Etsimme harjoittelijaa kesäksi, hae 7.3. mennessä!

Aboagora hakee tuotanto- ja viestintäharjoittelijaa ajalle 1.6.–31.8.2022

Aboagora 2021. Kuva: Pekko Vasantola

Vuonna 2022 Aboagora jatkaa temaattista The Five Rings -kokonaisuutta (Maa, Vesi, Tuli, Tuuli ja Tyhjyys) teemalla Tuuli – Wind. Tapahtuma järjestetään Sibelius-museossa 24.–26. elokuuta.  Symposiumin esityksissä tarkastellaan tuulta ja ilmaa sekä kirjaimellisesti että metaforisesti eri tieteen- ja taiteenalojen kautta. Ilma on elämän ja hengityksen peruselementti, sekä nautinnon ja ilon lähde. Taiteilijat ovat leikitelleet keveydellä ja läpinäkyvyydellä niin akrobatiassa kuin kuvataiteessa. Ilmastonmuutoksen myötä ilmavirtoihin ja lämpötilaan liittyvistä kysymyksistä on tullut keskeisiä selviytymisen kannalta ja saastuminen on johtanut tilanteeseen, jossa puhdasta ilmaa ei ole kaikkien saatavilla. Ilma ei kuitenkaan ole vakaa elementti: se muuttuu ja virtaa jatkuvasti, ja sisältää siten myös mahdollisuuden muutokseen.

Aboagora etsii harjoittelijaa kesäkuusta alkaen 3 kuukaudeksi avustamaan viestinnässä sekä tuotannollisissa tehtävissä. Harjoittelijaa valitessa painotetaan kielitaitoa (suomi, ruotsi, englanti), kokemusta sosiaalisen median viestinnästä sekä kiinnostusta tieteiden ja taiteiden väliseen dialogiin ja yhteistyöhön. Tehtävään voidaan valita vain perustutkinto-opiskelija.

Harjoittelijan tehtävänkuvaa voidaan osittain sovittaa harjoittelijan toiveiden ja osaamisen mukaan. Harjoittelijan pääasiallisiin tehtäviin kuuluu Aboagoran viestinnässä avustaminen erityisesti sosiaalisessa mediassa (Facebook, Twitter, Instagram ja YouTube) sekä erilaisia tuotannollisia tehtäviä.

Harjoittelijan palkka on 1300 euroa kuukaudessa.

Jos kiinnostuit harjoittelusta Aboagorassa, täytä hakemus ja lähetä ansioluettelosi (1 sivu) sekä vapaamuotoinen motivaatiokirje (1 sivu), jossa kerrot osaamisestasi sekä miksi erityisesti olet kiinnostunut Aboagorasta.

Hakemus tulee jättää viimeistään maanantaina 7.3.2022 kello 23.59 Turun yliopiston sähköisellä hakulomakkeella, jonka pääset täyttämään yliopiston verkkosivuilla:

Lisätietoja tehtävästä antaa Aboagoran suunnittelija Malla Lehtonen, +358 50 570 4017 / aboagora@utu.fi


Aboagora söker en praktikant för tiden 1.6.–31.8.2022

Aboagora 2021. Foton: Pekko Vasantola

År 2022 fortsätter Aboagora på den femåriga tematiska helheten The Five Rings (Jord, Vatten, Eld, Vind och Tomhet). Temat för årets Aboagora, 24.–26.8.2022, är Vind – Wind. Symposiets presentationer undersöker vind och luft både bokstavligt och metaforiskt genom en mängd olika discipliner och konster. Luft är en grundläggande del av liv och andning, samt en källa till njutning och glädje. Konstnärerna har lekt med lätthet och transparens från akrobatik till bildkonst. Med klimatförändringarna har frågor relaterade till luftflöden och temperatur blivit centrala för överlevnad och föroreningar har lett till en situation där ren luft inte är tillgänglig för alla. Luft är dock inte ett stabilt element: den förändras och flödar ständigt och innehåller därmed också potential för förändring.

Aboagora söker nu en praktikant som kan hjälpa till med kommunikation och evenemangsproduktion för 3 månader med början i juni. I valet av praktikant betonas språkkunskaper (finska, svenska, engelska), erfarenhet av kommunikation i sociala medier, samt intresse för dialog och samverkan mellan vetenskap och konst. Endast en studerande kan väljas till tjänsten.

Praktikantens arbetsuppgifter kan anpassas enligt praktikantens önskemål och kunnande. Till praktikantens huvudsakliga uppgifter hör att hjälpa till med Aboagoras kommunikation, särskilt i sociala medier (Facebook, Twitter, Instagram och Youtube) och att hjälpa till med evenemangsproduktionen.

Praktikantens lön är 1300 € i månaden.

Om du är intresserad av att jobba som praktikant för Aboagora, fyll i ansökan och skicka din meritförteckning (en sida) och ett fritt formulerat motivationsbrev (en sida) där du berättar om ditt kunnande och varför du är intresserad av Aboagora.

Ansökningarna ska lämnas in senast måndagen den 7.3.2022 klockan 23.59 via Åbo universitetets elektroniska ansökningsblankett på universitetets webbplats:

För mer information kan du vända dig till Aboagoras planerare Malla Lehtonen +358 50 570 4017 / aboagora@utu.fi

Posted on: February 10, 2022, by : admin