Blog

Aboagora söker en eller flera praktikanter! Aboagora etsii harjoittelijaa tai harjoittelijoita!

Aboagora söker en eller flera praktikanter inom evenemangsproduktion och kommunikation

(Suomeksi alempana)

Aboagora är ett internationellt, mångvetenskapligt och mångkonstnärligt symposium som skapar nya slags samarbetsmöjligheter mellan forskare och konstnärer. Evenemanget ordnas årligen under tre dagar i slutet av augusti i Åbo. Första Aboagora ordnades år 2011 då Åbo var kulturhuvudstad. Arrangörer är ämnet kulturhistoria vid Åbo universitet, Åbo Akademi och Donnerska institutet vid Stiftelsen för Åbo Akademi. Till våra nya samarbetspartners hör Konstakademin vid Åbo yrkeshögskola. Därtill samarbetar Aboagora med flera konstnärliga aktörer intresserade av utforskande arbetssätt, såsom den mångkonstnärliga gruppen Tredje rummet och ArtTeatro. Varje år medverkar både finländska och utländska högt profilerade forskare, konstnärer och samhällspåverkare, bland dem filosofen Gianni Vattimo, filmregissören Peter Greenaway, journalisten Umayya Abu-Hanna, samt psykiatern, politikern och musikern Claes Andersson.

I år inleder Aboagora en ny tematisk helhet som sträcker sig över fem år: Five Rings (jord, vatten, eld, vind och tomhet). Årets tema Jord – Earth strävar efter att utforska förhållandet mellan jord och människa, jordens situation och framtid ur ett mångvetenskapligt och mångkonstnärligt perspektiv, genom arkeologi, geologi, filosofi, och poesi, litteratur och konstinstallationer.

Aboagora söker en eller flera praktikanter som hjälper till i evenemangsproduktion, kommunikation och grafisk planering fr.o.m. juni för 2 till 3 månader. I valet av praktikant betonas språkkunskaper (finska, svenska, engelska), intresse för dialog mellan vetenskaper och konstformer samt evenemangsproduktion.

Praktikantens arbetsuppgifter kan anpassas enligt praktikantens kunnande och intresse. Till praktikantens möjliga uppgifter hör:

  • Att hjälpa till i evenemangsproduktion, praktikanten kan vid intresse få ansvar över att ordna en viss evenemangshelhet.
  • Att hjälpa till i Aboagoras kommunikation, speciellt i sociala medier (Facebook, Twitter, Instagram och andra möjliga kommunikationskanaler).
  • Att göra Aboagoras programblad, planscher samt grafiskt material för övrig kommunikation.

Praktikantens lön är 1300 € i månaden.

Om du blev intresserad av praktik för Aboagora, fyll i ansökan och skicka din meritförteckning (en sida) och ett fritt formulerat motivationsbrev (en sida) där du berättar om ditt kunnande och varför du är intresserad av Aboagora. Ansökan skickas in senast 11.4 via Åbo universitets eRekry-ansökningssystem. Praktikanten väljs inom april.

För mer information kan du vända dig till Aboagoras projektkoordinator Liisa Lalu lhlalu@utu.fi / +358 50 570 4017

 

Aboagora etsii tuotanto- ja viestintäharjoittelijaa tai -harjoittelijoita

Aboagora on vuosittain elokuun lopussa Turussa järjestettävä kansainvälinen, monitieteinen ja -taiteinen kolmipäiväinen symposium, joka luo uudenlaisia yhteistyömahdollisuuksia tieteen- taiteentekijöiden välille. Aboagora käynnistettiin Turun kulttuuripää-kaupunkivuonna 2011, ja sen ytimen muodostavat Turun yliopiston kulttuurihistorian oppiaine sekä Åbo Akademin säätiön yhteydessä toimiva uskontotieteellinen Donner-instituutti. Uusi yhteistyökumppani on Turun Taideakatemia, jonka lisäksi Aboagora tekee yhteistyötä useiden tutkimuksellisista lähestymistavoista kiinnostuneiden taiteen toimijoiden, kuten monitaiteisen Kolmas Tila -ryhmän sekä ArtTeatron kanssa. Symposiumissa on vuosittain esiintynyt korkean profiilin tutkijoita, taiteilijoita ja yhteiskunnallisia vaikuttajia sekä Suomesta että ulkomailta, kuten filosofi Gianni Vattimo, elokuvaohjaaja Peter Greenaway, journalisti Umayya Abu-Hanna sekä viimeisimpänä psykiatri, poliitikko ja muusikko Claes Andersson.

