Month: June 2021

Tiedote/pressmeddelande

Tiede- ja taidetapahtuma ABOAGORA on elokuussa tulen äärellä – Tutustu tapahtuman ohjelmaan

Tieteitä ja taiteita yhdistävä ABOAGORA hohkaa tänä vuonna tulen lämpöä. Kolmipäiväisessä symposiumissa tulta tarkastellaan sekä kirjaimellisesti että kuvaannollisesti muun muassa kulttuurintutkimuksen, luonnontieteiden, kirjallisuuden, kuvataiteen, musiikin sekä esittävän taiteen keinoin. ABOAGORA: Fire järjestetään Sibelius-museossa ja verkkotapahtumana 18.–20. elokuuta 2021.

Tänä vuonna kymmenvuotias ABOAGORA siirtyy tulen ääreen. Tapahtuma jatkaa tuli-teemallaan viisivuotista The Five Rings -kokonaisuutta (maa, vesi, tuli, tuuli ja tyhjyys), ja se järjestetään toistamiseen hybridimuodossa Sibelius-museolla sekä verkkotapahtumana.

Tuli on arvaamaton ja mullistava elementti. Se tuhoaa luontoa, mutta synnyttää myös uutta, tuo lämpöä koteihin ja on monessa asiassa tärkeä työkalu. Tuli liitetään myös kuvaannollisesti ilmaisemaan eri tunteita rakkaudesta raivoon. Elokuussa symposiumissa syvennytään tähän tulen kaksijakoiseen luonteeseen ja pohditaan sen eri ilmenemismuotoja. 

Tapahtuman ohjelmaa pääsee seuraamaan etänä retkinuotionkin ääreltä. Tapahtumaan otetaan yleisöä myös paikan päälle elokuussa voimassa olevien koronarajoitusten ja -ohjeistusten mukaan. 

Yleisölle avoimia luentoja ja esityksiä 

ABOAGORA-tapahtuma rakentuu kaikille avoimista AGORA-osuuksista sekä erilaisista esityksistä, jotka yhdistelevät tieteen ja taiteen työmuotoja ja näkökulmia. 

Tämän vuoden pääpuhujia eli agoristeja ovat Finlandia-palkittu kirjailija ja taiteilija Rosa Liksom, taiteilija, aktivisti ja bostonilaisen NuLawLab-yksikön taiteellinen johtaja Jules Rochielle Sievert (Northeastern University School of Law) ja johtaviin tulitutkijoihin kuuluva tulen maantieteen (pyrogeography) professoriDavid Bowman (University of Tasmania), joka omassa AGORA-luennossaan käsittelee sitä, kuinka tuli muokkaa maailmaa ja vaikuttaa ihmislajiin. 

Agoristeihin kuuluvat myös laulaja-lauluntekijä, tutkija ja kirjailija Astrid Swan ja SELMA-tutkimuskeskuksen johtaja, yleisen kirjallisuustieteen professori Hanna Meretoja (Turun yliopisto), jotka keskustelevat leirinuotiohengessä muun muassa sairauden tuomasta epävarmuudesta, äitiydestä, kirjoista ja tutkijan urasta. Lisäksi tapahtumassa kuullaan uutta musiikkia Astrid Swanin syksyllä julkaistavalta levyltä D/other.

Muissa esityksissä tuli on läsnä intohimon lähteenä, ihmisten liikuttajana ja luonnonvoimana. Teemaa käsitellään niin Turun palon, Islannin tulivuorien, eurooppalaisten raitiovaunujen kuin esoteerisuudenkin kautta. Symposiumissa nähdään esimerkiksi solubiologi Cecilia Sahlgrenin ja animaatiotaiteilija Antonia Ringbominyhteistyönä syntynyt animaatioteos sekä keskustellaan siitä, miten tuli yhdistää työssä insinööriä ja keraamikkoa.

Monitieteinen ja -taiteinen ABOAGORA järjestettiin ensimmäisen kerran Turun kulttuuripääkaupunkivuonna 2011.  Vuodesta 2019 lähtien käynnissä on ollut The Five Rings -teemakokonaisuus, jonka lähtökohdat ovat japanilaisen Miyamoto Musashin (宮本 武蔵, n. 1584–1645) ajattelussa. Musashi oli filosofi, kirjailija, miekkailija ja rōnin – isännätön samurai. Musashin elämänfilosofiaa ja kenjutsua käsittelevä The Book of Five Rings (Go Rin no Sho, 1645) jakautuu viiteen kirjaan, joista jokainen tarkastelee yhtä taistelun ja elämän elementtiä: maa, vesi, tuli, tuuli ja tyhjyys. 

