Tiedote / pressmeddelande 8.8.2022

Tiede- ja taidetapahtuma ABOAGORA ”Wind” on pian täällä – Ilmoittaudu 17.8. mennessä!

Tiede- ja taidetapahtuma ABOAGORAssa puhuttaa tänä vuonna tuuli. Pääpuhujia Sibelius-museossa 24.–26.8.2022 järjestettävässä tapahtumassa ovat fysiikan professori Andrew Coates, taiteilija ja aktivisti Joan Sullivan sekä taidehistorioitsija Hanna Johansson. Ohjelman pääpuheenvuorot ovat maksuttomia ja avoimia kaikille.

ABOAGORA ”Wind” kuljettaa tutkijoita, taiteilijoita ja yleisöä tuulen mukana, kun kolmipäiväinen symposium järjestetään Sibelius-museossa 24.–26. elokuuta 2022.

Tuuli-teema jatkaa ABOAGORAn vuonna 2019 alkanutta viisivuotista The Five Rings -kokonaisuutta (maa, vesi, tuli, tuuli ja tyhjyys), jonka lähtökohdat ovat japanilaisen samurain ja filosofin Miyamoto Musashin kirjassa The Book of Five Rings (Go Rin no Sho, 1645). Tapahtumassa käsitellään tuulen moninaista luonnetta eri tieteen- ja taiteenalojen kautta. Ilma on elämälle välttämätön peruselementti, ja samalla myös energian ja inspiraation lähde sekä jatkuvasti virtaava muutoksen mahdollistaja.

Yleisölle avoimia luentoja ja esityksiä

ABOAGORA on vuosittain Turussa järjestettävä kansainvälinen tiede- ja taidetapahtuma, joka rakentuu monenlaisista tieteen ja taiteen työmuotoja ja näkökulmia yhdistelevistä esityksistä. Rekisteröitymällä 17.8.2022 mennessä ja maksamalla pääsymaksun ennakkoon pääsee seuraamaan kaikkia luentoja ja esityksiä. AGORA-osuudet eli pääpuheenvuorot ovat maksuttomia ja avoimia kaikille, eivätkä vaadi ennakkoilmoittautumista.

Pääpuhujia on tänä vuonna kolme. Useiden avaruuslentojen toteuttamiseen osallistunut fysiikan professori Andrew Coates (University College London) puhuu keskiviikkona 24.8.2022 aurinkotuulen liikkeistä ja vaikutuksista usein tyhjäksi käsittämässämme avaruudessa. Lisäksi päästään kuulemaan vierailla planeetoilla nauhoitettujen tuulten ja plasmainteraktioiden ääniä.

Myöhemmin samana päivänä valokuvaaja, kirjailija ja aktivisti Joan Sullivan syventyy käsittelemään niin menneiden kuin nykyisten energiasiirtymien luonnetta välitiloina. Navigointi kohti fossiilivapaata tulevaisuutta helpottuu, jos meillä on viisautta oppia menneestä. Sekä Andrew Coates että Joan Sullivan osallistuvat tapahtumaan etäyhteyksin.

Kolmas AGORA-puheenvuoro kuullaan torstaina 25.8.2022, kun taidehistorioitsija ja Taideyliopiston dekaani Hanna Johansson kertoo kuvataiteen tavoista ja keinoista esittää ja edustaa ilmaa elementtinä. Kuinka näennäisesti näkymätön ilma tuodaan visuaalisuuden ja aistillisuuden piiriin?

Tänä vuonna AGORA-luentojen lisäksi myös runoutta ja musiikkia yhdistävä Många Röster – Many Voices -performanssi on avoin kaikille. Yhteiskuntatieteilijä Nanuli Silagadzen sekä säveltäjä, laulaja ja teologi Frank Bergerin yhteistyöstä syntynyt teos käsittelee demokratian ja diktatuurin teemoja. Mukana nähdään lisäksi katuteatteriryhmä Street Theatre VIR, joka yhdistelee esityksissään katuteatterin perinteitä ja dramaattisia juonenkäänteitä. Teos esitetään torstaina 25.8.2022 Arken-rakennuksen (Tehtaankatu 2) sisäpihalla.

ABOAGORAn muissa esityksissä tuulta lähestytään niin hengityksen moninaisten merkitysten, epävakaiden aikojen kuin ilmakehästä huolehtimisen näkökulmista. Yhdysvaltalainen performanssiryhmä Every house has a door esittää Carnival of the animals –projektistaan luvun Fossils, joka lähestyy erilaisten lähdemateriaalien kautta ylösnousemusta ”taaksepäin puhaltavana tuulena”.

Tapahtuma huipentuu perjantaina 26.8.2022 ArtTeatron sirkustaideshow’hun Air, jossa on luvassa muun muassa tasapainoilua, hiuksista roikkumista ja levitaatiota. Show toteutetaan ArtTeatron tiloissa Kustavissa, jonne yleisölle on järjestetty tilausbussikuljetus.

Symposiumin pääsymaksu on 40 € / opiskelijoille ja väitöskirjatutkijoille 20 €. Katso koko ohjelma ja ohjeet rekisteröitymiseen: https://aboagora.fi/programme/

ABOAGORAn toteuttavat yhteistyössä Turun yliopiston kulttuurihistorian oppiaine, Åbo Akademin säätiön yhteydessä toimiva Donner-instituutti, Åbo Akademi sekä Turun AMK:n Taideakatemia. Hanketta rahoittavat Koneen Säätiö, Svenska kulturfonden, Turun yliopisto, Åbo Akademi ja Åbo Akademin säätiö.

