Month: March 2023

Etsimme harjoittelijaa! Vi söker en praktikant!

Turun yliopiston historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksessa on haettavana Aboagoran tuotanto- ja viestintäharjoittelijan määräaikainen työsopimussuhteinen tehtävä ajalle 1.6.–30.6. ja 1.8. –31.8.2023.

Vuonna 2023 Aboagora jatkaa temaattista The Five Rings -kokonaisuutta (Maa, Vesi, Tuli, Tuuli ja Tyhjyys)teemalla Tyhjyys – Void. Tapahtuma järjestetään Sibelius-museossa 23.–25. elokuuta.  Symposiumin esityksissä teemaa tarkastellaan sekä kirjaimellisesti että metaforisesti eri tieteen- ja taiteenalojen kautta. Lisätietoa teemasta

Aboagora etsii harjoittelijaa kesä- ja elokuun ajaksi (2 kk yhteensä) avustamaan viestinnässä sekä tuotannollisissa tehtävissä.  Harjoittelijaa valitessa painotetaan kielitaitoa (suomi, ruotsi, englanti), kokemusta sosiaalisen median viestinnästä sekä kiinnostusta tieteiden ja taiteiden väliseen dialogiin ja yhteistyöhön. Tehtävään voidaan valita vain perustutkinto-opiskelija.

Harjoittelijan tehtävänkuvaa voidaan osittain sovittaa harjoittelijan toiveiden ja osaamisen mukaan. Harjoittelijan pääasiallisiin tehtäviin kuuluu Aboagoran viestinnässä avustaminen erityisesti sosiaalisessa mediassa (Facebook, Twitter, Instagram ja YouTube) sekä erilaisia tuotannollisia tehtäviä.

Harjoittelijan palkka on 1331 euroa kuukaudessa.

Jos kiinnostuit harjoittelusta Aboagorassa, täytä hakemus ja lähetä ansioluettelosi (1 sivu) sekä vapaamuotoinen motivaatiokirje (1 sivu), jossa kerrot osaamisestasi sekä miksi erityisesti olet kiinnostunut Aboagorasta. Hakemukset tulee jättää viimeistään tiistaina 4.4.2023 kello 23.59 Turun yliopiston sähköisellä hakulomakkeella. Hakuportaaliin

Lisätietoja tehtävästä antaa Aboagoran suunnittelija Malla Lehtonen, +358 50 570 4017 / aboagora@utu.fi


Åbo universitet (Institutionen för historia, kultur- och konstforskning) lediganslår en befattning som praktikant för konst- och vetenskapsevenemanget Aboagora för tiden 1.6.–30.6. och 1.8. –31.8.2023.

År 2023 fortsätter Aboagora på den femåriga tematiska helheten The Five Rings (Jord, Vatten, Eld, Vind och Tomhet). Temat för årets Aboagora, 23.–25.8.2023, är Tomhet – Void. Symposiets presentationer undersöker temat både bokstavligt och metaforiskt genom en mängd olika discipliner och konster. Läs mer om temat

Aboagora söker nu en praktikant som kan hjälpa till med kommunikation och evenemangsproduktion för 2 månader, juni och augusti. I valet av praktikant betonas språkkunskaper (finska, svenska, engelska), erfarenhet av kommunikation i sociala medier, samt intresse för dialog och samverkan mellan vetenskap och konst. Endast en studerande kan väljas till tjänsten.

Praktikantens arbetsuppgifter kan anpassas enligt praktikantens önskemål och kunnande. Till praktikantens huvudsakliga uppgifter hör att hjälpa till med Aboagoras kommunikation, särskilt i sociala medier (Facebook, Twitter, Instagram och Youtube) och att hjälpa till med evenemangsproduktionen.

Praktikantens lön är 1331 € i månaden.

Om du är intresserad av att jobba som praktikant för Aboagora, fyll i ansökan och skicka din meritförteckning (en sida) och ett fritt formulerat motivationsbrev (en sida) där du berättar om ditt kunnande och varför du är intresserad av Aboagora. Ansökningarna ska lämnas in senast tisdagen den 4.4.2023 klockan 23.59 via Åbo universitetets elektroniska ansökningsblankett. Till tjänsten

För mer information kan du vända dig till Aboagoras planerare Malla Lehtonen +358 50 570 4017 / aboagora@utu.fi