Symposiumin pääsymaksu on 20 € / opiskelijoille ja tohtorikoulutettaville 10 €. Katso koko ohjelma ja ohjeet rekisteröitymiseen: https://aboagora.fi/programme/

ABOAGORAn toteuttavat yhteistyössä Turun yliopiston kulttuurihistorian oppiaine, Åbo Akademin säätiön yhteydessä toimiva Donner-instituutti, Åbo Akademi sekä Turun AMK:n Taideakatemia. Hanketta rahoittavat Koneen Säätiö, Svenska Kulturfonden sekä tänä vuonna myös William Thuringin säätiö, ja tapahtuman rahoituksen takaavat Turun yliopisto, Åbo Akademi ja Åbo Akademin säätiö. 

Turku viettää Euroopan kulttuuripääkaupungin kymmenvuotisjuhlaa vuonna 2021. ABOAGORA: Fire toteutetaan osana merkkivuoden ohjelmaa.

Kuvia medialle: 

ABOAGORA: Fire -mainoskuva (kuva: Pekko Vasantola, graafinen suunnittelu Frida Backman) https://apps.utu.fi/media/tiedotteet/aboagora_fire.jpg

Tutkijat Nina Tynkkynen ja Magnus Hellström sekä kuraattori ja tutkija Taru Elfving ABOAGORA 2020. (kuva: Pekko Vasantola) https://apps.utu.fi/media/tiedotteet/ABOAGORA2020.jpg

Tutkija, kirjailija ja toimittaja Mia Rönkä ABOAGORA 2020. (kuva: Pekko Vasantola) https://apps.utu.fi/media/tiedotteet/ABOAGORA2020_2.jpg

Lisätietoa: 

suunnittelija Malla Lehtonen 
aboagora@utu.fi, p. 050 570 4017


Konst- och vetenskapsevenemanget ABOAGORA handskas med elden i augusti – bekanta dig med programmet

ABOAGORA, som förenar konst och vetenskaper, glöder i år av eldens värme. Det tre dagar långa symposiet granskar elden både bokstavligen och i överförd bemärkelse bl.a. ur kulturforskningens, naturvetenskapernas, litteraturens, bildkonstens, musikens och den performativa konstens perspektiv. ABOAGORA: Fire ordnas i Sibeliusmuseet och som online-evenemang den 18–20 augusti 2021. 

I år tar sig det tioåriga ABOAGORA an elden, som är det tredje temat i den femåriga temahelheten Five Rings (jord, vatten, eld, vind och tomhet). Evenemanget ordnas nu för andra gången i hybridform i Sibeliusmuseet och som online-evenemang. 

Elden är ett oberäkneligt och omvälvande element. Den förstår naturen men skapar nytt, den ger värme i hemmen och är också ett viktigt arbetsredskap i många sammanhang. Elden förknippas dessutom bildligt med att uttrycka känslor från kärlek till ursinne. I augusti fördjupar sig evenemanget i eldens dubbla natur och diskuterar dess olika former.

Programmet kan följas framför en lägereld eller hemma vid brasan, men publiken är också välkommen att delta på plats i enlighet med de coronarestriktioner och anvisningar som gäller i augusti.

Öppna föreläsningar och framträdanden

ABOAGORA-programmet består av AGORA-evenemang som är öppna för allmänheten och därtill olika programpunkter, som sammanför konstens och vetenskapernas arbetssätt och synvinklar.

Årets huvudtalare, eller agorister, är den Finlandiapris-belönade författaren och konstnären Rosa Liksom, konstnären, aktivisten Jules Rochielle, konstnärlig ledare för NuLawLab i Boston (Northeastern University School of Law), samt en av världen ledande forskare inom eldens geografi (pyrogeography), professor David Bowman (University of Tasmania). Bland agoristerna finns också sångaren och låtskrivaren, forskaren och författaren Astrid Swan tillsammans med forskningscentret SELMAs ledare, professorn i litteraturvetenskap Hanna Meretoja (Åbo universitet). I lägereldens anda kommer de två sistnämnda att diskutera bl.a. om den osäkerhet som en allvarlig sjukdom för med sig, om moderskap, böcker och forskaryrket. Evenemanget bjuder också på ny musik från skivan D/other som Astrid Swan ger ut i höst.