Kuvia medialle: https://seafile.utu.fi/d/19cc755026fe464ca12a/  (kuvaajan nimi tiedostonimessä sulkeissa)

Lisätietoa: suunnittelija Malla Lehtonen, aboagora@utu.fi, p. 050 570 4017


Snart är konst– och vetenskapsevenemanget ABOAGORA här – anmäl dig före 17.8!

Konst- och vetenskapsevenemanget ABOAGORA handlar i år om vind. Huvudtalare vid evenemanget i Sibeliusmuseet 24-16. 8 2022 är fysikprofessorn Andrew Coates, konstnären och aktivisten Joan Sullivan samt konsthistorikern Hanna Johansson. De här huvudprogrampunkterna är avgiftsfria och öppna för alla.

Vinden bär forskare, konstnärer och publiken genom årets ABOAGORA ”Wind” som ordnas under tre dagar i Sibeliusmuseet, 24–26 augusti 2022.

Vinden är det fjärde temat i ABOAGORAS femåriga temahelhet The Five Rings (jord, vatten, eld, vind och tomhet), som utgår från den japanska samurajen och filosofen Miyamoto Musashis bok The Book of Five Rings (Go Rin no Sho, 1645). Under evenemanget behandlas vinden som ett mångskiftande element via olika vetenskaps- och konstformer. Luft är ett livsnödvändigt grundelement som är både konstant och dynamiskt: det förändras och innefattar även möjligheter till nyskapande.

Öppna föreläsningar och framträdanden

ABOAGORA är ett internationellt konst- och vetenskapsevenemang som årligen ordnas i Åbo. Det består av olika evenemang som byggs upp kring en rik variation av vetenskapliga och konstnärliga arbetssätt och perspektiv. Genom att registrera dig och betala deltagaravgiften senast den 17.8 2022 kan du delta i alla föreläsningar och framträdanden. Huvudföredragen, de s.k. AGORA-evenemangen, är avgiftsfria och öppna för alla och kräver inte förhandsanmälan.

I år har ABOAGORA tre huvudtalare. Professorn i fysik Andrew Coates (University College London), som deltagit i förvekligandet av flera rymdfärder, talar på onsdag 24.8 2022 om solvindarnas rörelser och inverkan på rymden, som vi ofta felaktigt föreställer oss som tom. Coates kommer också att dela med sig av ljudinspelningar som avslöjar hur vindar och plasmainteraktioner låter på andra planeter.

Senare samma dag fördjupar sig fotografen, författaren och aktivisten Joan Sullivan i en analys av historiska och samtida energiövergångar och deras karaktär som ett slags mellanrum. Navigeringen mot en fossilfri framtid underlättas om vi är kloka nog att lära oss av historien. Såväl Andrew Coates som Joan Sullivan deltar i evenemanget på distans.

Det tredje AGORA-evenemanget äger rum torsdagen den 25.8.2022 då konsthistorikern, professorn i samtidskonst och dekanen vid Konstuniversitetets Bildkonstakademi Hanna Johansson berättar om bildkonstens sätt och medel att presentera och representera luftelementet. Hur förs den till synes osynliga luften in i konstens visuella och estetiska rum?

Förutom AGORA-evenemangen är i år även framträdandet Många Röster – Many Voices, som kombinerar poesi, musik och teater, öppet för alla. Samarbetet mellan forskaren i samhällsvetenskaper Nanuli Silagadze och kompositören, sångaren och teologen Frank Berger har lett till ett verk som behandlar demokrati och diktatur. Även gatuteatergruppen Street Theatre VIR är med och sammanför i sitt framträdande gatuteaterns traditioner med dramatiska intriger. Verket framförs torsdagen den 25.8.2022 på Arkens innegård (Fabriksgatan 2).

I de andra framträdandena närmar ABOAGORA sig vinden via andningens många betydelser, tankar om osäkra tider och omvårdnaden om atmosfären. Den amerikanska performansgruppen Every house has a door framför avsnittet Fossils ur sitt projekt Carnival of the animals, som via olika källmaterial närmar sig uppståndelsen ”som en bakåtblåsande vind”.

Symposiets kulminerar fredagen den 26.8 2022 i ArtTeatros cirkuskonstshow Air, i vilken utlovas balansgång, hängande i hår och levitation. Cirkuskonstshowen äger rum i ArtTeatros lokaler i Gustavs. Busstransport ordnas till och från Gustavs.

Symposiets deltagaravgift är 40 € / för studerande och doktorander 20 €. Hela programmet och anvisningar för registreringen hittas här: https://aboagora.fi/programme/

ABOAGORA förverkligas som ett samarbete mellan ämnet kulturhistoria vid Åbo universitet, Donnerska institutet vid Stiftelsen för Åbo Akademi, Åbo Akademi och Konstakademin vid Åbo yrkeshögskola. Evenemanget finansieras av Kone-stiftelsen, Svenska kulturfonden, Åbo universitet, Åbo Akademi och Stiftelsen för Åbo Akademi.

Bilder för medierna: https://seafile.utu.fi/d/19cc755026fe464ca12a/  (namnet på fotografen i filnamnet inom parentes)

Information: Planerare Malla Lehtonen, aboagora@utu.fi, tfn. 050 570 4017

Posted on: August 8, 2022, by : admin