Aboagora söker en eller flera praktikanter! Aboagora etsii harjoittelijaa tai harjoittelijoita!

Aboagora söker en eller flera praktikanter inom evenemangsproduktion och kommunikation

(Suomeksi alempana)

Aboagora är ett internationellt, mångvetenskapligt och mångkonstnärligt symposium som skapar nya slags samarbetsmöjligheter mellan forskare och konstnärer. Evenemanget ordnas årligen under tre dagar i slutet av augusti i Åbo. Första Aboagora ordnades år 2011 då Åbo var kulturhuvudstad. Arrangörer är ämnet kulturhistoria vid Åbo universitet, Åbo Akademi och Donnerska institutet vid Stiftelsen för Åbo Akademi. Till våra nya samarbetspartners hör Konstakademin vid Åbo yrkeshögskola. Därtill samarbetar Aboagora med flera konstnärliga aktörer intresserade av utforskande arbetssätt, såsom den mångkonstnärliga gruppen Tredje rummet och ArtTeatro. Varje år medverkar både finländska och utländska högt profilerade forskare, konstnärer och samhällspåverkare, bland dem filosofen Gianni Vattimo, filmregissören Peter Greenaway, journalisten Umayya Abu-Hanna, samt psykiatern, politikern och musikern Claes Andersson.

I år inleder Aboagora en ny tematisk helhet som sträcker sig över fem år: Five Rings (jord, vatten, eld, vind och tomhet). Årets tema Jord – Earth strävar efter att utforska förhållandet mellan jord och människa, jordens situation och framtid ur ett mångvetenskapligt och mångkonstnärligt perspektiv, genom arkeologi, geologi, filosofi, och poesi, litteratur och konstinstallationer.

Aboagora söker en eller flera praktikanter som hjälper till i evenemangsproduktion, kommunikation och grafisk planering fr.o.m. juni för 2 till 3 månader. I valet av praktikant betonas språkkunskaper (finska, svenska, engelska), intresse för dialog mellan vetenskaper och konstformer samt evenemangsproduktion.

Praktikantens arbetsuppgifter kan anpassas enligt praktikantens kunnande och intresse. Till praktikantens möjliga uppgifter hör:

  • Att hjälpa till i evenemangsproduktion, praktikanten kan vid intresse få ansvar över att ordna en viss evenemangshelhet.
  • Att hjälpa till i Aboagoras kommunikation, speciellt i sociala medier (Facebook, Twitter, Instagram och andra möjliga kommunikationskanaler).
  • Att göra Aboagoras programblad, planscher samt grafiskt material för övrig kommunikation.

Praktikantens lön är 1300 € i månaden.

Om du blev intresserad av praktik för Aboagora, fyll i ansökan och skicka din meritförteckning (en sida) och ett fritt formulerat motivationsbrev (en sida) där du berättar om ditt kunnande och varför du är intresserad av Aboagora. Ansökan skickas in senast 11.4 via Åbo universitets eRekry-ansökningssystem. Praktikanten väljs inom april.

För mer information kan du vända dig till Aboagoras projektkoordinator Liisa Lalu lhlalu@utu.fi / +358 50 570 4017

 

Aboagora etsii tuotanto- ja viestintäharjoittelijaa tai -harjoittelijoita

Aboagora on vuosittain elokuun lopussa Turussa järjestettävä kansainvälinen, monitieteinen ja -taiteinen kolmipäiväinen symposium, joka luo uudenlaisia yhteistyömahdollisuuksia tieteen- taiteentekijöiden välille. Aboagora käynnistettiin Turun kulttuuripää-kaupunkivuonna 2011, ja sen ytimen muodostavat Turun yliopiston kulttuurihistorian oppiaine sekä Åbo Akademin säätiön yhteydessä toimiva uskontotieteellinen Donner-instituutti. Uusi yhteistyökumppani on Turun Taideakatemia, jonka lisäksi Aboagora tekee yhteistyötä useiden tutkimuksellisista lähestymistavoista kiinnostuneiden taiteen toimijoiden, kuten monitaiteisen Kolmas Tila -ryhmän sekä ArtTeatron kanssa. Symposiumissa on vuosittain esiintynyt korkean profiilin tutkijoita, taiteilijoita ja yhteiskunnallisia vaikuttajia sekä Suomesta että ulkomailta, kuten filosofi Gianni Vattimo, elokuvaohjaaja Peter Greenaway, journalisti Umayya Abu-Hanna sekä viimeisimpänä psykiatri, poliitikko ja muusikko Claes Andersson.

Tänä vuonna Aboagora aloittaa uuden viisivuotisen teemakokonaisuuden nimeltä Five Rings (Maa, Vesi, Tuli, Tuuli ja Tyhjyys). Vuoden 2019 Aboagoran teemana on siis Maa – Earth ja tapahtumassa maan ja ihmisen suhdetta sekä maapallon tilaa ja tulevaisuutta pohditaan monen tieteen- ja taiteenalan, kuten arkeologian, geologian ja filosofian sekä runouden, kirjallisuuden ja taideinstallaatioiden kautta.

Aboagora etsii harjoittelijaa/harjoittelijoita avustamaan tapahtuman tuotannossa, viestinnässä sekä graafisessa suunnittelussa kesäkuusta alkaen 2-3 kuukaudeksi. Harjoittelijaa valitessa painotetaan kielitaitoa (suomi, ruotsi, englanti) sekä kiinnostusta tieteiden ja taiteiden välisestä dialogista ja tapahtumatuotannosta.

Harjoittelijan tehtäväkuva voidaan sovittaa harjoittelijan osaamisen sekä kiinnostuksen mukaan. Harjoittelijan mahdollisiin tehtäviin sisältyy:

  • Tapahtuman tuotannollisissa tehtävissä avustaminen: harjoittelija voi halutessaan saada vastuulleen jonkun tietyn tapahtumankokonaisuuden järjestämisen
  • Aboagoran viestinnässä avustaminen erityisesti sosiaalisessa mediassa (Facebook, Twitter, Instagram ja muut mahdolliset viestintäkanavat)
  • Aboagoran ohjelmalehden, julisteiden ja muun viestinnän graafisen materiaalin teko

Harjoittelijan palkka on 1300 euroa kuukaudessa.

Jos kiinnostuit harjoittelusta Aboagorassa, täytä hakemus ja lähetä ansioluettelosi (1 sivu) sekä vapaamuotoinen motivaatiokirje (1 sivu), jossa kerrot osaamisestasi sekä miksi ja mistä erityisesti olet kiinnostunut Aboagorasta. Hakemukset tulee lähettää 11.4. mennessä Turun yliopisto eRekry järjestelmässä. Valitsemme harjoittelijan huhtikuun loppuun mennessä.

Lisätietoja tehtävästä antaa Aboagoran projektikoordinaattori Liisa Lalu,   lhlalu@utu.fi / +358 50 570 4017

Kuvat Otto-Ville Väätäinen

Posted on: March 14, 2019, by :
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.