I de övriga framförandena är elden närvarande som passionens källa, som människans drivkraft och som en naturkraft. Temat belyses ur flera olika synvinklar, såsom Åbo brand, Islands vulkaner, europeiska spårvagnar och esoterism. Vid evenemanget visas också ett animationsverk som skapats som ett samarbete mellan cellbiologen Cecilia Sahlgren och animationskonstnären Antonia Ringbom och vi får höra hur elden sammanför ingenjörer och keramiker i deras arbete. 

Det mångvetenskapliga och -konstnärliga evenemanget ABOAGORA ordnades för första gången under Åbos kulturhuvudstadsår 2011. År 2019 inleddes den fem år långa tematiska helhet The Five Rings som har sin utgångspunkt i den japanska filosofen Miyamoto Musashis (宮本 武蔵, ca 1584–1645) tankevärld. Musashi var filosof, författare och rōnin – en herrelös samuraj. Hans verk The Book of Five Rings (Go Rin no Sho, 1645), som handlar om livsfilosofi och kenjutsu, är uppdelad i fem böcker. I var och en av dem granskas ett av stridens och livets element: jord, vatten, eld, luft och tomrum. 

Symposiets inträdesavgift är 20 € / för studerande och doktorander 10 €. Hela programmet och anvisningar för registreringen hittas här: https://aboagora.fi/programme/

ABOAGORA förverkligas som ett samarbete mellan ämnet kulturhistoria vid Åbo universitet, Donnerska institutet vid Stiftelsen för Åbo Akademi, Åbo Akademi och Konstakademin vid Åbo yrkeshögskola. Evenemanget finansieras av Kone-stiftelsen och Svenska kulturfonden samt i år även av William Thurings stiftelse. Som finansiella garanter för evenemanget fungerar Åbo universitet, Åbo Akademi och Stiftelsen för Åbo Akademi. 

Åbo firar i år tioårsjubileet av det europeiska kulturhuvudstadsåret 2011. ABOAGORA: Fire förverkligas som en del av jubileumsårets program. 

Bilder för medierna:

ABOAGORA: Fire -reklambild (foto: Pekko Vasantola, grafisk design Frida Backman) https://apps.utu.fi/media/tiedotteet/aboagora_fire.jpg

Forskarna Nina Tynkkynen och Magnus Hellström samt kuratorn och forskaren Taru Elfving ABOAGORA 2020. (Foto: Pekko Vasantola) https://apps.utu.fi/media/tiedotteet/ABOAGORA2020.jpg

Forskaren, författaren och redaktören Mia Rönkä ABOAGORA 2020. (foto: Pekko Vasantola) https://apps.utu.fi/media/tiedotteet/ABOAGORA2020_2.jpg

Information: 

planerare Malla Lehtonen 
aboagora@utu.fi, tfn. 050 570 4017

Registration open for ABOAGORA: “Fire”

This year, we continue our thematic plan “The Five Rings” with the element of Fire.

Join us on 18–20 August at the Sibelius Museum or online!

ABOAGORA: “Fire” will bring together viewpoints from social sciences, cultural studies, natural sciences, literature, music, and visual and performance arts to explore fire as both a literal and a metaphorical element.

The event consists of keynote lectures (AGORAs) and performative sessions that combine scholarly and artistic viewpoints. This year’s presentations will examine topics such as esotericism, urban transport, global warming and the current environmental crisis, volcanoes, different uses of fire in science and in art, the Great Fire of Turku, and many more! Check out the line-up at https://aboagora.fi/programme/ .

The symposium will be organised as a hybrid event, taking place both at the Sibelius Museum (Piispankatu 17, Turku) and online via livestream. By paying the registration fee, you will have access to all of the sessions and performances at the Museum/via livestream, and you can choose freely, whether to attend in person or online.

Registration is open until August 11 at https://konsta.utu.fi/Default.aspx?tabid=88&tap=10820

The registration fee is 20 € / for students and doctoral candidates 10 €.

As you register, you will be asked whether you plan to attend online or on-site. We will contact you to confirm/update your plans in August.

Depending on the Covid-19 situation, we may need to limit the number of on-site participants at the Sibelius Museum in accordance with the restrictions in place at the time. Please note that seats at the Museum will be filled in the order of registration. We will adhere to the orders and guidelines of the Government and health authorities regarding physical distance, masks, hygiene, and other relevant matters. We are monitoring the situation closely and reserve the right to any changes.

If you have any questions, please contact us at: aboagora[at]utu.fi.

Have a wonderful summer and see you in August!