Tänä vuonna Aboagora aloittaa uuden viisivuotisen teemakokonaisuuden nimeltä Five Rings (Maa, Vesi, Tuli, Tuuli ja Tyhjyys). Vuoden 2019 Aboagoran teemana on siis Maa – Earth ja tapahtumassa maan ja ihmisen suhdetta sekä maapallon tilaa ja tulevaisuutta pohditaan monen tieteen- ja taiteenalan, kuten arkeologian, geologian ja filosofian sekä runouden, kirjallisuuden ja taideinstallaatioiden kautta.

Aboagora etsii harjoittelijaa/harjoittelijoita avustamaan tapahtuman tuotannossa, viestinnässä sekä graafisessa suunnittelussa kesäkuusta alkaen 2-3 kuukaudeksi. Harjoittelijaa valitessa painotetaan kielitaitoa (suomi, ruotsi, englanti) sekä kiinnostusta tieteiden ja taiteiden välisestä dialogista ja tapahtumatuotannosta.

Harjoittelijan tehtäväkuva voidaan sovittaa harjoittelijan osaamisen sekä kiinnostuksen mukaan. Harjoittelijan mahdollisiin tehtäviin sisältyy:

  • Tapahtuman tuotannollisissa tehtävissä avustaminen: harjoittelija voi halutessaan saada vastuulleen jonkun tietyn tapahtumankokonaisuuden järjestämisen
  • Aboagoran viestinnässä avustaminen erityisesti sosiaalisessa mediassa (Facebook, Twitter, Instagram ja muut mahdolliset viestintäkanavat)
  • Aboagoran ohjelmalehden, julisteiden ja muun viestinnän graafisen materiaalin teko

Harjoittelijan palkka on 1300 euroa kuukaudessa.

Jos kiinnostuit harjoittelusta Aboagorassa, täytä hakemus ja lähetä ansioluettelosi (1 sivu) sekä vapaamuotoinen motivaatiokirje (1 sivu), jossa kerrot osaamisestasi sekä miksi ja mistä erityisesti olet kiinnostunut Aboagorasta. Hakemukset tulee lähettää 11.4. mennessä Turun yliopisto eRekry järjestelmässä. Valitsemme harjoittelijan huhtikuun loppuun mennessä.

Lisätietoja tehtävästä antaa Aboagoran projektikoordinaattori Liisa Lalu,   lhlalu@utu.fi / +358 50 570 4017

Kuvat Otto-Ville Väätäinen

“The Five Rings” – A New Thematic Plan for Aboagora 2019–2023!

We are excited to announce that Aboagora is launching a new five-year thematic plan for 2019–2023 under the title The Five Rings.

The title refers to the book The Book of Five Rings, written in 1645 by Miyamoto Musashi, a Japanese philosopher, writer and rōnin – a samurai without a master. Many consider him the greatest swordsman that ever lived. Near the end of his life, Musashi retreated to live as a hermit in a cave, to meditate and write a manual of kenjutsu, Japanese swordmanship, and martial arts. This practical book extends towards a philosophy of life, aiming at simplicity and no-nonsense.

The Book of Five Rings is divided into five books, each examining a different element of battle, just as there are different physical elements in life in Eastern religions. These elements will serve as starting points for the five Aboagora symposia of 2019–2023: Earth, Water, Fire, Wind, and Void. Each three-day symposium will be organised at the Sibelius Museum in Turku at the end of August, and we will publish more information on the programmes closer to each event. See you there!

