen installaatioksi, jonka kävijät voivat myöhemmin tapahtuman aikana kokea Sibelius-museon alakerrassa.

Vokaaliyhtye Ensemble MMXX:n avoin konsertti Void puolestaan järjestetään torstai-iltana 24.8. Turun Tuomiokirkossa. Tämä musiikillinen sukellus tyhjyyden teemaan, poissaoloon ja kaipuuseen sisältää sävellyksiä aina renessanssista nykyaikaan.

Katso koko ohjelma: https://aboagora.fi/programme/


Aboagoran toteuttavat yhteistyössä Turun yliopiston kulttuurihistorian oppiaine, Åbo Akademin säätiön yhteydessä toimiva Donner-instituutti, Åbo Akademi sekä Turun AMK:n Taideakatemia. Hanketta rahoittavat vuonna 2023 Koneen Säätiö, Svenska kulturfonden, Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Tieteellisten seurain valtuuskunta, William Thurings stiftelse, Konstsamfundet, Turun yliopisto, Åbo Akademi sekä Åbo Akademin säätiö.

Lisätietoja

suunnittelija Malla Lehtonen
aboagora@utu.fi  
puh. 050 570 4017

Valokuvia medialle: https://seafile.utu.fi/d/c11d07c004124856ade1/


Snart är konst– och vetenskapsevenemanget ABOAGORA här!

Temat för årets Aboagora är tomhet. Huvudtalare vid evenemanget är fysikern och vetenskapsfilosofen Karen Barad, filosofen Hans Ruin och historikern Dolly Jørgensen. Huvudtalen är kostnadsfria och öppna för alla.

Aboagora “Void” för forskare, konstnärer och publiken till tomrummet, samtidigt som den försöker avslöja dess potential. Det tre dagar långa symposiet äger rum på Sibeliusmuseet den 23.-25. augusti 2023.

Tomhet avslutar Aboagoras femåriga temahelhet The Five Rings (jord, vatten, eld, vind, tomhet), som inleddes 2019 och baserar sig på boken The Book of Five Rings (Go Rin no Sho, 1645) av den japanske samurajen och filosofen Miyamoto Musashi. Evenemanget utforskar tomhetens mångfacetterade natur genom olika discipliner och konstarter. Tomhet kan förstås som ingenting, den totala frånvaron av förnimbara element – slutpunkten, men också början på något nytt.


Öppna föreläsningar och framträdanden

Aboagora är ett internationellt konst- och vetenskapsevenemang som ordnas årligen i Åbo. Symposiet består av olika evenemang som byggs upp kring en rik variation av vetenskapliga och konstnärliga arbetssätt och perspektiv. Huvudföredragen, de s.k. AGORA-evenemangen, är avgiftsfria och öppna för alla och kräver inte förhandsanmälan.

I år har Aboagora tre huvudtalare. Karen Barad, professor i feministiska studier, filosofi och medvetandets historia (University of California at Santa Cruz), kommer att föreläsa på distans onsdag 23.8 om beröring och annanhet.

Torsdag 24.8 kommer Hans Ruin, professor i filosofi (Södertörn University), att tala om förändring, varande och icke-varande i den försokratiska filosofin. Med utgångspunkt i framför allt Herakleitos idéer kommer Ruin att diskutera möjligheterna till kontinuerlig förändring inom ramen för tomhet.

Den tredje AGORA-presentationen äger rum fredagen 25.8, då historieprofessor Dolly Jørgensen (University of Stavanger) diskuterar utrotning av arter och de vakuum som de skapar. Ska vi lägga vårt fokus på vakuumet eller på vad som en gång fanns i stället för den?

Förutom AGORA-föreläsningarna kommer två konserter att vara öppna för alla i år. Void iteration – If I close my eyes, do I hear? öppnar Aboagora-evenemanget redan på tisdagskväll 22.8. på Sibeliusmuseet. Ulf Långbackas nya verk Void – searching, staring, leaping kombinerar ljud och bild, och den förvandlas efter konserten till en installation som besökarna kan uppleva senare under evenemanget på Sibeliusmuseets bottenvåning.

Vokalgruppen Ensemble MMXX:s öppna konsert Void äger rum på torsdagskväll 24.8. i Åbo domkyrka. Denna musikaliska djupdykning i teman som tomhet, frånvaro och längtan innehåller kompositioner allt från renässansen till nutid.

Se hela programmet: https://aboagora.fi/programme/

Aboagora förverkligas i ett samarbete mellan ämnet för kulturhistoria vid Åbo universitet, Donnerska institutet vid Stiftelsen för Åbo Akademi, Åbo Akademi och Konstakademin vid Åbo yrkeshögskola. Projektet finansieras år 2023 av Konestiftelsen, Svenska kulturfonden, Jenny och Antti Wihuris stiftelse, Vetenskapliga samfundens delegation, William Thurings stiftelse, Konstsamfundet, Åbo universitet, Åbo Akademi och Stiftelsen för Åbo Akademi.

Information:

planerare Malla Lehtonen
aboagora@utu.fi
tfn. 050 570 4017

Bilder: https://seafile.utu.fi/d/c11d07c004124856ade1/

Posted on: August 18, 2023, by :
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.