Read more about the thematic plan at http://aboagora.fi/programme/

Falling Walls Lab Finale 2018 available via livestream!

 

It’s almost here!

The 2018 Falling Walls Lab Finale will be held on Thursday, November 8 in Berlin, Germany. 100 finalists from all over the world will present their breakthoughs during this exciting event, which is available via livestream at https://falling-walls.com/livestream.

The winner of this year’s Turku Lab, Rajesh Koppolu (Åbo Akademi University), will be presenting his idea, Breaking the Wall of High-throughput Material Processing, with number 90. He will be presenting in Session 3, which takes place from 3.15 to 4.45 pm (CET, GMT+1).

Tune in on November 8 and don’t forget to vote for the Audience Award! The vote begins right after the last presentation. Instructions to follow on the Falling Walls Lab website: https://falling-walls.com/livestream.

Falling Walls Lab Turku

The Falling Walls Lab Turku was held in The Donner Institute in September 14.

 

The winner of this year’s contest is Rajesh Koppolu (Åbo Akademi University): Breaking the Wall of high-throughput material processing.

The second place went for Pablo Pérez Chaves (University of Turku): Breaking the Wall of deforestation in Amazonia

The third place went to Sepideh Parvanian (Åbo Akademi University): Breaking the Wall of EV. therapeutic effects in fibrosis

 

Thank you, all contestants and the jury!

 

Falling Walls Lab Turku, extended deadline 27.8.2018

We are excited to announce the fifth annual Falling Walls Lab Turku, which will take place at Åbo Akademi University on September 14!

The deadline for call for applications has been extended to August 27. Please apply here:

https://www.falling-walls.com/lab/apply/europe.

For more info on the event, please see: http://aboagora.fi/falling-walls-lab/

Share your breakthrough and join us in September!

 

Aboagora registration deadline extended to Friday, August 17

Aboagora’s registration deadline has been extended to Friday, August 17!

Registration fee (40 €, students 25 €) covers all presentations, performances and workshops.

All Agora Keynote Lectures are free. Also Wednesday night Lied concert (Marika Kivinen, mezzo and Johan von Schantz, piano: L. Onerva – Shame and Misplaced Guilt) is free of charge and open to public.

The registration can be done here: https://konsta.utu.fi/Default.aspx?tabid=88&tap=4883

The full programme can be found here: Aboagora_2018_Programme_web

 

 

Falling Walls Lab Finale 2017

On November 8, Niklas Tuomola and Andreina Kero represented Falling Walls Lab Turku in the Lab Finale in Berlin, where 100 international and interdisciplinary finalists presented their winning ideas. They were also awarded a ticket for the international Falling Walls Conference on November 9.

 

Recordings of the Falling Walls Lab Finale and Conference are available at http://www.falling-walls.com/livestream. The winners of the Lab Finale 2017 are: Agnes Reiner (Universität Wien/ AIT Austrian Institute of Technology/Medizinische Universität Wien/A*Star Singapore), Breaking the Wall of Ovarian Cancer (1st place); Ashwin Charles (Universiti Malaysia Pahang), Breaking the Wall of Wastewater Treatment (2nd place); Srilahari Namani (AIMST University), Breaking the Wall of Mosquito Borne Diseases (3rd place); and Montaser Mohammedalamen (University of Khartoum), Breaking the Wall of Disability through the Brain (audience award). Congratulations to all!

The top three winners of the Lab Finale had the opportunity to give their talk on the grand stage of the Falling Walls Conference in front of 600 guests – among them institution leaders and decision makers and a worldwide audience via livestream. All three winners also received a cash prize. The 1st place winner received 1000€, the 2nd place winner received 750€, and the 3rd place winner received 500€.

For more information, please see the Falling Walls website.